Document z1502-04, valid, current version — Revision on April 20, 2018, on the basis - v0041500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.11.2004  № 534


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2004 р.
за № 1502/10101

Про затвердження Положення про створення, зберігання та використання Національним банком України та банками, які залучаються до роботи в особливий період, резерву матеріально-технічних засобів для роботи в особливий період

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 41 від 17.04.2018}

Згідно із Законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про оборону України", "Про правовий режим воєнного стану", "Про Національний банк України" та відповідно до Концепції функціонування банківської системи України в особливий період, схваленої постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 261, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про створення, зберігання та використання Національним банком України та банками, які залучаються до роботи в особливий період, резерву матеріально-технічних засобів для роботи в особливий період (додається).

2. Управлінню діловодства (Врублевський В.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів, одиниць, спеціалізованих підприємств, територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного банку України від 23.09.99 № 69 "Про резерв матеріально-технічних засобів для роботи в особливий період".

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о. Голови

А.П. Яценюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
08.11.2004 № 534
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
17.04.2018 № 41)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2004 р.
за № 1502/10101

ПОЛОЖЕННЯ
про створення, зберігання та використання Національним банком України та банками, які залучаються до роботи в особливий період, резерву матеріально-технічних засобів для роботи в особливий період

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено згідно з вимогами Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", інших законодавчих та нормативно-правових актів України.

2. Резерв матеріально-технічних засобів для роботи в особливий період (далі - резерв матеріально-технічних засобів) створюється в будівлях центрального апарату та відокремленому підрозділі Національного банку України (далі - Національний банк), у банках, які залучаються до роботи в особливий період (далі - банки).

3. Національний банк розпорядчим актом визначає перелік підрозділів Національного банку, які забезпечують виконання заходів, обумовлених цим Положенням.

II. Організаційні заходи щодо створення резерву матеріально-технічних засобів

4. Резерв матеріально-технічних засобів створюється в обсязі місячної потреби в Національному банку та банках, які залучаються до роботи в особливий період відповідно до вимог цього Положення.

5. Відокремлений підрозділ Національного банку створює резерв матеріально-технічних засобів загального призначення для використання в особливий період в обсязі місячної потреби за нормами, затвердженими Національним банком.

6. Місячні норми резервів матеріально-технічних засобів визначаються в потрібному обсязі відповідно до переліку підрозділів Національного банку та банків і кількості працюючого в них персоналу.

7. Перелік підрозділів і кількість їх працівників визначаються згідно з організаційною структурою, штатним розписом Національного банку та банків.

8. Місячні норми резервів матеріально-технічних засобів погоджуються з керівниками відповідних підрозділів Національного банку, затверджуються наказом Національного банку та в установленому порядку в банках.

9. Звірка наявних матеріально-технічних засобів проводиться на складах Національного банку та банків для визначення обсягів потрібних закупівель матеріально-технічних засобів після затвердження місячних норм резервів матеріально-технічних засобів.

10. Матеріально-технічні засоби, що перевищують затверджені місячні норми резервів матеріально-технічних засобів, закладати в резерв забороняється.

11. Підрозділи Національного банку, визначені розпорядчим актом відповідно до пункту 3 розділу I цього Положення, та підрозділи банків подають обґрунтування керівництву Національного банку та банків відповідно, якщо виникає потреба змінити місячні норми резервів матеріально-технічних засобів у зв'язку зі штатними змінами, технічним переоснащенням. Після узгодження зазначених змін з підрозділами, що здійснюють контрольно-методологічну функцію та функцію забезпечення резервів матеріально-технічних засобів (для підрозділів Національного банку), з відповідними службами банків нові місячні норми резервів матеріально-технічних засобів затверджуються розпорядчим актом Національного банку та в установленому порядку в банках.

12. Закупівля матеріально-технічних засобів здійснюється відповідно до законодавства України, розпорядчих актів Національного банку та внутрішніх документів банків.

Витрати на закупівлю Національним банком матеріально-технічних засобів для створення, використання та заміщення (оновлення) резерву плануються відповідно до вимог розпорядчих актів Національного банку з питань кошторисного процесу.

III. Організація зберігання та використання резерву матеріально-технічних засобів

13. Матеріально-технічні засоби, що призначені для використання в особливий період, зберігаються на окремо відведених площах або в окремо відведених приміщеннях складів Національного банку та банків.

14. Резерв матеріально-технічних засобів, що призначені для роботи в особливий період, не враховується під час визначення норм запасів товарно-матеріальних цінностей на складах Національного банку.

15. Резерв матеріально-технічних засобів дозволяється використовувати за рішенням керівника підрозділу Національного банку в разі настання особливого періоду.

Резерв матеріально-технічних засобів дозволяється використовувати в повсякденній діяльності після погодження обґрунтування такого використання з підрозділами, що здійснюють контрольно-методологічну функцію та функцію забезпечення резервів матеріально-технічних засобів, і отримання відповідного дозволу заступника Голови Національного банку згідно з розподілом функціональних обов'язків з подальшим обов'язковим відновленням резерву.

Порядок використання та обов'язкового відновлення резерву в банках визначається їх внутрішніми документами.

IV. Заміщення та вилучення резерву матеріально-технічних засобів

16. Заміщення резерву матеріально-технічних засобів здійснюється з метою вилучення з резерву засобів, термін використання яких закінчується.

17. Вилучення з резерву матеріально-технічних засобів оформляється у вигляді актів вилучення, які підписуються членами спеціальних комісій та особами, у підзвітності яких перебувають резерви матеріально-технічних засобів.

В актах вилучення зазначається порядок використання таких матеріально-технічних засобів (передавання на поточний склад/використання/експлуатацію або утилізацію запасів).

18. Поповнення резерву матеріально-технічних засобів здійснюється в установленому порядку організації закупівель цих засобів у Національному банку та банках.

19. Матеріально-технічні засоби, що призначені для використання в особливий період, вилучаються із складу і передаються на поточне використання до іншого об'єкта з оформленням відповідних документів у разі ліквідації об'єкта Національного банку або банку.

Директор
Департаменту безпеки


О.А. Скомаровський

{Положення в редакції Постанови Національного банку № 41 від 17.04.2018}on top