Document z1444-16, valid, current version — Revision on August 28, 2018, on the basis - z0888-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
21.10.2016  № 3005/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 листопада 2016 р.
за № 1444/29574

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 2491/5 від 30.07.2018}

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
до осіб, які претендують на зайняття посад державних виконавців територіальних органів державної виконавчої служби

{У Спеціальних вимогах слово "Магістр" замінено словом "Бакалавр" згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2491/5 від 30.07.2018}

1. Вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад головних та старших державних виконавців відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби, районних, районних у містах, міських, міськрайонних, міжрайонних відділів державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

(категорія «В»)

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1

Освіта

Вища

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

2

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

-

3

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою

II. СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

1

Галузь знань (спеціальність), за якою здобуто вищу освіту

Спеціальність «Правознавство», «Міжнародне право»

2

Досвід роботи у конкретній сфері

-

3

Знання законодавства

Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»; закони України, що стосуються діяльності органів державної виконавчої служби (у тому числі Закони України «Про виконавче провадження», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про іпотеку», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»); Цивільний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, міжнародні договори у сфері виконання рішень судів та інших органів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій

4

Професійні знання

Основи організації праці та діловодства, правил ділового етикету та ділової мови

5

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією;
орієнтація на досягнення кінцевих результатів вміння вирішувати комплексні завдання;
вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

6

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді

7

Сприйняття змін

Здатність приймати зміни

8

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою «ЛІГА»

9

Особистісні компетенції

Відповідальність;
системність і самостійність в роботі;
наполегливість;
орієнтація на обслуговування;
вміння працювати в стресових ситуаціях

2. Вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державних виконавців відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби, районних, районних у містах, міських, міськрайонних, міжрайонних відділів державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

(категорія «В»)

І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1

Освіта

Вища

Ступінь вищої освіти

Бакалавр

2

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

-

3

Володіння мовами

Вільне володіння державною мовою

II. СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

1

Галузь знань (спеціальність), за якою здобуто вищу освіту

Спеціальність «Правознавство», «Міжнародне право»

2

Досвід роботи у конкретній сфері

-

3

Знання законодавства

Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції»; закони України, що стосуються діяльності органів державної виконавчої служби (у тому числі Закони України «Про виконавче провадження», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про іпотеку», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»); Цивільний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, міжнародні договори у сфері виконання рішень судів та інших органів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій

4

Професійні знання

Основи організації праці та діловодства, правил ділового етикету та ділової мови

5

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією, орієнтація на досягнення кінцевих результатів, вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні)

6

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді

7

Сприйняття змін

Здатність приймати зміни та змінюватись

8

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою «ЛІГА»

9

Особистісні компетенції

Відповідальність;
системність і самостійність в роботі;
наполегливість;
орієнтація на обслуговування;
вміння працювати в стресових ситуаціях

{Спеціальні вимоги із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2491/5 від 30.07.2018}on top