Document z1512-18, valid, current version — Adoption on December 14, 2018
( Last event — Entry into force, gone January 22, 2019. Take a look at the history? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
14 грудня 2018 року № 628


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2018 р.
за № 1512/32964

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни - учасник бойових дій» та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

1. У пункті 3:

в абзацах другому - п’ятому, сьомому слова «та працівникам», «(державну)» і «працюють» виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«працівникам Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту, особам, звільненим з військової служби (роботи), які набули право на отримання статусу під час проходження військової служби (роботи) у Збройних Силах та Державній спеціальній службі транспорту, колишнім партизанам та підпільникам - військовими комісаріатами Автономної Республіки Крим, обласними та Київським міським військовими комісаріатами за місцем їх реєстрації (перебування на військовому обліку);».

2. Пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«При заповненні посвідчення записи «ким видано», «прізвище, ім’я, по батькові» робляться без скорочень. Прописом зазначається дата видачі посвідчення, а також (на правій внутрішній стороні у правому верхньому куті) пункт і стаття Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», відповідно до якого установлено статус. Особистий підпис власника і його фотокартка скріплюються печаткою органу, який видавав посвідчення. Записи у посвідченні завіряються підписом керівника органу (військової частини) або його правонаступника, який видав посвідчення, і скріплюються печаткою.».

Директор Департаменту
кадрової політики
Міністерства оборони УкраїниО. Яциноon top