Document z1392-17, valid, current version — Adoption on October 23, 2017
( Last event — Entry into force, gone December 19, 2017. Take a look at the history? )

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.10.2017  № 23-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2017 р.
за № 1392/31260

Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 04 лютого 2016 року № 2-1

Відповідно до Закону України від 03 листопада 2016 року № 1726-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 (із змінами), та пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 04 лютого 2016 року № 2-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2016 року за № 270/28400, що додаються.

2. Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю (Шуляк А.П.) та юридичному департаменту (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

О. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Міністр фінансів України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного предствницького органу
об'єднань профспілок


Андрій Рева

О. ДанилюкСтепан Кубів


О. МірошниченкоР. ІллічовО.О. ШубінЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
23.10.2017  № 23-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2017 р.
за № 1392/31260

ЗМІНИ
до уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

1. Перелік питань щодо проведення перевірки викласти у такій редакції:

Вичерпний перелік
питань щодо проведення перевірки”

2. Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, які здійснювали перевірку*, викласти у такій редакції:

Перелік
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, які здійснювали перевірку”

Директор департаменту
внутрішнього аудиту
та фінансового контролюА.П. Шулякon top