Document z1546-15, valid, current version — Adoption on November 24, 2015
( Last event — Entry into force, gone December 31, 2015. Take a look at the history? )

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.11.2015  № 38-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції Україні
11 грудня 2015 р.
за № 1546/27991

Про внесення зміни до пункту 2 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та з метою реалізації частини першої статті 12 зазначеного Закону щодо створення міжобласних територіальних відділень Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Унести зміну до абзацу шостого пункту 2 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (із змінами), виклавши його в такій редакції:

«Свої завдання відділення здійснює у відповідному регіоні (регіонах), а у випадках, передбачених законодавством, та за дорученням Голови Комітету - за межами регіону (регіонів).».

2. Департаменту конкурентної політики подати це розпорядження на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комітету

Ю. Терентьєвon top