Document z1575-11, invalid, current version — Loss of force on March 16, 2018, on the basis - z0194-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.12.2011 N 376
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2011 р.
за N 1575/20313
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 93 ( z0194-18 ) від 26.01.2018 }
Про внесення зміни до наказу
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 25.10.2011 N 162

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України
від 10.05.93 N 46-93 ( 46-93 ) "Про стандартизацію і сертифікацію"
та Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011
N 634 ( 634/2011 ), з метою поетапного впровадження вимог
Технічного регламенту щодо медичних виробів Н А К А З У Ю:
1. Пункт 2 наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 25.10.2011 N 162 ( z1309-11 ) "Про
затвердження Змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.11.2011 за N 1309/20047, викласти у такій редакції: "2. Цей наказ набирає чинності з 01.01.2012, крім пункту 1
Змін до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації
в Україні, затверджених цим наказом, в частині виключення
розділу 8 "Медична техніка", який набирає чинності з 01.01.2013".
2. Департаменту технічного регулювання забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції
України забезпечити його опублікування в черговому виданні
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника
апарату Павленка В.П.
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України А.П.Клюєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з лікарських засобів О.С.Соловйов
Міністр охорони здоров'я України О.В.Аніщенко
on top