Document z1456-15, valid, current version — Adoption on November 5, 2015
( Last event — Entry into force, gone December 18, 2015. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2015  № 994


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2015 р.
за № 1456/27901

Про затвердження форми Переліку користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до підпункту 254.5.1 пункту 254.5 статті 254 розділу IX Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Переліку користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
фіскальної служби України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері звязку та інформатизаціїР.М. НасіровО.М. ЖивотовськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
05.11.2015  № 994

ПЕРЕЛІК
користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Розділ 1. Перелік суб'єктів господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, за винятком розповсюдження телерадіопрограм, та яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

№ з/п

Найменування користувача радіочастотного ресурсу / П.І.Б. для користувача радіочастотного ресурсу - фізичної особи

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків-1

Місцезнаходження користувача - юридичної особи/місце проживання фізичної особи

Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом

Вид радіозв'язку

Номер позиції пункту 254.4 статті 254 розділу ІX Податкового кодексу України, якою встановлено ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

Назви регіонів користування радіочастотним ресурсом

Загальна ширина смуги радіочастот, зазначена в ліцензії (МГц)

Дата припинення користування радіочастотним ресурсом-2 дд.мм.рррр

Примітки

номер

дата видачі дд.мм.рррр

строк дії до дд.мм.рррр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


__________
-1 Можуть зазначатися серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
-2 Зазначається дата анулювання ліцензії, якщо ця подія відбулася у звітному періоді.

Розділ 2. Перелік технологічних користувачів, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, за винятком дозволів на експлуатацію суднових станцій

№ з/п

Найменування користувача радіочастотного ресурсу/П.І.Б. для користувача радіочастотного ресурсу - фізичної особи

Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків-1

Місцезнаходження користувача - юридичної особи/місце проживання фізичної особи

Перший дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на присвоєному номіналі радіочастоти

Вид радіозв'язку

Номер позиції пункту 254.4 статті 254 розділу ІX Податкового кодексу України, якою встановлено ставки рентної плати за користування радіочастот-ним ресурсом

Назви регіонів користування радіочастотним ресурсом

Загальна ширина смуги радіочастот, зазначена в дозволі (МГц)

Дата припинення користування радіочастотним ресурсом-2 дд.мм.рррр

Примітки

номер

дата видачі дд.мм.рррр

строк дії до дд.мм.рррр

адреса місця встановлення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14__________
-1 Можуть зазначатися серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
-2 Зазначається кінцева дата терміну дії останнього дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на присвоєному номіналі радіочастоти або дата його анулювання, якщо будь-яка з цих подій відбулася у звітному періоді.

Розділ 3. Перелік суб'єктів господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих радіоелектронних засобів та яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення (для розповсюдження телерадіопрограм телерадіоорганізаціями)

№ з/п

Найменування користувача радіочастотного ресурсу/ П.І.Б. для користувача радіочастотного ресурсу - фізичної особи

Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків-1

Місцезнаходження користувача - юридичної особи/ місце проживання фізичної особи

Ліцензія на мовлення

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення

Вид радіозв'язку

Номер позиції пункту 254.4 статті 254 розділу ІX Податкового кодексу України, якою встановлено ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

Назви регіонів користування радіочастотним ресурсом

Загальна ширина смуги радіочастот, зазначена в дозволі (МГц)

Дата припинення користування радіочастотним ресурсом-2 дд.мм. рррр

Примітки

номер

дата видачі дд.мм. рррр

номер

дата видачі дд.мм рррр

строк дії до дд.мм. рррр

потужність, кВт

адреса місця встановлення радіоелектронного засобу мовлення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


__________
-1 Можуть зазначатися серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
-2 Зазначається дата анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення на присвоєному номіналі радіочастоти, якщо ця подія відбулася у звітному періоді.

Розділ 4. Перелік технологічних користувачів, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі дозволів на експлуатацію суднових станцій

№ з/п

Найменування користувача радіочастотного ресурсу / П.І.Б. для користувача радіочастотного ресурсу фізичної особи

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків-1

Місцезнаходження користувача - юридичної особи/місце проживання фізичної особи

Дозвіл на експлуатацію суднової станції

Назва обладнання

Кількість радіоелектронних засобів

Діапазон радіочастот, МГц

Вид радіозв`язку

Номер позиції пункту 254.4 статті 254 розділу ІХ Податкового кодексу України, якою встановлено ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом

Місце реєстрації судна

Ширина смуги радіочастотодного каналу одного радіоелектронного засобу, МГц

Дата припинення користування радіочастотним ресурсом-2 дд.мм.рррр

Примітки

номер

дата видачі дд.мм.рррр

строк дії до дд.мм.рррр

місце встановлення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

__________
-1 Можуть зазначатися серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
-2 Зазначається дата анулювання дозволу на експлуатацію суднової станції, якщо ця подія відбулася у звітному періоді.

Інформація завіряється електронним цифровим підписом уповноваженої посадової особи (за наявності) органу, який її формує.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерукon top