Document z1512-04, invalid, current version — Loss of force on December 25, 2017, on the basis - v0089500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
17.11.2004 N 556
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2004 р.
за N 1512/10111
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 89 ( v0089500-17 ) від 11.09.2017 }

Про внесення змін до деяких
нормативно-правових актів Національного банку
України щодо бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку
N 358 ( z1265-05 ) від 03.10.2005 )

Згідно із статтею 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення нормативно-правових
актів Національного банку України відповідно до вимог міжнародних
і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо
відображення операцій з цінними паперами в банках України
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 358 ( z1265-05 ) від 03.10.2005 )
2. Унести до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, такі зміни: назву розділу 38 "Позиція банку щодо іноземної валюти та
банківських металів і балансуючі рахунки" класу 3 "Операції з
цінними паперами та інші активи і зобов'язання" змінити на
"Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів"; у групі рахунків 510 "Результати переоцінки" класу 5 "Капітал
банку" характеристику рахунку 5102 П (пасивний) "Результати
переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж" змінити на
АП (активно-пасивний); у групі рахунків 931 "Цінні папери до відправлення за
операціями андеррайтингу" класу 9 "Позабалансові рахунки"
характеристику рахунку 9310 А (активний) "Зобов'язання за
андеррайтингом цінних паперів" змінити на П (пасивний).
3. Унести до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України ( z0919-04 ), затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004
N 280 ( z0918-04 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.07.2004 за N 919/9518, такі зміни: у групі рахунків 510 "Результати переоцінки" класу 5 "Капітал
банку" характеристику рахунку 5102 П (пасивний) "Результати
переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж" змінити на
АП (активно-пасивний); у групі рахунків 950 "Отримана застава" класу 9
"Позабалансові рахунки" призначення рахунку 9500 А "Отримана
застава" після слова "видів" доповнити словами "крім застави за
складськими свідоцтвами та іпотеки".
4. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів
Національного банку України і банків для керівництва та
використання в роботі.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
6. Постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.
В.о. Голови А.П.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку
України
17.11.2004 N 556
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2004 р.
за N 1512/10111

( Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з
цінними паперами в банках України втратили чинність на підставі
Постанови Національного банку N 358 ( z1265-05 ) від 03.10.2005 )
on top