Document z1462-05, invalid, current version — Loss of force on December 25, 2017, on the basis - v0089500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
01.12.2005 N 457
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2005 р.
за N 1462/11742
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 89 ( v0089500-17 ) від 11.09.2017 }

Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів Національного
банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити: Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із
змінами), що додаються; Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280
( z0919-04 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.07.2004 за N 919/9518 (із змінами), що додаються ( z1463-05 ).
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів
центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку
України та банків для керівництва і використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України, за винятком: пунктів 1, 2, 3, підпунктів 4.1, 4.2, 4.4 пункту 4, пунктів
5, 6 Змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України,
затвердженого постановою Правління Національного банку України
від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами), які
набирають чинності з 1 лютого 2006 року; пунктів 1, 2, 3, підпунктів 4.1, 4.2, 4.4 пункту 4, пунктів
5, 6 Змін до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280
( z0919-04 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.07.2004 за N 919/9518 (із змінами), які набирають чинності
з 1 лютого 2006 року.
Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
01.12.2005 N 457
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2005 р.
за N 1462/11742

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України

1. У розділі 20 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання"
класу 2 "Операції з клієнтами":
1.1. У групі рахунків 201 "Кредити, що надані за операціями
репо суб'єктам господарювання" увести рахунок 2016 КА
"Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями
репо суб'єктам господарювання".
1.2. У групі рахунків 206 "Кредити в поточну діяльність, що
надані суб'єктам господарювання" увести рахунок 2065 А
"Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що
надані суб'єктам господарювання".
1.3. У групі рахунків 207 "Кредити в інвестиційну діяльність,
що надані суб'єктам господарювання": увести рахунок 2071 А "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий
суб'єктам господарювання"; назву рахунку 2075 А "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий
суб'єктам господарювання" замінити на "Неамортизована премія за
кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам
господарювання".
1.4. Увести групу рахунків 208 "Іпотечні кредити, що надані
суб'єктам господарювання" такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"208 |Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання | |-----+----------------------------------------------------------| | 2082| А |Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам| | | |господарювання | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2083| А |Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам | | | |господарювання | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2085| А |Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що | | | |надані суб'єктам господарювання | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2086| КА |Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що | | | |надані суб'єктам господарювання | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2087| А |Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, | | | |що надані суб'єктам господарювання | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2088| А |Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані | | | |суб'єктам господарювання | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2089| А |Прострочені нараховані доходи за іпотечними | | | |кредитами, що надані суб'єктам господарювання". | ------------------------------------------------------------------
1.5. У групі рахунків 209 "Сумнівна заборгованість за
кредитами, що надані суб'єктам господарювання" увести рахунок 2095
А "Сумнівна заборгованість за іпотечними кредитами, що надані
суб'єктам господарювання".
2. У розділі 21 "Кредити, що надані органам державної влади"
класу 2 "Операції з клієнтами":
2.1. У групі рахунків 210 "Кредити, що надані органам
державної влади": номер рахунку 2100 А "Короткострокові кредити, що надані
органам державної влади" замінити на номер 2102; номер рахунку 2105 А "Довгострокові кредити, що надані
органам державної влади" замінити на номер 2103; увести рахунок 2105 А "Неамортизована премія за кредитами, що
надані органам державної влади".
2.2. У групі рахунків 211 "Кредити, що надані органам
місцевого самоврядування": номер рахунку 2110 А "Короткострокові кредити, що надані
органам місцевого самоврядування" замінити на номер 2112; номер рахунку 2115 А "Довгострокові кредити, що надані
органам місцевого самоврядування" замінити на номер 2113; увести рахунок 2115 А "Неамортизована премія за кредитами, що
надані органам місцевого самоврядування".
2.3. Увести групу рахунків 212 "Іпотечні кредити, що надані
органам державної влади" такого змісту:
------------------------------------------------------------------ | "212|Іпотечні кредити, що надані органам державної влади | |-----+----------------------------------------------------------| | 2122| А |Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам | | | |державної влади | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2123| А |Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам | | | |державної влади | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2125| А |Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що | | | |надані органам державної влади | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2126| КА |Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що | | | |надані органам державної влади | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2127| А |Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, | | | |що надані органам державної влади | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2128| А |Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані | | | |органам державної влади | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2129| А |Прострочені нараховані доходи за іпотечними | | | |кредитами, що надані органам державної влади". | ------------------------------------------------------------------
2.4. Увести групу рахунків 213 "Іпотечні кредити, що надані
органам місцевого самоврядування" такого змісту:
------------------------------------------------------------------ | "213|Іпотечні кредити, що надані органам місцевого | | |самоврядування | |-----+----------------------------------------------------------| | 2132| А |Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам | | | |місцевого самоврядування | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2133| А |Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам | | | |місцевого самоврядування | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2135| А |Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що | | | |надані органам місцевого самоврядування | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2136| КА |Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що | | | |надані органам місцевого самоврядування | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2137| А |Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, | | | |що надані органам місцевого самоврядування | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2138| А |Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані | | | |органам місцевого самоврядування | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2139| А |Прострочені нараховані доходи за іпотечними | | | |кредитами, що надані органам місцевого | | | |самоврядування". | ------------------------------------------------------------------
3. У розділі 22 "Кредити, що надані фізичним особам" класу 2
"Операції з клієнтами":
3.1. У групі рахунків 220 "Кредити на поточні потреби, що
надані фізичним особам" увести рахунок 2205 А "Неамортизована
премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним
особам".
3.2. У групі рахунків 221 "Кредити в інвестиційну діяльність,
що надані фізичним особам": увести рахунок 2211 А "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий
фізичним особам"; назву рахунку 2215 А "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий
фізичним особам" замінити на "Неамортизована премія за кредитами в
інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам".
3.3. Увести групу рахунків 223 "Іпотечні кредити, що надані
фізичним особам" такого змісту:
------------------------------------------------------------------ |"223 |Іпотечні кредити, що надані фізичним особам | |-----+----------------------------------------------------------| | 2232| А |Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним | | | |особам | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2233| А |Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним | | | |особам | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2235| А |Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що | | | |надані фізичним особам | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2236| КА |Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що | | | |надані фізичним особам | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2237| А |Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, | | | |що надані фізичним особам | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2238| А |Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані | | | |фізичним особам | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2239| А |Прострочені нараховані доходи за іпотечними | | | |кредитами, що надані фізичним особам". | ------------------------------------------------------------------
3.4. У групі рахунків 229 "Сумнівна заборгованість за
кредитами, що надані фізичним особам" увести рахунок 2295 А
"Сумнівна заборгованість за іпотечними кредитами, що надані
фізичним особам".
4. У розділі 26 "Кошти клієнтів банку" класу 2 "Операції з
клієнтами":
4.1. У групі рахунків 261 "Строкові кошти суб'єктів
господарювання" увести рахунки 2616 КП "Неамортизований дисконт за
строковими коштами суб'єктів господарювання" та 2617 П
"Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів
господарювання".
4.2. У групі рахунків 263 "Строкові кошти фізичних осіб"
увести рахунки 2636 КП "Неамортизований дисконт за строковими
коштами фізичних осіб" та 2637 П "Неамортизована премія за
строковими коштами фізичних осіб".
4.3. Групу рахунків 264 "Кошти виборчих фондів" викласти в
такій редакції:
------------------------------------------------------------------ | "264|Кошти виборчих фондів | |-----+----------------------------------------------------------| | 2640| П |Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента | | | |України | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2641| П |Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), | | | |кандидатів від якої зареєстровано Центральною | | | |виборчою комісією | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2642| П |Кошти виборчого фонду місцевої організації партії | | | |(блоку) | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2643| П |Кошти виборчого фонду кандидата на посаду сільського,| | | |селищного, міського голови, кандидата у депутати в | | | |одномандатному окрузі". | ------------------------------------------------------------------
4.4. У групі рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових
установ" увести рахунки 2653 П "Неамортизована премія за
строковими коштами небанківських фінансових установ" та 2656 КП
"Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських
фінансових установ".
5. У групі рахунків 270 "Кредити, що отримані від міжнародних
та інших фінансових організацій" класу 2 "Операції з клієнтами"
увести рахунок 2707 П "Неамортизована премія за кредитами, що
отримані від міжнародних та інших фінансових організацій".
6. У розділі 60 "Процентні доходи" класу 6 "Доходи":
6.1. У групі рахунків 602 "Процентні доходи за кредитами, що
надані суб'єктам господарювання" увести рахунок 6029 П "Процентні
доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам
господарювання".
6.2. У групі рахунків 603 "Процентні доходи за кредитами, що
надані органам державної влади" увести рахунки 6032 П "Процентні
доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади"
та 6033 П "Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані
органам місцевого самоврядування".
6.3. У групі рахунків 604 "Процентні доходи за кредитами, що
надані фізичним особам" увести рахунок 6046 П "Процентні доходи за
іпотечними кредитами, що надані фізичним особам".
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку В.І.Ричаківська
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку
України __________________ П.М.Сенищ
"__"_________________2005 р.on top