Print   Font: or Ctrl + mouse wheel


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України,
Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
20.08.2012  № 1236/5/453


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 серпня 2012 р.
за № 1399/21711

ВИМОГИ
до структури об’єктних ідентифікаторів для криптоалгоритмів, що є державними стандартами

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 914/5/268 від 17.05.2013
№ 3354/5/730 від 24.11.2016
№ 1017/5/206 від 29.03.2017
№ 3599/5/618 від 17.11.2017}

І. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги визначають структуру об’єктних ідентифікаторів для криптоалгоритмів, що є державними стандартами (Object identifier - OID), яка розроблена для забезпечення представлення у сертифікаті криптоалгоритмів, що є державними стандартами, їх параметрів, а також інших даних.

1.2. Корінь дерева об’єктних ідентифікаторів відповідає значенню 804, встановленому для України згідно з національним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1:2009 “Коди назв країн світу” (ISO 3166-1:2006, IDT), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471.

1.3. Положення цих Вимог є обов’язковими для програмно-технічних комплексів акредитованих центрів сертифікації ключів та надійних засобів електронного цифрового підпису. Правильність реалізації структури об’єктних ідентифікаторів для криптоалгоритмів, що є державними стандартами у надійних засобах електронного цифрового підпису, підтверджується сертифікатом відповідності або позитивним експертним висновком за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

ІІ. Структура об’єктних ідентифікаторів

Таблиця 1

Об’єктний ідентифікатор інфраструктури відкритих ключів

Опис

Скорочена назва

Значення

Інфраструктура відкритих ключів

ua-pki

1.2.804.2.1.1.1

Таблиця 2

Об’єктні ідентифікатори криптографічних алгоритмів

Опис

Скорочена назва

Значення

Криптографічні алгоритми

alg

1.2.804.2.1.1.1.1

Симетричні криптографічні алгоритми

sym

1.2.804.2.1.1.1.1.1

Алгоритм ДСТУ ГОСТ 28147:2009

Gost28147

1.2.804.2.1.1.1.1.1.1

Алгоритм ДСТУ ГОСТ 28147:2009 в режимі простої заміни

Gost28147ecb

1.2.804.2.1.1.1.1.1.1.1

Алгоритм ДСТУ ГОСТ 28147:2009 в режимі гамування

Gost28147ctr

1.2.804.2.1.1.1.1.1.1.2

Алгоритм ДСТУ ГОСТ 28147:2009 в режимі гамування зі зворотним зв’язком

Gost28147cfb

1.2.804.2.1.1.1.1.1.1.3

Алгоритм ДСТУ ГОСТ 28147:2009 в режимі вироблення імітовставки

Gost28147cmac

1.2.804.2.1.1.1.1.1.1.4

Алгоритм криптографічного перетворення за ДСТУ ГОСТ 28147:2009 в режимі гамування зі зворотним зв’язком для захисту ключа шифрування даних

Gost28147wrap

1.2.804.2.1.1.1.1.1.1.5

Алгоритм НМАС із геш-функцією за ГОСТ 34.311-95

HmacGost34311

1.2.804.2.1.1.1.1.1.2

Алгоритм ДСТУ 7624:2014

Dstu7624

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі простої заміни (ECB)

Dstu7624ecb

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.1

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-128/128-ЕСВ»

Dstu7624ecb(128)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.1.1

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-256/256-ЕСВ»

Dstu7624ecb(256)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.1.2

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-512/512-ЕСВ»

Dstu7624ecb(512)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.1.3

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі гамування (CTR)

Dstu7624ctr

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.2

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-128/128-СTR»

Dstu7624ctr(128)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.2.1

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-256/256-СTR»

Dstu7624ctr(256)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.2.2

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-512/512-СTR»

Dstu7624ctr(512)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.2.3

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі гамування зі зворотним зв’язком по шифротексту (CFB)

Dstu7624cfb

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.3

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-128/128-СFB-128»

Dstu7624cfb(128)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.3.1

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-256/256-СFB-256»

Dstu7624cfb(256)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.3.2

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-512/512-СFB-512»

Dstu7624cfb(512)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.3.3

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі вироблення імітовставки (CMAC)

Dstu7624cmac

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.4

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-128/128-СMAC-128»

Dstu7624cmac(128)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.4.1

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-256/256-СMAC-256»

Dstu7624cmac(256)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.4.2

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-512/512-СMAC-512»

Dstu7624cmac(512)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.4.3

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі зчеплення шифроблоків (CBC)

Dstu7624cbc

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.5

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-128/128-СBC»

Dstu7624cbc(128)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.5.1

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-256/256-СBC»

Dstu7624cbc(256)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.5.2

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-512/512-СBC»

Dstu7624cbc(512)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.5.3

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі гамування зі зворотним зв’язком по шифрограмі (OFB)

Dstu7624ofb

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.6

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-128/128-OFB»

Dstu7624ofb(128)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.6.1

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-256/256-OFB»

Dstu7624ofb(256)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.6.2

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-512/512-OFB»

Dstu7624ofb(512)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.6.3

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі вибіркового гамування із прискореним виробленням імітовставки (GMAC)

Dstu7624gmac

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.7

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-128/128-GMAC-128»

Dstu7624gmac(128)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.7.1

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-256/256-GMAC-256»

Dstu7624gmac(256)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.7.2

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-512/512-GMAC-512»

Dstu7624gmac(512)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.7.3

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі вироблення імітовставки і гамування (CCM)

Dstu7624ccm

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.8

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-128/128-CCM-32, 128»

Dstu7624ccm(128)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.8.1

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-256/256-CCM-32, 256»

Dstu7624ccm(256)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.8.2

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-512/512-CCM-32, 512»

Dstu7624ccm(512)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.8.3

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі індексованої заміни (XTS)

Dstu7624xts

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.9

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-128/128-XTS»

Dstu7624xts(128)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.9.1

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-256/256-XTS»

Dstu7624xts(256)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.9.2

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-512/512-XTS»

Dstu7624xts(512)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.9.3

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі захисту ключових даних (KW)

Dstu7624kw

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.10

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-128/128-KW»

Dstu7624kw(128)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.10.1

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-256/256-KW»

Dstu7624kw(256)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.10.2

Алгоритм ДСТУ 7624:2014 в режимі «Калина-512/512-KW»

Dstu7624kw(512)

1.2.804.2.1.1.1.1.1.3.10.3

Геш-функції

hash

1.2.804.2.1.1.1.1.2

Алгоритм ГОСТ 34.311-95

Gost34311

1.2.804.2.1.1.1.1.2.1

Алгоритм ДСТУ 7564-2014

Dstu7564

1.2.804.2.1.1.1.1.2.2

Алгоритм ДСТУ 7564-2014 в режимі «Купина-256»

Dstu7564(256)

1.2.804.2.1.1.1.1.2.2.1

Алгоритм ДСТУ 7564-2014 в режимі «Купина-384»

Dstu7564(384)

1.2.804.2.1.1.1.1.2.2.2

Алгоритм ДСТУ 7564-2014 в режимі «Купина-512»

Dstu7564(512)

1.2.804.2.1.1.1.1.2.2.3

Алгоритм ДСТУ 7564:2014 в режимі «Купина-256 (КАП)»

Dstu7564mac(256)

1.2.804.2.1.1.1.1.2.2.4

Алгоритм ДСТУ 7564:2014 в режимі «Купина-384 (КАП)»

Dstu7564mac(384)

1.2.804.2.1.1.1.1.2.2.5

Алгоритм ДСТУ 7564:2014 в режимі «Купина-512 (КАП)»

Dstu7564mac(512)

1.2.804.2.1.1.1.1.2.2.6

Асиметричні алгоритми

asym

1.2.804.2.1.1.1.1.3

Алгоритм підпису за ДСТУ 4145-2002 з геш-функцією за ГОСТ 34.311-95

Dstu4145WithGost34311

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1

Поліноміальний базис Формат кодування полів Little-Endian

Dstu4145WithGost34311
(pb)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.1

Спеціальні еліптичні криві

Dstu4145WithGost34311SpecialCurves(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.1.1

Формат кодування полів Big-Endian

Dstu4145WithGost34311keyFormat(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.1.1.1

Стандартні еліптичні криві

Dstu4145WithGost34311NamedСurves(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.1.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=163

Dstu4145WithGost34311m
163(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.1.2.0

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=167

Dstu4145WithGost34311m
167(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.1.2.1

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=173

Dstu4145WithGost34311m
173(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.1.2.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=179

Dstu4145WithGost34311m
179(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.1.2.3

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=191

Dstu4145WithGost34311m
191(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.1.2.4

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=233

Dstu4145WithGost34311m
233(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.1.2.5

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=257

Dstu4145WithGost34311m
257(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.1.2.6

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=307

Dstu4145WithGost34311m
307(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.1.2.7

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=367

Dstu4145WithGost34311m
367(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.1.2.8

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=431

Dstu4145WithGost34311m
431(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.1.2.9

Оптимальний нормальний базис
Формат кодування полів Little-Endian

Dstu4145WithGost34311оnb

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.2

Спеціальні еліптичні криві

Dstu4145WithGost34311SpecialСurves(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.2.1

Формат кодування полів Big-Endian

Dstu4145WithGost34311keyFormat(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.2.1.1

Стандартні еліптичні криві

Dstu4145WithGost34311NamedСurves(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.2.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=173

Dstu4145WithGost34311m
173(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.2.2.0

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=179

Dstu4145WithGost34311m
179(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.2.2.1

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=191

Dstu4145WithGost34311m
191(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.2.2.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=233

Dstu4145WithGost34311m
233(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.2.2.3

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=431

Dstu4145WithGost34311m
431(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.1.2.2.4

Алгоритм підпису за ГОСТ 34.310-95 з геш-функцією за ГОСТ 34.311-95

Gost34310WithGost34311

1.2.804.2.1.1.1.1.3.2

Протокол узгодження ключа у циклічній групі поля з використанням геш-функції за ГОСТ 34.311-95

DH-ua

1.2.804.2.1.1.1.1.3.3

Протокол узгодження ключа в групі точок еліптичної кривої з використанням геш-функції за ГОСТ 34.311-95 (алгоритм з кофакторним множенням)

dhSinglePass-cofactorDH-gost34311kdf

1.2.804.2.1.1.1.1.3.4

Протокол узгодження ключа в групі точок еліптичної кривої з використанням геш-функції за ГОСТ 34.311-95 (алгоритм без кофакторного множення)

dhSinglePass-stdDH-gost34311kdf

1.2.804.2.1.1.1.1.3.5

Алгоритм підпису за ДСТУ 4145-2002 з геш-функцією за ДСТУ 7564-2014

Dstu4145WithDstu7564

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6

Алгоритм підпису за ДСТУ 4145-2002 з геш-функцією за ДСТУ 7564-2014 у режимі «Купина-256»

Dstu4145WithDstu7564
(256)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1

Поліноміальний базис Формат кодування полів Little-Endian

Dstu4145WithDstu7564
(256)pb

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.1

Спеціальні еліптичні криві

Dstu4145WithDstu7564
(256)SpecialCurves(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.1.1

Формат кодування полів Big-Endian

Dstu4145WithDstu7564
(256)keyFormat(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.1.1.1

Стандартні еліптичні криві

Dstu4145WithDstu7564
(256)NamedСurves(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.1.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=163

Dstu4145WithDstu7564
(256)m163(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.1.2.0

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=167

Dstu4145WithDstu7564
(256)m167(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.1.2.1

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=173

Dstu4145WithDstu7564
(256)m173(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.1.2.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=179

Dstu4145WithDstu7564
(256)m179(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.1.2.3

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=191

Dstu4145WithDstu7564
(256)m191(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.1.2.4

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=233

Dstu4145WithDstu7564
(256)m233(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.1.2.5

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=257

Dstu4145WithDstu7564
(256)m257(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.1.2.6

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=307

Dstu4145WithDstu7564
(256)m307(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.1.2.7

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=367

Dstu4145WithDstu7564
(256)m367(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.1.2.8

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=431

Dstu4145WithDstu7564
(256)m431(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.1.2.9

Оптимальний нормальний базис
Формат кодування полів Little-Endian

Dstu4145WithDstu7564
(256)оnb

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.2

Спеціальні еліптичні криві

Dstu4145WithDstu7564
(256)SpecialСurves(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.2.1

Формат кодування полів Big-Endian

Dstu4145WithDstu7564
(256)keyFormat(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.2.1.1

Стандартні еліптичні криві

Dstu4145WithDstu7564
(256)NamedСurves(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.2.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=173

Dstu4145WithDstu7564
(256)m173(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.2.2.0

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=179

Dstu4145WithDstu7564
(256)m179(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.2.2.1

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=191

Dstu4145WithDstu7564
(256)m191(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.2.2.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=233

Dstu4145WithDstu7564
(256)m233(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.2.2.3

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=431

Dstu4145WithDstu7564
(256)m431(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.1.2.2.4

Алгоритм підпису за ДСТУ 4145-2002 з геш-функцією за ДСТУ 7564-2014 у режимі «Купина-384»

Dstu4145WithDstu7564
(384)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2

Поліноміальний базис Формат кодування полів Little-Endian

Dstu4145WithDstu7564
(384)pb

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.1

Спеціальні еліптичні криві

Dstu4145WithDstu7564
(384)SpecialCurves(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.1.1

Формат кодування полів Big-Endian

Dstu4145WithDstu7564
(384)keyFormat(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.1.1.1

Стандартні еліптичні криві

Dstu4145WithDstu7564
(384)NamedСurves(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.1.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=163

Dstu4145WithDstu7564
(384)m163(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.1.2.0

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=167

Dstu4145WithDstu7564
(384)m167(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.1.2.1

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=173

Dstu4145WithDstu7564
(384)m173(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.1.2.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=179

Dstu4145WithDstu7564
(384)m179(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.1.2.3

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=191

Dstu4145WithDstu7564
(384)m191(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.1.2.4

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=233

Dstu4145WithDstu7564
(384)m233(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.1.2.5

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=257

Dstu4145WithDstu7564
(384)m257(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.1.2.6

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=307

Dstu4145WithDstu7564
(384)m307(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.1.2.7

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=367

Dstu4145WithDstu7564
(384)m367(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.1.2.8

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=431

Dstu4145WithDstu7564
(384)m431(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.1.2.9

Оптимальний нормальний базис
Формат кодування полів Little-Endian

Dstu4145WithDstu7564
(384)оnb

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.2

Спеціальні еліптичні криві

Dstu4145WithDstu7564
(384)SpecialСurves(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.2.1

Формат кодування полів Big-Endian

Dstu4145WithDstu7564
(384)keyFormat(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.2.1.1

Стандартні еліптичні криві

Dstu4145WithDstu7564
(384)NamedСurves(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.2.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=173

Dstu4145WithDstu7564
(384)m173(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.2.2.0

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=179

Dstu4145WithDstu7564
(384)m179(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.2.2.1

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=191

Dstu4145WithDstu7564
(384)m191(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.2.2.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=233

Dstu4145WithDstu7564
(384)m233(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.2.2.3

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=431

Dstu4145WithDstu7564
(384)m431(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.2.2.2.4

Алгоритм підпису за ДСТУ 4145-2002 з геш-функцією за ДСТУ 7564-2014 у режимі «Купина-512»

Dstu4145WithDstu7564
(512)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3

Поліноміальний базис Формат кодування полів Little-Endian

Dstu4145WithDstu7564
(512)pb

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.1

Спеціальні еліптичні криві

Dstu4145WithDstu7564
(512)SpecialCurves(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.1.1

Формат кодування полів Big-Endian

Dstu4145WithDstu7564
(512)keyFormat(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.1.1.1

Стандартні еліптичні криві

Dstu4145WithDstu7564
(512)NamedСurves(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.1.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=163

Dstu4145WithDstu7564
(512)m163(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.1.2.0

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=167

Dstu4145WithDstu7564
(512)m167(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.1.2.1

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=173

Dstu4145WithDstu7564
(512)m173(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.1.2.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=179

Dstu4145WithDstu7564
(512)m179(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.1.2.3

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=191

Dstu4145WithDstu7564
(512)m191(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.1.2.4

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=233

Dstu4145WithDstu7564
(512)m233(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.1.2.5

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=257

Dstu4145WithDstu7564
(512)m257(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.1.2.6

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=307

Dstu4145WithDstu7564
(512)m307(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.1.2.7

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=367

Dstu4145WithDstu7564
(512)m367(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.1.2.8

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=431

Dstu4145WithDstu7564
(512)m431(PB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.1.2.9

Оптимальний нормальний базис
Формат кодування полів Little-Endian

Dstu4145WithDstu7564
(512)оnb

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.2

Спеціальні еліптичні криві

Dstu4145WithDstu7564
(512)SpecialСurves(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.2.1

Формат кодування полів Big-Endian

Dstu4145WithDstu7564
(512)keyFormat(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.2.1.1

Стандартні еліптичні криві

Dstu4145WithDstu7564
(512)NamedСurves(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.2.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=173

Dstu4145WithDstu7564
(512)m173(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.2.2.0

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=179

Dstu4145WithDstu7564
(512)m179(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.2.2.1

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=191

Dstu4145WithDstu7564
(512)m191(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.2.2.2

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=233

Dstu4145WithDstu7564
(512)m233(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.2.2.3

Ступінь розширення основного поля стандартної еліптичної кривої m=431

Dstu4145WithDstu7564
(512)m431(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.1.3.6.3.2.2.4

{Таблиця 2 розділу II в редакції Наказів Міністерства юстиції № 914/5/268 від 17.05.2013, № 1017/5/206 від 29.03.2017}

Таблиця 3

Об’єктні ідентифікатори політики сертифікації

Опис

Скорочена назва

Значення

Політики сертифікації

cp

1.2.804.2.1.1.1.2

Ознака відповідності Закону України «Про електронний цифровий підпис»

-

1.2.804.2.1.1.1.2.1

Ознака того, що сертифікат сформовано як посилений

-

1.2.804.2.1.1.1.2.2

Політика формування позначок часу

TSPpolicy

1.2.804.2.1.1.1.2.3

Відповідь TSP з ЕЦП за ДСТУ 4145-2002 (поліноміальний базис) з геш-функцією за ГОСТ 34.311-95

TSPpolicyDstu4145With
Gost34311(PB)

1.2.804.2.1.1.1.2.3.1

Відповідь TSP з ЕЦП за ДСТУ 4145-2002 (оптимальний нормальний базис) з геш-функцією за ГОСТ 34.311-95

TSPpolicyDSTU4145With
Gost34311(ONB)

1.2.804.2.1.1.1.2.3.3

Відповідь TSP з ЕЦП за ДСТУ 4145-2002 з геш-функцією за ДСТУ 7564-2014

TSPpolicyDstu4145WithDstu7564

1.2.804.2.1.1.1.2.3.4

Відповідь TSP з ЕЦП за ДСТУ 4145-2002 з геш-функцією за ДСТУ 7564-2014 у режимі «Купина-256»

TSPpolicyDstu4145WithDstu7564(256)

1.2.804.2.1.1.1.2.3.4.1

Відповідь TSP з ЕЦП за ДСТУ 4145-2002 (поліноміальний базис) з геш-функцією за ДСТУ 7564-2014 у режимі «Купина-256»

TSPpolicyDstu4145WithDstu7564(256)PB

1.2.804.2.1.1.1.2.3.4.1.1

Відповідь TSP з ЕЦП за ДСТУ 4145-2002 (оптимальний нормальний базис) з геш-функцією за ДСТУ 7564-2014 у режимі «Купина-256»

TSPpolicyDstu4145WithDstu7564(256)ONB

1.2.804.2.1.1.1.2.3.4.1.2

Відповідь TSP з ЕЦП за ДСТУ 4145-2002 з геш-функцією за ДСТУ 7564-2014 у режимі  «Купина-384»

TSPpolicyDstu4145WithDstu7564(384)

1.2.804.2.1.1.1.2.3.4.2

Відповідь TSP з ЕЦП за ДСТУ 4145-2002 (поліноміальний базис) з геш-функцією за ДСТУ 7564-2014 у режимі «Купина-384»

TSPpolicyDstu4145WithDstu7564(384)PB

1.2.804.2.1.1.1.2.3.4.2.1

Відповідь TSP з ЕЦП за ДСТУ 4145-2002 (оптимальний нормальний базис) з геш-функцією за ДСТУ 7564-2014 у режимі «Купина-384»

TSPpolicyDstu4145WithDstu7564(384)ONB

1.2.804.2.1.1.1.2.3.4.2.2

Відповідь TSP з ЕЦП за ДСТУ 4145-2002 з геш-функцією за ДСТУ 7564-2014 у режимі «Купина-512»

TSPpolicyDstu4145WithDstu7564(512)

1.2.804.2.1.1.1.2.3.4.3

Відповідь TSP з ЕЦП за ДСТУ 4145-2002 (поліноміальний базис) з геш-функцією за ДСТУ 7564-2014 у режимі
«Купина-512»

TSPpolicyDstu4145WithDstu7564(512)PB

1.2.804.2.1.1.1.2.3.4.3.1

Відповідь TSP з ЕЦП за ДСТУ 4145-2002 (оптимальний нормальний базис) з геш-функцією за ДСТУ 7564-2014 у режимі «Купина-512»

TSPpolicyDstu4145WithDstu7564(512)ONB

1.2.804.2.1.1.1.2.3.4.3.2

{Таблиця 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1017/5/206 від 29.03.2017}

Таблиця 4

Об’єктні ідентифікатори уточненого призначення відкритого ключа

Опис

Скорочена назва

Значення

Уточнене призначення відкритого ключа

eku

1.2.804.2.1.1.1.3

Електронний цифровий підпис застосовується як електронна печатка

-

1.2.804.2.1.1.1.3.9

Таблиця 5

Об’єктні ідентифікатори організацій - розробників засобів інфраструктури відкритих ключів

Опис

Скорочена назва

Значення

Розробники PKI

dev

1.2.804.2.1.1.1.11

Таблиця 6

Об’єктні ідентифікатори національних реквізитів у розширенні “Персональні дані підписувача”

Опис

Скорочена назва

Значення

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб - резидентів, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

-

1.2.804.2.1.1.1.11.1.4.1.1

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

-

1.2.804.2.1.1.1.11.1.4.2.1

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі


1.2.804.2.1.1.1.11.1.4.11.1

{Таблиця 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 3354/5/730 від 24.11.2016, № 3599/5/618 від 17.11.2017}

ІІІ. Стандартні еліптичні криві в поліноміальному та оптимальному нормальному базисах

Параметри стандартних еліптичних кривих в поліноміальному базисі наведено в таблиці 7.

Таблиця 7

OID

Основне поле

Еліптична крива

Базова точка

1

2

3

4

m163(PB)

0

(163,3,6,7)

A=1 B=5FF6108462A2DC8210AB403925E638A19C1455D21 n=400000000000000000002BEC12BE2262D39BCF14D

X=2E2F85F5DD74CE983A5C4237229DAF8A3F35823BE Y=3826F008A8C51D7B95284D9D03FF0E00CE2CD723A

m167(PB)

1

(167,6,0,0)

A=1 B=6EE3CEEB230811759F20518A0930F1A4315A827DAC n=3FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB12EBCC7D7F29FF7701F

X=7A1F6653786A68192803910A3D30B2A2018B21CD54 Y=5F49EB26781C0EC6B8909156D98ED435E45FD59918

m173(PB)

2

(173,1,2,10)

A=0 B=108576C80499DB2FC16EDDF6853BBB278F6B6FB437D9 n=800000000000000000000189B4E67606E3825BB2831

X=4D41A619BCC6EADF0448FA22FAD567A9181D37389CA Y=10B51CC12849B234C75E6DD2028BF7FF5C1CE0D991A1

m179(PB)

3

(179,1,2,4)

A=1 B=4A6E0856526436F2F88DD07A341E32D04184572BEB710 n=3FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB981960435FE5AB64236EF

X=6BA06FE51464B2BD26DC57F48819BA9954667022C7D03 Y=25FBC363582DCEC065080CA8287AAFF09788A66DC3A9E

m191(PB)

4

(191,9,0,0)

A=1 B=7BC86E2102902EC4D5890E8B6B4981ff27E0482750FEFC03 n=40000000000000000000000069A779CAC1DABC6788F7474F

X=714114B762F2FF4A7912A6D2AC58B9B5C2FCFE76DAEB7129 Y=29C41E568B77C617EFE5902F11DB96FA9613CD8D03DB08DA

m233(PB)

5

(233,1,4,9)

A=1 B=06973B15095675534C7CF7E64A21BD54EF5DD3B8A0326A A936ECE454D2C n=1000000000000000000000000000013E974E72F8A6922031D2 603CFE0D7

X=3FCDA526B6CDF83BA1118DF35B3C31761D3545F32728D003E EB25EFE96 Y=9CA8B57A934C54DEEDA9E54A7BBAD95E3B2E91C54D32BE0 B9DF96D8D35

m257(PB)

6

(257,12,0,0)

A=0 B=1CEF494720115657E18F938D7A7942394FF9425C1458C5786 1F9EEA6ADBE3BE10 n=800000000000000000000000000000006759213AF182E987D3E 17714907D470D

X=02A29EF207D0E9B6C55CD260B306C7E007AC491CA1B10C623 34A9E8DCD8D20FB7 Y=10686D41FF744D4449FCCF6D8EEA03102E6812C93A9D60B978 B702CF156D814EF

m307(PB)

7

(307,2,4,8)

A=1 B=393C7F7D53666B5054B5E6C6D3DE94F4296C0C599E2E2E24 1050DF18B6090BDC90186904968BB n=3FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC079C2F38 25DA70D390FBBA588D4604022B7B7

X=216EE8B189D291A0224984C1E92F1D16BF75CCD825A087A239 B276D3167743C52C02D6E7232AA Y=5D9306BACD22B7FAEB09D2E049C6E2866C5D1677762A8F2F2 DC9A11C7F7BE8340AB2237C7F2A0

m367(PB)

8

(367,21,0,0)

A=1 B=43FC8AD242B0B7A6F3D1627AD5654447556B47BF6AA4A64 B0C2AFE42CADAB8F93D92394C79A79755437B56995136 n=40000000000000000000000000000000000000000000009C300B7 5A3FA824F22428FD28CE8812245EF44049B2D49

X=324A6EDDD512F08C49A99AE0D3F961197A76413E7BE81A400 CA681E09639B5FE12E59A109F78BF4A373541B3B9A1 Y=1AB597A5B4477F59E39539007C7F977D1A567B92B043A49C6B6 1984C3FE3481AAF454CD41BA1F051626442B3C10

m431(PB)

9

(431,1,3,5)

A=1 B=03CE10490F6A708FC26DFE8C3D27C4F94E690134D5BFF988D8D28AA EAEDE975936C66BAC536B18AE2DC312CA493117DAA469C640CAF3 n=3FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBA 3175458009A8C0A724F02F81AA8A1FCBAF80D90C7A95110504CF

X=1A62BA79D98133A16BBAE7ED9A8E03C32E0824D57AEF72F889 86874E5AAE49C27BED49A2A95058068426C2171E99FD3B43C5947C857D Y=70B5E1E14031C1F70BBEFE96BDDE66F451754B4CA5F48DA241F331A A396B8D1839A855C1769B1EA14BA53308B5E2723724E090E02DB9

Параметри стандартних еліптичних кривих в оптимальному нормальному базисі наведено в таблиці 8.

Таблиця 8

OID

Основне поле

Еліптична крива

Базова точка

1

2

3

4

m173(ONB)

0

173

A=0 B=043D7E139319F43BA00944915740E1E6651B06E278C7 n=800000000000000000000189B4E67606E3825BB2831

X=0A3B8B8D704089B24318CAA51917CB6E424B4E6DEA56 Y=005A43D5EE1F400349CF35150C74F119A39145F0CB08

m179(ONB)

1

179

A=1 B=19C9EBC4FD8308193D3A61762C547C82F2E6B2182CBCB n=3FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB981960435FE5AB64236EF

X=11F4112265410477159E0D3E39BC4AC4ADE43B21B66B9 Y=2CA5F0B34C61A86216F13766591CB266E2819EE582B3C

m191(ONB)

2

191

A=1 B=13871C9D29D6CEEA740FD57444F72FDBAE559C13A1E31EF8 n=40000000000000000000000069A779CAC1DABC6788F7474F

X=7159E0D3E39BC4AC4ADE43B21B66B94F2AF25ABEEB1D85D3 Y=57E45D546BE6201E9705E029535D009D31F51D81E18226BE

m233(ONB)

3

233

A=1 B=080F920952A702C75B704A424C018EEA55AA44664F3A003E0962D4F9A8E n=1000000000000000000000000000013E974E72F8A6922031D2603CFE0D7

X=0A0823B8ACF069F1CDE256256F21D90DB35CA795792D5F758E C2E9992FB Y=19DAE222AF326D33AFB7761953F624A23D3EB1CA7A1C300F0 AA9953CA85

m431(ONB)

4

431

A=1 B=53FB7AF7B4407000A6F226AD6BAD28378646BD83F1F940810A4C19536 EE65E53F40F973F2F06C5E80EFE3B43651BD5FF8B06BA5F9299 n=3FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBA31 75458009A8C0A724F02F81AA8A1FCBAF80D90C7A95110504CF

X=2020182CFCD7C724157B363D4ABFD4C16251773C595D4E5C88572F A9D5EBB58142326448C08D3EE3E17E40B835D3090DCFBA7C5ADEA6 Y=18E1B6EFB28EEF8A1F9C1859ED57C74CA747E4E1A60294C005D192 0E80903A432929855828DD7F21714F837E119A044987F00110ADAD

ІV. Пояснення

4.1. Стандартні еліптичні криві в поліноміальному базисі взято з таблиці Г.1, стандартні криві в оптимальному нормальному базисі - з таблиці Г.2 національного стандарту України ДСТУ 4145-2002 “Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 грудня 2002 року № 31 (далі - ДСТУ 4145-2002). Додатково наведено параметри базових точок еліптичних кривих. Зображення еліптичних кривих та базових точок відповідає ДСТУ 4145-2002.

{Пункт 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3599/5/618 від 17.11.2017}

4.2. У разі поліноміального базису основне поле зображується відповідно до пункту 5.2 ДСТУ 4145-2002. У разі оптимального нормального базису надається тільки степінь розширення основного поля.

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального засвідчувального
органу Міністерства
юстиції України


К.І. Чижмарь

Директор Департаменту
криптографічного захисту
інформації Адміністрації
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту
інформації України


А.І. Пушкарьов


Publications of document