Document z1462-17, valid, current version — Revision on December 21, 2018, on the basis - z1412-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.12.2017  № 3841/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2017 р.
за № 1462/31330

Про затвердження Порядку підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров’я, підприємств установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3888/5 від 12.12.2018 - застосовується з 25.07.2018}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 3888/5 від 12.12.2018}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1993 року № 534 «Про поліпшення умов оплати праці працівників установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби» (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров’я, підприємств установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3888/5 від 12.12.2018 - застосовується з 25.07.2018}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 03 жовтня 2004 року № 190 «Про затвердження Порядку підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівників установ Державної кримінально-виконавчої служби, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2004 року за № 1312/9911 (із змінами).

3. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (Крук О.П.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о. Державного секретаря, керівника Секретаріату Державного секретаря Міністерства юстиції України Косолапову О.А.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Міністр соціальної політики України
Р. ІллічовО.О. Шубін


О. Мірошниченко

А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
01.12.2017  № 3841/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2017 р.
за № 1462/31330

ПОРЯДОК
підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров’я, підприємств установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3888/5 від 12.12.2018 - застосовується з 25.07.2018}

1. Цей Порядок розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1993 року № 534 «Про поліпшення умов оплати праці працівників установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби» (із змінами) і визначає процедуру встановлення підвищень посадових окладів (тарифних ставок) працівникам установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров’я, підприємств установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу (далі - працівники), за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3888/5 від 12.12.2018 - застосовується з 25.07.2018}

2. Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) здійснюється працівникам, які займають штатні посади (у тому числі працюють на умовах сумісництва):

у кримінально-виконавчих установах та на їх підприємствах;

у спеціальних виховних установах та на їх підприємствах;

в арештних домах;

у слідчих ізоляторах;

у закладах охорони здоров’я.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3888/5 від 12.12.2018 - застосовується з 25.07.2018}

Працівникам, які перебувають у штатах підприємств установ виконання покарань і утримуються за рахунок коштів цих підприємств, підвищення посадових окладів (тарифних ставок) за особливі умови праці установлюються з урахуванням цього Порядку, статті 97 Кодексу законів про працю України і статті 15 Закону України «Про оплату праці».

3. Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, взятими під варту, установлюються наказами керівників установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров’я, на підприємствах установ виконання покарань - наказами керівників цих підприємств.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3888/5 від 12.12.2018 - застосовується з 25.07.2018}

4. У всіх випадках, коли відповідно до діючих нормативно-правових актів підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам передбачено у відсотках, абсолютний розмір кожного підвищення визначається, виходячи із схемного посадового окладу без урахування інших підвищень, надбавок та доплат.

Розміри підвищень, виражені у відсотках, підсумовуються і на цю суму відсотків збільшується посадовий оклад (тарифна ставка).

5. Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам відповідно до цього Порядку здійснюється лише в межах фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу), затверджених для установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, закладів охорони здоров’я у кошторисах, та в межах фонду заробітної плати підприємств установ виконання покарань.

{Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3888/5 від 12.12.2018 - застосовується з 25.07.2018}

6. Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) працівникам за особливі умови праці, пов’язані з роботою із засудженими та особами, що тримаються у слідчих ізоляторах, установлюються в таких розмірах:

у кримінально-виконавчих установах закритого типу максимального рівня безпеки та на їх підприємствах - до 65 відсотків;

у кримінально-виконавчих установах закритого типу середнього рівня безпеки, в яких тримаються чоловіки, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, та на їх підприємствах - до 60 відсотків;

в інших кримінально-виконавчих установах, арештних домах, спеціальних виховних установах, закладах охорони здоров’я, підприємствах - до 50 відсотків;

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3888/5 від 12.12.2018 - застосовується з 25.07.2018}

у слідчих ізоляторах - до 30 відсотків.

Заступник
директора департаменту -
начальник Управління
бухгалтерського обліку
і звітності Департаменту
фінансового забезпечення
та бухгалтерського облікуО.П. Крукon top