Document z1473-15, valid, current version — Adoption on November 25, 2015
( Last event — Entry into force, gone December 15, 2015. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2015  № 2375/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2015 р.
за № 1473/27918

Про внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні

Відповідно до пункту 12 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 915 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), такі зміни:

1) пункт 13 глави 4 розділу III після слів «до органу внутрішніх справ» доповнити словами «, територіального підрозділу Державної міграційної служби України»;

2) у додатку 19 слова «назва підрозділу служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» замінити словами «назва органу внутрішніх справ України / територіального підрозділу Державної міграційної служби України».

2. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

Павло Петренкоon top