Document z1491-17, valid, current version — Adoption on December 8, 2017
( Last event — Entry into force, gone December 22, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.12.2017  № 3925/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2017 р.
за № 1491/31359

Про внесення змін до Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень

Відповідно до статті 8 Закону України «Про судову експертизу», підпунктів 65, 67 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою підвищення якості висновків судових експертів та висновків експертних досліджень НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 травня 2015 року № 775/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2015 року за № 605/27050, такі зміни:

1) у розділі І:

у пункті 3:

підпункт 4 викласти у такій редакції:

«4) доручення Міністерства юстиції України.»;

абзац шостий виключити;

у пункті 4:

в абзаці першому слова «експертне забезпечення правосуддя» замінити словами «організаційно-управлінське забезпечення судово-експертної діяльності»;

в абзаці другому слова «керівником структурного підрозділу Мін’юсту, на який покладено експертне забезпечення правосуддя» замінити словами «Міністром або заступником Міністра»;

2) у розділі ІІ:

в абзаці третьому пункту 3 слова «щодо висновків експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих установ» замінити словами «в усіх інших випадках»;

у пункті 11:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Рецензії, складені під час проведення перевірок організації діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, складаються у трьох примірниках.

Перший примірник надсилається до Міністерства юстиції України, другий - до територіального органу Міністерства юстиції України, що здійснює перевірку, третій залишається в НДУСЕ.»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Рецензії, складені за дорученням Міністерства юстиції України на висновки судових експертів НДУСЕ, складаються у трьох примірниках.

Перший примірник надсилається до Міністерства юстиції України, другий - до НДУСЕ, що склала висновок, третій залишається в НДУСЕ, що проводила рецензування.

Рецензії, складені за дорученням Міністерства юстиції України на висновки судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, складаються у двох примірниках.

Перший примірник надсилається до Міністерства юстиції України, другий - залишається в НДУСЕ, що проводила рецензування.».

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Петухова С.І.

Заступник Міністра
з питань виконавчої служби


С. Шклярon top