Document z1526-13, valid, current version — Adoption on August 13, 2013
( Last event — Entry into force, gone September 27, 2013. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2013  № 780


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2013 р.
за № 1526/24058

Про затвердження Технічного опису бланка міжнародного посвідчення водія

Відповідно до статей 15, 52-1 Закону України “Про дорожній рух”, постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 року № 47 “Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів”, а також з метою реалізації положень Конвенції про дорожній рух та визначення технічних вимог до бланка міжнародного посвідчення водія НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Технічний опис бланка міжнародного посвідчення водія.

2. Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України (Астапкович В.І.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В.І.

Міністр генерал
внутрішньої служби України


В.Ю. Захарченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
13.08.2013 № 780

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка міжнародного посвідчення водія

1. Бланк міжнародного посвідчення водія виготовляється відповідно до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 року № 47 «Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів».

2. Міжнародне посвідчення водія є книжкою формату А-6 розміром 105 x 148 міліметрів, має обкладинку сірого кольору і складається із сторінок білого кольору.

3. На лицевому боці першого аркуша обкладинки виконаний номер бланка, який складається із знака «№» та шести цифр, нумерація виконана чорною фарбою з хімічним захистом, що набуває блакитного свічення під дією ультрафіолетового опромінення.

4. Обкладинку виготовлено на сірому картоні масою 250 г/м-2.

5. Текст обкладинки виконано фарбою чорного кольору з хімічним захистом.

6. На внутрішньому боці другого аркуша обкладинки, при денному світлі фарбою, яка під дією ультрафіолетового проміння набуває зеленого свічення, виконані рамка навколо місця для наклеювання фотокартки та тричі автомобільний код України «UA».

7. Лицевий бік першого аркуша обкладинки міжнародного посвідчення водія повинен містити такі реквізити:

назва держави, що видала посвідчення;

призначення документа;

назва документа;

номер міжнародного посвідчення водія;

назва документа, на підставі якого розроблено це посвідчення (Конвенція про дорожній рух від 8 листопада 1968 року);

дійсне до (зазначається термін дії міжнародного посвідчення водія, що не перевищує трьох років з моменту видачі міжнародного посвідчення водія, або дата закінчення строку дії національного посвідчення водія (залежно від того, який строк закінчується раніше));

ким видане (зазначаються орган, яким було видане міжнародне посвідчення водія, а також місце та дата його видачі);

серія і номер національного посвідчення водія (зазначаються серія, номер національного посвідчення водія).

Дані завіряються печаткою. Лицевий і внутрішній боки першого аркуша обкладинки друкуються українською мовою.

8. На внутрішньому боці першого аркуша обкладинки нанесено текст наступного змісту:

“Це посвідчення не дійсне для руху на території України.

Це посвідчення дійсне на території усіх інших Договірних Сторін при пред’явленні відповідного національного посвідчення водія.

Категорії транспортних засобів, на керування якими посвідчення дає право, зазначені в кінці книжки.

Це посвідчення втрачає чинність на території іншої Договірної Сторони, яка стає звичайним місцем проживання його власника.”.

9. Реквізити внутрішніх сторінок посвідчення - відомості про власника:

9.1 прізвище;

9.2 ім’я та по батькові;

9.3 місце народження;

9.4 дата народження;

9.5 місце проживання;

9.6 категорії та підкатегорії транспортних засобів із зазначенням відповідних кодів, на керування якими видано посвідчення;

9.7 код категорії/піктограма;

9.8 умови, що обмежують користування (наприклад, керування тільки в окулярах, дійсне тільки для керування транспортними засобами вагою ... тощо).

Назви реквізитів та текст наступних внутрішніх сторінок посвідчення викладено українською, російською, англійською, іспанською, німецькою та французькою мовами (іншими - у разі необхідності).

Реквізити 9.1-9.8 та текст цих реквізитів першої внутрішньої сторінки білого кольору повинні бути надруковані українською мовою.

На першій внутрішній сторінці білого кольору надруковано зображення емблеми МВС України.

10. Текст другої внутрішньої сторінки білого кольору надруковано англійською мовою.

11. Текст третьої внутрішньої сторінки білого кольору надруковано німецькою мовою.

12. Четверта внутрішня сторінка білого кольору не заповнена.

13. Текст п’ятої внутрішньої сторінки білого кольору надруковано іспанською мовою.

14. Шоста внутрішня сторінка білого кольору не заповнена.

15. Текст сьомої внутрішньої сторінки білого кольору надруковано російською мовою.

16. Текст восьмої внутрішньої сторінки білого кольору надруковано французькою мовою.

17. Внутрішні сторінки виготовлено на папері без оптичного відбілювача з двотоновим водяним знаком «Україна» масою 90 г/м-2.

18. Текст внутрішніх сторінок виконано фарбою чорного кольору із зеленим свіченням в ультрафіолетовому опроміненні.

19. На внутрішніх сторінках захисною невидимою фарбою блакитного свічення в ультрафіолетовому опроміненні виконані зображення транспортних засобів.

20. Кількість сторінок міжнародного посвідчення водія може змінюватись залежно від кількості мов, якими воно друкується.

21. Внутрішній бік другого аркуша обкладинки міжнародного посвідчення водія повинен містити такі реквізити:

21.1 прізвище;

21.2 ім’я та по батькові;

21.3 місце народження;

21.4 дата народження;

21.5 місце проживання;

21.6 категорії транспортних засобів, на керування якими видано посвідчення, та їх класифікація, місце для печатки, яка проставляється поряд з категоріями тільки у тому разі, якщо власник має право керувати транспортними засобами зазначеної категорії;

21.7 умови, що обмежують користування;

21.8 місце для фотокартки;

21.9 місце печатки;

21.10 місце для підпису власника;

21.11 обмеження (позбавлення права керування на території країни, на якій зроблено запис).

Текст реквізитів повинен бути виконаний французькою мовою. Записи реквізитів 1, 2, 3, 4, 5 повинні бути виконані літерами латинської абетки.

22. Бланк міжнародного посвідчення водія скріплюється канцелярськими скобами після заповнення сторінок.

Начальник Департаменту
ДАІ МВС України


В.І. Астапковичon top