Document z1455-18, valid, current version — Adoption on December 12, 2018
( Last event — Entry into force, gone January 4, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2018  № 1006


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2018 р.
за № 1455/32907

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 травня 2016 року № 385

Відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських» НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 травня 2016 року № 385 «Про затвердження Інструкції про порядок та умови виплати винагороди особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за безпосередню участь в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2016 року за № 803/28933, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Інструкції про порядок та умови виплати винагороди особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Інструкцію про порядок та умови виплати винагороди особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, що додається.».

2. Унести зміни до Інструкції про порядок та умови виплати винагороди особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за безпосередню участь в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17 травня 2016 року № 385, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02 червня 2016 року за № 803/28933, виклавши її в новій редакції, що додається.

3. Державній службі України з надзвичайних ситуацій (Чечоткін М.О.) забезпечити реалізацію цього наказу у межах видатків на грошове забезпечення, передбачених на відповідний рік.

4. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 травня 2018 року.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Заступник Міністра фінансів України

Заступник Міністра соціальної політики України

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу об’єднань профспілок
М. Чечоткін

А. Граділь

М. ШамбірР. Іллічов


О.О. ШубінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
17 травня 2016 року № 385
(у редакції наказу
Міністерства внутрішніх
справ України
від 12 грудня 2018 року № 1006)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2018 р.
за № 1455/32907

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок та умови виплати винагороди особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати винагороди особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (далі - особи рядового і начальницького складу) ДСНС, її територіальних органів і підрозділів центрального підпорядкування, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС, за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (далі - заходи ЗНБО) чи в антитерористичній операції (далі - АТО), інших заходах в умовах особливого періоду.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

органи управління (підрозділи) ДСНС - територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери управління ДСНС;

органи управління (підрозділи) ДСНС у Донецькій та Луганській областях - територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери управління ДСНС, у Донецькій та Луганській областях;

штаб АТО - оперативний штаб із управління антитерористичною операцією.

3. Виплата винагороди за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду особам рядового і начальницького складу здійснюється за місцем проходження служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказів керівників (начальників) органів управління (підрозділів); керівникам (начальникам) органів управління (підрозділів) - на підставі наказів вищих начальників (керівників).

Виплата особам рядового і начальницького складу винагороди за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду здійснюється в межах фонду грошового забезпечення, затвердженого у кошторисах на відповідний рік.

Розміри винагород за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду у наказах зазначаються у гривнях.

4. До наказів про виплату винагороди за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду включаються також особи рядового і начальницького складу, які під час виконання окремих завдань загинули, захоплені в полон або є заручниками чи безвісно відсутні.

При цьому винагорода за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду виплачується членам сімей осіб рядового і начальницького складу: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом із нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні осіб рядового і начальницького складу, або батькам осіб рядового і начальницького складу рівними частками, якщо особи рядового і начальницького складу не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

5. Винагорода виплачується також під час перебування осіб рядового і начальницького складу на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних) (та за час переміщення з одного закладу охорони здоров’я до іншого) після отриманих під час безпосередньої участі у заходах ЗНБО чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва), психічних та поведінкових розладів.

У цьому разі винагорода виплачується в розмірах, встановлених особам рядового і начальницького складу на день отримання поранення (контузії, травми, каліцтва), психічних та поведінкових розладів.

II. Виплата винагороди за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО,  інших заходах в умовах особливого періоду

1. Розмір винагороди за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду особам рядового і начальницького складу визначається пропорційно дням безпосередньої участі в заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду залежно від місць виконання завдань на підставі наказів (розпоряджень), довідок Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України, штабу АТО, штабів оперативно-тактичних угруповань (далі - органи військового управління) щодо періоду та підстав виконання таких завдань.

2. Винагорода виплачується особам рядового і начальницького складу за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду із розрахунку на місяць в таких розмірах:

на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони (далі - лінія бойового зіткнення) - 10 000 гривень;

в інших місцях дислокації в межах визначених районів проведення заходів ЗНБО чи АТО, інших заходів в умовах особливого періоду - 4 500 гривень.

3. Винагорода за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду виплачується за дні безпосередньої участі у цих заходах, що обраховуються з дня фактичного початку безпосередньої участі осіб рядового і начальницького складу в цих заходах до дня завершення такої участі на підставі наказів начальників (керівників) органів управління (підрозділів) ДСНС про виплату винагороди.

4. Особи рядового і начальницького складу вважаються такими, що беруть безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду, у разі одночасного дотримання таких умов:

залучення до проведення заходів ЗНБО чи АТО, інших заходів в умовах особливого періоду в порядку, установленому чинним законодавством України;

перебування в районах проведення заходів ЗНБО чи АТО, інших заходів в умовах особливого періоду.

Підтвердженням безпосередньої участі осіб рядового і начальницького складу в заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду є витяг із наказу органу військового управління про включення (виключення) особи рядового і начальницького складу до (зі) складу сил і засобів, які беруть безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду.

5. Безпосередня участь осіб рядового і начальницького складу у виконанні завдань на лінії бойового зіткнення або в інших місцях дислокації в межах визначених районів проведення заходів ЗНБО чи АТО, інших заходів в умовах особливого періоду підтверджується:

витягом із наказу органу військового управління про включення (виключення) особи рядового і начальницького складу до (зі) складу сил і засобів, що беруть безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду;

витягом з розпорядчих документів органу військового управління про виконання таких завдань;

витягом із книг служб, графіків несення служби (чергування) органів управління (підрозділів) ДСНС про виконання таких завдань;

довідками, виданими органами військового управління, що містять докази безпосереднього виконання таких завдань.

6. Наказ про виплату винагороди за безпосередню участь у заходах ЗНБО чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду видається за місцем проходження служби осіб рядового і начальницького складу.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. Скакунon top