Document z1359-15, invalid, current version — Loss of force on June 17, 2016, on the basis - z0839-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2015  № 2205/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 листопада 2015 р.
за № 1359/27804

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1657/5 від 10.06.2016}

Про внесення змін до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Відповідно статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 31 березня 2015 року № 466/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 349/26794, такі зміни:

в абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 5 розділу ІІ слова «повне найменування юридичної особи» замінити словами «повне найменування юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента – назва)»;

у назві поля «повне найменування юридичної особи – засновника або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) засновника» розділу ІІ додатка 2 слова «повне найменування юридичної особи – засновника» замінити словами «повне найменування юридичної особи – засновника (для юридичної особи – нерезидента – назва)».

2. Адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців забезпечити доопрацювання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, необхідних для забезпечення виконання пункту 1 цього наказу.

3. Департаменту цивільного, фінансового законодавства та законодавства з питань земельних відносин (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренкоon top