Document z1381-17, valid, current version — Adoption on October 26, 2017
( Last event — Entry into force, gone December 5, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.10.2017  № 578


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2017 р.
за № 1381/31249

Про внесення змін до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку

Відповідно до статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину", пункту 11 Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 857 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Унести до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 серпня 2014 року № 288, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2014 року за № 1202/25979, такі зміни:

1) у розділі І:

у абзаці другому пункту 1.1 цифри "12" замінити цифрами "13";

пункт 1.2 після слів "ветеринарної довідки" доповнити словами ", ветеринарно-санітарні паспорти на тварин";

у пункті 1.3 слова "Про безпечність та якість харчових продуктів" замінити словами "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

2) у розділі ІІ:

пункт 2.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"До ветеринарно-санітарного паспорта на тварину, крім загальних даних про тварину, вносять дані про проведення дегельмінтизації, обов'язкового щеплення від сказу та інших інфекційних хвороб.";

доповнити розділ новим пунктом 2.8 такого змісту:

"2.8. Пункти 2.1 - 2.4, абзац третій пункту 2.5 не поширюються на правила заповнення ветеринарно-санітарних паспортів на тварин.";

3) розділ ІІІ доповнити новим пунктом 3.4 такого змісту:

"3.4. Підставою для оформлення ветеринарно-санітарного паспорта на тварину є огляд тварини державним інспектором ветеринарної медицини, уповноваженим та/або ліцензованим лікарем ветеринарної медицини та наявність відповідних діагностичних, профілактично-лікувальних обробок, включаючи дослідження і щеплення.

Ветеринарно-санітарний паспорт на тварину дійсний до моменту її смерті.";

4) доповнити Правила новим додатком 13, що додається.

2. Департаменту тваринництва у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної фіскальної служби України

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачівМ.В. ПроданВолодимир ЛапаДодаток 13
до Правил заповнення, зберігання,
списання ветеринарних документів
та вимог до їх обліку
(пункт 1.1 розділу І)

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ
на тваринуon top