Document z1599-16, invalid, current version — Loss of force on April 11, 2017, on the basis - z0275-17

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2016  № 1229


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2016 р.
за № 1599/29729

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 102 від 08.02.2017}

Про внесення змін до Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України

Відповідно до статті 8 Закону України «Про судову експертизу», підпунктів 7-12 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою введення нових напрямів судової експертизи НАКАЗУЮ:

1. Унести до додатка 1 до Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію МВС України та атестацію судових експертів Експертної служби МВС України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 грудня 2011 року № 923, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2012 року за № 288/20601, такі зміни:

1) доповнити додаток новою графою 29 такого змісту:

«

29

Експертиза військового майна

12.5

Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння

».

У зв’язку з цим графи 29-39 вважати відповідно графами 30-40;

2) доповнити додаток новою графою 41 такого змісту:

«

VIII. Гемологічна експертиза

41

Гемологічна

17.1

Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння

».

2. Директорам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, обласних науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС України організувати вивчення та забезпечити виконання цього наказу працівниками підпорядкованих підрозділів.

3. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (Федотов О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначеному порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваковon top