Document z1592-14, valid, current version — Adoption on November 25, 2014
( Last event — Entry into force, gone December 30, 2014. Take a look at the history? )

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2014  № 184


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2014 р.
за № 1592/26369

Про внесення змін до Вимог до змісту та структури плану забезпечення фізичного захисту ядерної установки та ядерних матеріалів і плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів

Відповідно до статті 8 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», з метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії НАКАЗУЮ:

1. Внести до Вимог до змісту та структури плану забезпечення фізичного захисту ядерної установки та ядерних матеріалів і плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 04 грудня 2008 року № 196, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2008 року за № 1223/15914, такі зміни:

1) у розділі 1:

абзаци другий, третій пункту 1.2 замінити абзацом такого змісту:

«будівництво та введення в експлуатацію;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

у пункті 1.5 слова «Державним комітетом ядерного регулювання» замінити словами «Державною інспекцією ядерного регулювання»;

2) у розділі 2:

у пункті 2.1 після слова «будівництва» доповнити словами «та введення в експлуатацію»;

у пункті 2.2 слова «введення в експлуатацію та етап», «введення в експлуатацію та етапі» виключити;

3) у пункті 3.3 розділу 3:

в абзаці першому слова «Державним комітетом ядерного регулювання» замінити словами «Державною інспекцією ядерного регулювання»;

в абзаці другому слова «щороку або» виключити;

4) назву, пункт 1.2 розділу 1, пункт 2.14 розділу 2 додатка 1, назву, пункт 1.2 розділу 1, пункт 2.14 розділу 2 додатка 2 після слів «на етапі будівництва» доповнити словами «та введення в експлуатацію»;

5) у назвах додатків 3, 4 слова «етапі введення в експлуатацію та» виключити;

6) пункти 2.3, 2.4 розділу 2 додатка 4 викласти в такій редакції:

«2.3. Перегляд інструкції з обліку та контролю ядерних матеріалів за результатами діяльності з введення в експлуатацію ядерної установки.

2.4. Проведення оцінки стану системи обліку та контролю ядерних матеріалів.».

2. Відділу гарантій (Лопатін С.Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова

С.Г. Божко

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. віце-президента
Національної академії наук України
академік НАН України

Міністр екології
та природних ресурсів України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Перший заступник
Голови Служби безпеки України -
начальник Головного управління
по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю
Центрального управління
Служби безпеки України

Міністр внутрішніх справ України
В.М. Локтєв


А.В. Мохник


Ю.В. ПроданЮ. Артюхов

А.Б. Аваковon top