Document z1586-16, valid, current version — Adoption on November 18, 2016
( Last event — Entry into force, gone January 3, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.11.2016  № 1941


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 
07 грудня 2016 р.
за № 1586/29716

Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914

Відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про метрологію  та метрологічну діяльність" та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914 "Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2015 року за № 1022/27467, такі зміни:

у пункті 3:

в абзаці першому слова "протягом двох років з дня набрання чинності цим наказом" замінити словами і цифрами  "до 01 січня 2019 року";

в абзаці другому слова "не пізніше ніж через один рік з дня набрання чинності цим абзацом"  замінити словами  і цифрами "до 01 січня 2019 року".

2. У пункті 1 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2015 року за  № 1022/27467, третє речення виключити.

3. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л.М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Перший
віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
керівник апарату

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Міністр оборони України
генерал армії України

Заступник Міністра
молоді та спорту України -
керівник апарату

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки України

Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України -
керівник апарату

Міністр інфраструктури України
О.О. ШубінД. Олійник


К. ЛяпінаВ. ЛапаВ.А. НегодаО.В. Тахтай


І. Насалик


С.Т.ПолторакМ.В. Даневич


В. КовтунецьМ. Осійчук

В. Омелянon top