Document z1424-13, valid, current version — Adoption on July 31, 2013
( Last event — Entry into force, gone September 17, 2013. Take a look at the history? )

ЗВІТНІСТЬ

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
31.07.2013 № 665


Зареєстрований в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2013 р.
за № 1424/23956

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 32 (піврічна) «Звіт щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, за ____ 20___ рік»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 32 (піврічна) «Звіт щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, за ____20___ рік» (далі - форма звітності № 32 (піврічна)).

2. Форму звітності № 32 (піврічна) складають заклади охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які надають медичну допомогу особам з розладами психіки і поведінки через уживання психоактивних речовин (далі - особи з наркологічними розладами).

3. В адресній частині форми звітності № 32 (піврічна) чітко та без скорочень указуються найменування закладу охорони здоров’я, відповідальні особи якого заповнили форму, його місцезнаходження.

4. Форма звітності № 32 (піврічна) складається на підставі:

форми первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № _____» (далі - форма № 025/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

форм первинної облікової документації № 066-1/о «Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару» (далі - форма № 066-1/о) та № 030-1/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки і поведінки та розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин» (далі - форма № 030-1/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

5. Діагнози осіб з наркологічними розладами кодуються відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду (далі - МКХ-10), прийнятої 43-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я 1 січня 1993 року.

6. Заповнення таблиці 2100 «Контингент та лікування осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин».

6.1. Графа 1 відображає дані щодо кількості осіб з наркологічними розладами, які взяті під диспансерний нагляд з уперше в житті встановленим діагнозом. Кількість осіб повинна відповідати кількості форм № 030-1/о, які заповнені у звітному періоді.

6.2. Графа 2 відображає дані щодо кількості осіб з наркологічними розладами, які взяті під профілактичний нагляд з уперше у житті встановленим діагнозом. Кількість осіб повинна відповідати кількості форм № 025/о, які заповнені у звітному періоді.

6.3. Графи 3, 4 включають дані щодо кількості осіб, які знаходяться під наглядом на кінець звітного періоду, а саме: графа 3 - диспансерним, графа 4 - профілактичним.

6.4. Графи 5 - 10 відображають дані щодо кількості осіб під наглядом, які закінчили курс лікування, і не включають даних щодо кількості осіб з наркологічними розладами, які охоплені лікуванням, але були зняті з-під нагляду у звітному періоді.

6.5. У графах 5, 6 кількість осіб, які охоплені усіма видами лікування, розподілена відповідно до груп нагляду: графа 5 - диспансерного, графа 6 - профілактичного.

6.6. Графа 7 відображає дані щодо кількості осіб з наркологічними розладами з диспансерної групи нагляду, які закінчили амбулаторне лікування.

6.7. Графа 8 включає дані щодо кількості осіб з диспансерної групи нагляду, які закінчили стаціонарне лікування на кінець звітного періоду, в тому числі проліковані у денних наркологічних стаціонарах, і не включає дані щодо кількості осіб, які були проліковані у наркологічному стаціонарі (або на наркологічних ліжках, розгорнутих у будь-якому закладі охорони здоров’я, що належить до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України), але не знаходилися під диспансерним наглядом у наркологічних закладах охорони здоров’я.

6.8. Графа 9 включає дані щодо кількості осіб з диспансерної групи нагляду, які охоплені примусовим лікуванням (із звичайним, посиленим, суворим наглядом) у закладах охорони здоров'я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України.

6.9. Графа 10 включає дані щодо кількості осіб, які за рішенням суду закінчили примусове лікування за місцем покарання у виправно-трудових установах (ВТУ), що перебувають у сфері Державної пенітенціарної служби України і щодо яких надійшли відомості у заклад охорони здоров’я, що належить до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, який формує даний звіт.

6.10. У графи 5–10 не включаються дані щодо кількості осіб, які проліковані у даних закладах охорони здоров’я анонімно.

6.11. Дані рядків з 1 по 40 за кожною синдромонозологічною групою, зазначеною нижче, розподіляються на: всього, дітей віком 0-17 років включно, осіб 15-35 років, сільських жителів.

6.12. Дані рядків 1–4 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки і поведінки через уживання алкоголю, шифри відповідно до МКХ-10  F10.2, 3, 6, 7, 8, 9 - для диспансерної групи нагляду; F10.0,1 - для  профілактичної групи нагляду.

6.13. Дані рядків 5 - 8 об'єднують групу гострих психотичних алкогольних розладів, шифри відповідно до МКХ-10  F10.4,5 - для диспансерної групи нагляду,  F10.03 - для профілактичної групи нагляду.

6.14. Дані рядків 9 - 12 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки та поведінки через уживання наркотичних речовин, шифри відповідно до МКХ-10  F11.2-9, F12.2-9, F14.2-9, F15.2-9 (частина), F16.2-9, F19.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F11.0,1, F12.0,1, F14.0,1, F15.0,1 (частина), F16.0,1, F19.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

6.15. Дані рядків 13 - 16 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки та поведінки через уживання опіоїдів, шифри відповідно до МКХ-10 F11.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F11.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

6.16. Дані рядків 17 - 20 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки та поведінки через уживання канабіноїдів, шифри відповідно до МКХ-10 F12.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F12.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

6.17. Дані рядків 21 - 24 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки та поведінки через уживання кокаїну, шифри відповідно до МКХ-10 F14.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F14.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

6.18. Дані рядків 25 - 28 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки та поведінки через уживання галюциногенів, шифри відповідно до МКХ-10 F16.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F16.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

6.19. Дані рядків 29 - 32 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки та поведінки через уживання кількох наркотичних та інших психоактивних речовин, шифри відповідно до МКХ-10 F19.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F19.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

6.20. Дані рядків 33 - 36 об'єднують синдромонозологічну групу розладів психіки та поведінки через уживання інших (крім алкоголю, наркотичних) психоактивних речовин, шифри відповідно до МКХ-10  F13.2-9,  F15.2-9 (частина), F17.2-9, F18.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F13.0,1, F15.0,1 (частина), F17.0,1 , F18.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

6.21. Дані рядків 37 - 40 об’єднують усі синдромонозологічні групи розладів психіки та поведінки через уживання психоактивних речовин (наркологічні розлади), шифри відповідно до МКХ-10 F10.2-9-F19.2-9 - для диспансерної групи нагляду, F10.0,1-F19.0,1 - для профілактичної групи нагляду.

7. Арифметичний контроль таблиці 2100.

7.1. Рядок 37  за всіма графами має збігатися з підсумком рядків 1, 5, 9, 33.

7.2. Рядок 38 за всіма графами має збігатися з підсумком рядків 2, 6, 10, 34.

7.3. Рядок 39 за всіма графами має збігатися з підсумком рядків 3, 7, 11, 35.

7.4. Рядок 40 за всіма графами має збігатися з підсумком рядків 4, 8, 12,36.

7.5. Рядок 9 за всіма графами може бути більшим або дорівнювати даним рядків 13, 17, 21, 25, 29.

7.6. Рядок 10 може бути більшим або дорівнювати даним рядків 14, 18, 22, 26, 30.

7.7. Рядок 11 може бути більшим або дорівнювати даним  рядків 15, 19, 23, 27, 31.

7.8. Рядок 12 може бути більшим або дорівнювати даним рядків 16,20, 24, 28, 32.

8. Відповідно до МКХ-10 шифр F15 включає розлади психіки та поведінки через уживання інших стимуляторів, включно з кофеїном. До цієї групи ввійшли розлади психіки та поведінки через уживання ефедрону, який віднесений до наркотичних речовин згідно з наказом Комітету з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров’я України від 23 березня 1998 року № 7 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 червня 1998 року за № 390/2830.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейon top