Document z1377-18, valid, current version — Adoption on November 15, 2018
( Last event — Entry into force, gone December 26, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2018   № 893


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 грудня 2018 р.
за № 1377/32829

Про внесення змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,  НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518 (зі змінами), такі зміни:

1) розділ III після пункту 3.3 доповнити новим пунктом 3.4 такого змісту:

«3.4. Під час відкриття рахунків в органах Казначейства клієнти разом з документами, зазначеними у пунктах 3.1–3.3 цього розділу, подають документи для надання доступу до автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства, форми яких розміщено на офіційному веб-сайті Казначейства.».

У зв’язку з цим пункти 3.4 –3.8 вважати відповідно пунктами 3.5–3.9;

2) у розділі V:

пункт 5.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування під час відкриття рахунків разом з документами, визначеними підпунктами «а»–«в» цього пункту, подають документи для надання доступу до автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства, форми яких розміщено на офіційному веб-сайті Казначейства.»;

у пункті 5.5 цифри «3.6» замінити цифрами «3.7».

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення комунiкацiй та органiзацiйно-аналiтичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов’язків та Голову Державної казначейської служби України.

В.о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної казначейської служби України

Т.в.о. Голови Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації УкраїниТ.Я. Слюз


О.М. Чаузовon top