Document z1349-14, invalid, current version — Loss of force on April 1, 2016, on the basis - z0018-16

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2014  № 3253


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
28 жовтня 2014 р. 
за № 1349/26126

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства молоді та спорту № 4611 від 14.12.2015}

Про затвердження форми звітності № 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до Законів України "Про державну статистику", "Про інформацію", "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 40 пункту 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, та з метою удосконалення звітності у сфері фізичної культури і спорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму звітності № 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" (далі – Звіт);

Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" (далі – Інструкція).

2. Установити, що дія цього наказу поширюється на:

1) навчальні заклади усіх типів незалежно від форми власності та підпорядкування, в тому числі позашкільні навчальні заклади, що проводять фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу (далі – навчальні заклади);

2) підприємства, установи, організації, що проводять фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу, незалежно від форми власності та підпорядкування (далі – підприємства, установи, організації);

3) структурні підрозділи з фізичної культури та спорту районних,  районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад (далі – структурні підрозділи з фізичної культури та спорту);

4) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту);

5) всеукраїнські та обласні організації фізкультурно-спортивних товариств;

6) районні (міські) організації фізкультурно-спортивних товариств (далі – місцеві осередки фізкультурно-спортивних товариств);

7) Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі – Комітет з фізичного виховання та спорту);

8) філії Комітету з фізичного виховання та спорту: Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські відділення з фізичного виховання та спорту (далі – відокремлені підрозділи);

9) органи управління освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад (далі – органи управління освіти);

10) Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

11) Кримський республіканський, регіональні (обласні), Київський та Севастопольський міські центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (далі – регіональні центри "Інваспорт");

12) Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх";

13) Республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" (далі – регіональні центри "Спорт для всіх");

14) селищні, міські, районні, районні у містах та районні у містах Києві та Севастополі центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" (далі – місцеві центри "Спорт для всіх").

3. Установити, що:

1) навчальні заклади, підприємства, установи, організації складають Звіти у двох примірниках та подають один примірник структурному підрозділу з фізичної культури та спорту, а другий примірник – місцевому осередку фізкультурно-спортивного товариства, органу управління освіти, регіональному центру "Інваспорт" або місцевому центру "Спорт для всіх" залежно від підпорядкування;

2) місцеві осередки фізкультурно-спортивних товариств, місцеві центри "Спорт для всіх" складають Звіти та в установлений строк подають своїм організаціям вищого рівня відповідно до підпорядкування, органи управління освіти – регіональним структурним підрозділам Комітету з фізичного виховання та спорту і структурним підрозділам з фізичної культури та спорту;

3) структурні підрозділи з фізичної культури та спорту складають Звіти та в установлений строк подають регіональним структурним підрозділам з фізичної культури та спорту;

4) обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, регіональні структурні підрозділи Комітету з фізичного виховання та спорту, регіональні центри "Інваспорт" та "Спорт для всіх" складають Звіти та в установлений строк подають своїм організаціям вищого рівня відповідно до підпорядкування та регіональним структурним підрозділам з фізичної культури та спорту;

5) всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства, Комітет з фізичного виховання та спорту, Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" складають Звіти та в установлений строк подають Міністерству молоді та спорту України;

6) регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту складають Звіти та в установлений строк подають територіальним органам державної статистики і Міністерству молоді та спорту України;

7) Міністерство молоді та спорту України складає Звіт та в установлений строк подає Державній службі статистики України по Україні та регіонах.

4. Установити, що забезпечення бланками форми № 2-ФК та примірниками Інструкції щодо її заповнення, а також їх поширення на суб'єктів сфери фізичної культури і спорту покладаються на регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту.

5. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту (Стеценко В.Г.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту:

1) від 05 вересня 2008 року № 3658 "Про затвердження форми звітності  № 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2008 року за № 919/15610;

2) від 02 листопада 2010 року № 3886 "Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 05.09.2008 № 3658 "Про затвердження форми звітності № 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2010 року за № 1159/18454.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.

Міністр
молоді та спорту України


Д.С. Булатов

ПОГОДЖЕНО:

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

Т. в. о. Міністра освіти і науки України

Голова Державної служби статистики України

Президент Національного комітету
спорту інвалідів України,
Голова Комітету Верховної Ради України

Заступник Міністра внутрішніх справ України –
керівник апарату
І.С. Руснак

І.Р. Совсун

О.Г. ОсауленкоВ.М. Сушкевич


С.І. Чеботар
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
08.10.2014  № 3253

ЗВІТ
з фізичної культури і спортуЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
08.10.2014  № 3253


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України  
28 жовтня 2014 р.
за № 1349/26126

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 2-ФК (річна)
"Звіт з фізичної культури і спорту"

І. Загальні положення

Звіт за формою № 2-ФК (річна) "Звіт з фізичної культури і спорту" (далі – звіт за формою № 2-ФК) складають за календарний рік станом на 01 січня року, наступного за звітнім:

навчальні заклади всіх типів незалежно від форми власності та підпорядкування, у тому числі позашкільні навчальні заклади, що проводять фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу (далі – навчальні заклади). Перелік типів позашкільних навчальних закладів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад" (зі змінами);

підприємства, установи, організації, що проводять фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу, незалежно від форми власності та підпорядкування (далі – підприємства, установи, організації);

структурні підрозділи з фізичної культури та спорту районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчий орган міської ради (далі – структурні підрозділи з фізичної культури та спорту);

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (далі – регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту);

органи управління освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчий орган міської ради (далі – органи управління освіти);

філії Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України: Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські відділення з фізичного виховання та спорту (далі – регіональні структурні підрозділи Комітету з фізичного виховання та спорту);

Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України;

районні (міські), обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства;

Кримський республіканський, регіональні (обласні), Київський та Севастопольський міські центри з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (далі – регіональні центри "Інваспорт");

Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

селищні, міські, районні, районні у містах, районні у містах Києві та Севастополі центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі – місцеві центри "Спорт для всіх");

республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (далі – регіональні центри "Спорт для всіх");

Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

Міністерство молоді та спорту України.

ІІ. Порядок подання звіту за формою № 2-ФК

1. Навчальні заклади, підприємства, установи, організації складають звіти за формою № 2-ФК у двох примірниках та подають один примірник структурному підрозділу з фізичної культури та спорту, а другий примірник – районним (міським) організаціям фізкультурно-спортивних товариств, органу управління освіти, регіональним центрам "Інваспорт", місцевим центрам "Спорт для всіх" залежно від підпорядкування.

2. Районні (міські) організації фізкультурно-спортивних товариств, місцеві центри "Спорт для всіх" складають звіти за формою № 2-ФК та подають своїм організаціям вищого рівня відповідно до підпорядкування, органи управління освіти – регіональним структурним підрозділам Комітету з фізичного виховання та спорту, і структурним підрозділам з фізичної культури та спорту.

3. Структурні підрозділи з фізичної культури та спорту складають звіти за формою № 2-ФК та подають регіональним структурним підрозділам з фізичної культури та спорту.

4. Обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, регіональні структурні підрозділи Комітету з фізичного виховання та спорту, регіональні центри "Інваспорт" та регіональні центри "Спорт для всіх" складають звіти за формою № 2-ФК та подають своїм організаціям вищого рівня відповідно до підпорядкування, та регіональним структурним підрозділам з фізичної культури та спорту.

5. Регіональні структурні підрозділи з фізичної культури та спорту складають звіти за формою № 2-ФК з урахуванням даних про спортивні споруди, що перебувають безпосередньо в їх підпорядкуванні, та подають територіальним органам державної статистики.

6. Всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства, Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України, Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" складають звіти за формою  № 2-ФК з урахуванням даних про спортивні споруди, що перебувають безпосередньо в їх підпорядкуванні, та подають Міністерству молоді та спорту України.

7. Міністерство молоді та спорту України складає звіт за формою  № 2-ФК та подає Державній службі статистики України по Україні та регіонах.

Звіт за формою № 2-ФК складається як у цілому по регіону, так і окремо по сільській місцевості. При цьому слід відносити селища міського типу до міських населених пунктів.

ІІІ. Порядок складання звіту за формою № 2-ФК

1. Звіт складається відповідно до цієї Інструкції та подається не пізніше встановлених у формі № 2-ФК термінів. Текстова частина звіту заповнюється державною мовою.

2. Дані вносяться у тих одиницях виміру, які вказані у формі. У звіті повинні бути заповнені всі показники, а у разі, якщо відсутній який-небудь показник, рядок чи графа не заповнюється.

3. Звіт підписується керівником і виконавцем та скріплюється печаткою.

IV. Заповнення розділу I "Фізкультурні кадри"

1. У цьому розділі наводяться зведені дані про працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту, згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 85 "Спортивна діяльність", затвердженим наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 17 жовтня 2002 року № 2264.

Підставою для складання звіту є дані первинного обліку працівників за календарний рік станом на 01 січня року, наступного за звітнім:

наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору;

особова картка;

табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати;

розрахунково-платіжна відомість тощо.

Працівники враховуються тільки один раз (за місцем основної роботи) незалежно від строку трудового договору.

2. У звіт включають дані про працівників, зайнятих основною діяльністю (керівники, професіонали, фахівці, спеціалісти), та не включають обслуговувальний персонал і сумісників.

Якщо установа, підприємство або організація на вказану дату звіту не працювали, кількість працівників відображається станом на останній день роботи, що передувала цій даті.

3. Графи 1 – 5 заповнюються в усіх рядках розділу.

Підсумковий показник рядка 1 граф 1 – 5 складається із сумарного показника рядків 2 – 10, 12 – 15 відповідних граф.

У графі 1 вказується загальна кількість штатних працівників.

У графі 2 з графи 1 виділяється кількість осіб жіночої статі, які зайняті у сфері фізичної культури та спорту.

У графі 3 з графи 1 виділяється кількість працівників сфери фізичної культури та спорту зі спеціальною освітою, які закінчили вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації.

У графі 4 з графи 1 виділяється кількість працівників сфери фізичної культури та спорту зі спеціальною освітою, які закінчили вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації.

У графах 3, 4 наводиться загальна кількість осіб, що мають документи, які засвідчують отримання базової (повної) вищої освіти за відповідним напрямом (спеціальністю). Сума показників граф 3 та 4 повинна дорівнювати або бути меншою за показник графи 1.

У графі 5 з графи 1 виділяється кількість працівників, які вперше розпочали роботу у сфері фізичної культури та спорту у звітній період. Сума показника графи 5 повинна бути меншою за показник графи 1.

4. Підсумковий показник рядка 2 складається із сумарного показника рядків 2.1 – 2.5. У підсумковому показнику рядка 2 враховується загальна кількість працівників фізичної культури навчальних закладів, які проводять заняття з фізичної культури і спорту та (або) організовують фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу в зазначених закладах, з них:

у рядку 2.1 – кількість інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів;

у рядку 2.2 – учителів загальноосвітніх навчальних закладів;

у рядку 2.3 – керівників і викладачів професійно-технічних навчальних закладів;

у рядку 2.4 – керівників і викладачів вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації;

у рядку 2.5 – керівників і викладачів вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації.

Показник рядка 2 входить до підсумкового показника рядка 1.

5. Підсумковий показник рядка 3 складається із сумарного показника рядків 3.1 – 3.3.

У підсумковому показнику рядка 3 враховується загальна кількість методистів, інструкторів-методистів, інструкторів фізичної культури, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту, за винятком інструкторів з фізичної культури сільських і селищних рад, дошкільних навчальних закладів та інструкторів-методистів дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (далі – ДЮСШ усіх типів (згідно з пунктом 3 Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993), шкіл вищої спортивної майстерності (далі – ШВСМ), центрів олімпійської підготовки (далі – ЦОП), спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, з них:

у рядку 3.1 – кількість працівників, які проводять фізкультурно-оздоровчу й спортивну роботу на підприємствах, в організаціях і установах протягом робочого дня і в неробочий час на спортивних спорудах, базах підприємств, організацій, установ;

у рядку 3.2 – кількість працівників, які проводять фізкультурно-оздоровчу й спортивну роботу в навчальних закладах освіти всіх типів, за винятком інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів;

у рядку 3.3 – кількість працівників, які проводять фізкультурно-оздоровчу й спортивну роботу з населенням усіх вікових груп після робочого часу за місцем проживання, включаючи гуртожитки.

Показник рядка 3 входить до підсумкового показника рядка 1.

6. У рядку 4 враховується загальна кількість інструкторів з фізичної культури, які введені до штатного розпису виконавчих органів сільських і селищних рад. Показник рядка 4 входить до підсумкового показника рядка 1.

7. У рядку 5 враховується загальна кількість тренерів-методистів, тренерів-викладачів та тренерів зі спорту, які проводять заняття з фізичної культури та спорту та (або) організовують фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу. Показник рядка 5 входить до підсумкового показника рядка 1.

8. У рядку 6 враховується загальна кількість директорів та завучів, інструкторів-методистів ДЮСШ усіх типів, ШВСМ, ЦОП, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. Показник рядка 6 входить до підсумкового показника рядка 1.

9. Підсумковий показник рядка 7 складається із сумарного показника рядків 7.1 – 7.5.

У підсумковому показнику рядка 7 враховується загальна кількість працівників структурних підрозділів з фізичної культури й спорту органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які реалізовують державну політику у сфері фізичної культури та спорту, з них:

у рядку 7.1 – кількість працівників у центральному органі виконавчої влади (Мінмолодьспорт), які зайняті у сфері фізичної культури та спорту;

у рядку 7.2 – кількість тренерів, працівників та спортсменів-інструкторів штатних національних збірних команд України з видів спорту;

у рядку 7.3 – кількість працівників регіональних структурних підрозділів з фізичної культури та спорту, які зайняті у сфері фізичної культури та спорту;

у рядку 7.4 – кількість працівників у структурних підрозділах з фізичної культури та спорту районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;

у рядку 7.5 – кількість працівників з фізичної культури та спорту у виконавчих органах міських рад.

Показник рядка 7 входить до підсумкового показника рядка 1.

10. Підсумковий показник рядка 8 складається із сумарного показника рядків 8.1 – 8.4.

У підсумковому показнику рядка 8 враховується загальна кількість працівників фізкультурно-спортивних товариств та установ, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту, з них:

у рядку 8.1 – кількість працівників у всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариствах, спортивному клубі Міністерства оборони України та Комітеті з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України;

у рядку 8.2 – кількість працівників у фізкультурно-спортивних товариствах Автономної Республіки Крим та обласних фізкультурно-спортивних товариствах; філіях Комітету з фізичного виховання та спорту: Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські відділення з фізичного виховання та спорту;

у рядку 8.3 – кількість працівників у районних фізкультурно-спортивних товариствах;

у рядку 8.4 – кількість працівників у міських (районних у містах) фізкультурно-спортивних товариствах.

Показник рядка 8 входить до підсумкового показника рядка 1.

11. Підсумковий показник рядка 9 складається із сумарного показника рядків 9.1 – 9.6.

У підсумковому показнику рядка 9 враховується загальна кількість працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", з них:

у рядку 9.1 – кількість працівників Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 9.2 – кількість працівників республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 9.3 – кількість працівників міських центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 9.4 – кількість працівників районних центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 9.5 – кількість працівників у районних у містах та районних у містах Києві та Севастополі центрах фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 9.6 – кількість працівників інших центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

Показник рядка 9 входить до підсумкового показника рядка 1.

12. Підсумковий показник рядка 10 складається із сумарного показника рядків 10.1 – 10.4.

У підсумковому показнику рядка 10 враховується загальна кількість працівників центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", що працюють з інвалідами (працівників фізкультурно-спортивних клубів інвалідів, відділень (груп) для інвалідів), з них кількість працівників:

у рядку 10.1 – Українського центру "Інваспорт";

у рядку 10.2 –  тренерів, працівників та спортсменів-інструкторів штатних національних збірних команд України з видів спорту інвалідів;

у рядку 10.3 – Кримського республіканського, регіональних (обласних), Київського та Севастопольського міських центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

у рядку 10.4 – місцевих центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

Показник рядка 10 входить до підсумкового показника рядка 1.

13. Підсумковий показник рядка 11 складається із сумарного показника рядків 11.1, 11.2.

У підсумковому показнику рядка 11 враховується загальна кількість спеціалістів, які проводять фізкультурно-реабілітаційну та спортивну роботу серед людей з особливими потребами, з них:

у рядку 11.1 – кількість тренерів зі спорту із загальної кількості тренерів-методистів, тренерів-викладачів та тренерів зі спорту, які проводять заняття з фізичної культури і спорту та (або) організовують фізкультурно-оздоровчу і спортивну роботу, вказану у рядку 5;

у рядку 11.2 – кількість інструкторів-методистів із загальної кількості методистів, інструкторів-методистів, інструкторів фізичної культури, зайнятих діяльністю у сфері фізичної культури та спорту, вказану у рядку 3.

Показник рядка 11 не входить до підсумкового показника рядка 1.

14. У рядку 12 враховується загальна кількість директорів, начальників відділів спортивно-масової роботи та інших спеціалістів з фізичної культури і спорту, які працюють на спортивних спорудах, відповідно до штатного розпису, за винятком інструкторів-методистів фізичної культури. Показник рядка 12 входить до підсумкового показника рядка 1.

15. У рядку 13 враховується загальна кількість спеціалістів з фізичної реабілітації. Показник рядка 13 входить до підсумкового показника рядка 1.

16. У рядку 14 враховується загальна кількість лікарів спортивної медицини. Показник рядка 14 входить до підсумкового показника рядка 1.

17. У рядку 15 враховується загальна кількість інших працівників, зайнятих діяльністю у сфері фізичної культури та спорту, які обіймають штатні посади та мають спеціальну освіту, але не зазначені в переліку розділу. Показник рядка 15 входить до підсумкового показника рядка 1.

V. Заповнення розділу II "Спортивні споруди"

1. У розділі "Спортивні споруди" наводяться всі відомості про спортивні споруди, що розміщені на даній адміністративній території, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування.

У звіті враховуються дані про спортивні споруди, які відповідають вимогам державних будівельних норм України, ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди", затверджених наказом Держбуду України  від 01 листопада 2003 року № 184.

2. Графи 1 – 16 заповнюються за всіма рядками розділу.

Підсумковий показник рядка 1 граф 1 – 16 складається із сумарного показника рядків 2 – 4, 6 – 8, 10 – 20 відповідних граф.

У графі 1 наводиться загальна кількість спортивних споруд.

У графі 2 враховується кількість спортивних споруд, майно яких перебуває у державній власності.

У графі 3 враховується кількість спортивних споруд, майно яких перебуває у комунальній власності.

У графі 4 враховується кількість спортивних споруд, майно яких перебуває у приватній власності.

Сума показників граф 2 – 4 має дорівнювати показнику графи 1.

3. Сума показників граф 5 – 13 має дорівнювати показнику графи 1.

У графі 5 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні загальноосвітніх навчальних закладів.

У графі 6 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні професійно-технічних навчальних закладів.

У графі 7 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації.

У графі 8 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні навчальних закладів III - IV рівнів акредитації.

У графі 9 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні фізкультурно-спортивних товариств та відомчих фізкультурно-спортивних організацій всіх рівнів (організації фізкультурно-спортивних товариств всіх рівнів, структурні підрозділи Комітету з фізичного виховання та спорту всіх рівнів, центри "Інваспорт" всіх рівнів та центри "Спорт для всіх" всіх рівнів).

У графі 10 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні регіональних структурних підрозділів з фізичної культури та спорту.

У графі 11 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні ДЮСШ усіх типів, ШВСМ, ЦОП та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.

У графі 12 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні підприємств, установ, організацій, які не зазначені у графах  5 – 11.

У графі 13 враховується кількість спортивних споруд, які перебувають у підпорядкуванні виключно Міністерства молоді та спорту України, всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, Комітета з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України, Управління спорту Міністерства оборони України, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

4. У графі 14 з графи 1 враховується кількість спортивних споруд, які в установленому порядку включено до Єдиного електронного реєстру спортивних споруд України.

У графі 15 з графи 1 враховується кількість спортивних споруд, які не працювали протягом року.

У графі 16 з графи 1 враховується кількість спортивних споруд, що перебувають у довгостроковій оренді (більше 5 років).

5. У рядку 2 враховується кількість стадіонів, що мають спортивне ядро (футбольне поле, оточене круговими біговими доріжками, місця для стрибків та метання), трибуни на 1500 місць і більше, допоміжні приміщення (гардероб, душові, роздягальні тощо).

6. У рядку 3 враховується кількість легкоатлетичних ядер (арен) з місцями для стрибків, метання та з легкоатлетичними доріжками, що не входять до складу стадіонів.

7. Підсумковий показник рядка 4 складається із сумарного показника рядків 4.1 – 4.5.

У підсумковому показнику рядка 4 враховується кількість площинних спортивних споруд, з них:

у рядку 4.1 – спортивні майданчики, оснащені тренажерним обладнанням;

у рядку 4.2 – спортивні майданчики, оснащені нестандартним спортивним обладнанням (виключно з металевих труб);

у рядку 4.3 – тенісні корти;

у рядку 4.4 – футбольні поля з газоном або зі спеціальним покриттям і розміткою;

у рядку 4.5 – обладнані спортивні майданчики, які мають спеціальне покриття та розмітку, яка відповідає правилам, установленим для кожного виду спорту.

У підсумковому показнику рядка 5 враховується кількість площинних спортивних споруд із синтетичним покриттям з рядка 4.

8. У рядку 6 вказується кількість пристосованих приміщень для занять фізичною культурою та спортом, з них:

у рядку 6.1 – обладнаних тренажерним обладнанням.

9. У рядку 7 враховується кількість спортивних залів площею не менше  162 м-2. Спортивні зали площею менше 162 м-2 слід відносити до приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять.

10. Підсумковий показник рядка 8 складається із сумарного показника рядків 8.1 – 8.3.

У підсумковому показнику рядка 8 враховується кількість плавальних басейнів зі штучними ваннами, з них:

у рядку 8.1 – розміром 50 х 25 м;

у рядку 8.2 – розміром 25 х 16 м, 25 х 11 м та 25 х 8,5 м;

у рядку 8.3 – розміри ванн яких не наведені у пункті 10 розділу V цієї Інструкції.

Підсумковий показник рядка 9 складається із сумарного показника рядків 9.1 – 9.3.

У підсумковому показнику рядка 9 враховується кількість критих плавальних басейнів зі штучними ваннами з рядка 8, з них:

у рядку 9.1 – розміром 50 х 25 м;

у рядку 9.2 – розміром 25 х 16 м, 25 х 11 м та 25 х 8,5 м;

у рядку 9.3 – розміри ванн яких не наведені у пункті 10 розділу V цієї Інструкції.

11. У рядку 10 враховується кількість стрілецьких тирів, критих і напіввідкритих, у яких дистанція стрільби (відстань між лінією вогню та лінією мішені) не менше 25 метрів.

У рядку 11 враховується кількість стрілецьких стендів (круглих, траншейних).

У рядку 12 враховується кількість біатлонних стрільбищ.

12. У рядку 13 враховується загальна кількість велотреків (критих та відкритих).

13. У рядку 14 враховується кількість кінноспортивних баз.

14. У рядку 15 враховується кількість споруд зі штучним льодом, з них:

у рядку 15.1 – площею 30 х 61 м;

у рядку 15.2 – критих.

15. У рядку 16 враховується кількість веслувально-спортивних баз.

У рядку 17 враховується кількість веслувальних каналів.

У рядку 18 враховується кількість водноспортивних баз.

16. У рядку 19 враховується кількість лижних трамплінів, з них:

у рядку 19.1 – лижних трамплінів для фристайла.

17. У рядку 20 враховується кількість лижних баз на 100 пар лиж і більше зі спеціально обладнаними дистанціями.

VІ. Заповнення розділу III
"Фінансування сфери фізичної культури та спорту"

1. У цьому розділі наводяться зведені дані щодо обсягів витрат на сферу фізичної культури і спорту.

Графи 1 – 9 заповнюються за всіма рядками розділу.

2. У графі 1 враховуються використані кошти з усіх джерел фінансування на фізичну культуру і спорт: фізкультурно-оздоровчу, спортивну, організаційну роботу, придбання спортивного інвентарю, обладнання, капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво спортивних споруд.

Показник графи 1 складається з показників граф 2, 3, 6 – 9.

3. У графі 2 враховується сумарний показник використаних коштів із державного бюджету.

4. Показник графи 3 складається із сумарного показника граф 4 і 5.

У графі 3 враховується сумарний показник використаних коштів із місцевого бюджету, у тому числі:

у графі 4 – з обласних бюджетів;

у графі 5 – з районних бюджетів та бюджетів міст.

5. У графі 6 враховується сумарний показник використаних коштів з фондів державного соціального страхування.

6. У графі 7 враховується сумарний показник використаних коштів із фондів профспілкових комітетів.

7. У графі 8 враховується сумарний показник використаних коштів з фондів підприємств, установ, організацій, навчальних закладів.

8. У графі 9 враховується сумарний показник використаних коштів спонсорських та благодійних внесків.

9. Підсумковий показник рядка 1 граф 1 – 9 складається із сумарного показника рядків 2 (поточні видатки) та 3 (капітальні видатки).

10. Підсумковий показник рядка 2 складається із сумарного показника рядків 2.1 – 2.7 відповідних граф.

У рядку 2 враховуються всі відомості про поточні видатки на фізичну культуру і спорт, з них:

у рядку 2.1 – видатки на оплату праці працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту;

у рядку 2.2 – видатки нарахування на оплату праці працівників, зайнятих у сфері фізичної культури та спорту;

у рядку 2.3 – видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

у рядку 2.4 – видатки на соціальне забезпечення (стипендії, грошові винагороди спортсменам, тренерам);

у рядку 2.5 – видатки на спортивні заходи та навчально-тренувальну роботу;

у рядку 2.6 – видатки на придбання спортивного обладнання та інвентарю;

у рядку 2.7 – витрати на інші заходи та послуги, а саме оздоровлення, послуги зв'язку, послуги автотранспорту, банківські послуги, витрати на відрядження, придбання основних засобів.

11. Підсумковий показник рядка 3 складається із сумарного показника рядків 3.1 – 3.3  відповідних граф.

У рядку 3 враховуються всі відомості про капітальні видатки на фізичну культуру і спорт, з них:

у рядку 3.1 – видатки на капітальний ремонт та реконструкцію спортивних споруд;

у рядку 3.2 – видатки на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування;

у рядку 3.3 – видатки на будівництво нових спортивних споруд.

VII. Заповнення розділу IV "Спортивна робота"

1. У цьому розділі наводяться зведені дані тільки про кількість осіб, що займаються у спортивних секціях і командах підприємств, установ, організацій,  вищих навчальних закладів та закладах фізичної культури і спорту під керівництвом тренерів на основі затверджених програм. Цей розділ заповнюється на підставі журналів обліку роботи спортивних секцій. Відомості про кожну особу, яка займається у спортивних секціях, заносяться до звіту один раз з відповідного виду спорту.

Графи 1 – 15 заповнюються за всіма рядками розділу.

2. У графі 1 враховується загальна кількість осіб, які займаються відповідним видом спорту, зазначеним у переліку розділу.

Показник графи 1 повинен дорівнювати сумі показників граф 2 – 8.

3. У графі 2 враховується показник загальної кількості осіб, які займаються всіма видами спорту у спортивних секціях та (або) командах вищих навчальних закладів I - II та III - IV рівнів акредитації, центрах студентського спорту вищих навчальних закладів.

4. У графі 3 враховується показник загальної кількості осіб, які займаються всіма видами спорту, у ДЮСШ усіх типів відповідно до звіту за формою № 5-ФК.

5. У графі 4 враховується показник загальної кількості осіб з числа спортсменів постійного складу, які займаються всіма видами спорту, в школах вищої спортивної майстерності відповідно до звіту № 8-ФК.

6. У графі 5 враховується показник загальної кількості осіб з числа спортсменів постійного складу, які займаються всіма видами спорту, в центрах олімпійської підготовки.

7. У графі 6 враховується показник загальної кількості осіб, що займаються всіма видами спорту, в спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю (училища олімпійського резерву, училища, ліцеї – інтернати, школи-інтернати фізичної культури).

8. У графі 7 враховується показник загальної кількості осіб, що займаються всіма видами спорту, у спортивних секціях та (або) командах спортивних клубів (крім клубів вищих навчальних закладів) незалежно від форм власності.

9. У графі 8 враховується показник загальної кількості осіб, що займаються всіма видами спорту, в регіональних центрах "Інваспорт".

10. У графі 9 враховується показник загальної кількості спортивних секцій та (або) команд вищих навчальних закладів I - II та III - IV рівнів акредитації.

11. У графі 10 враховується показник загальної кількості спортивних секцій та (або) команд спортивних клубів.

12. У графі 11 з графи 1 виділяється кількість осіб жіночої статі, які займаються спортом.

13. У графі 12 враховується загальна кількість усіх працівників фізичної культури і спорту, які проводять заняття з видів спорту: штатні, сумісники і ті, що працюють з погодинним навантаженням.

У графі 13 з графи 12 виділяється кількість штатних тренерів зі спорту.

У графі 14 з графи 12 виділяється кількість тренерів зі спорту (штатні, сумісники і ті, що працюють з погодинним навантаженням), які проводять заняття з видів спорту виключно у спортивних секціях та (або) командах спортивних клубів (крім клубів вищих навчальних закладів).

У графі 15 з графи 12 виділяється кількість тренерів зі спорту, які мають спеціальну вищу освіту.

14. У рядку 1 враховується сумарний показник кількості осіб, що займаються у спортивних секціях і командах, що вказані в переліку розділу (сума показників рядків 2 – 6).

15. У рядку 2 враховується сумарний показник кількості осіб, що займаються у спортивних секціях і командах літніми олімпійськими видами спорту (сума показників рядків 2.1 – 2.39).

16. У рядку 3 враховується сумарний показник кількості осіб, що займаються у спортивних секціях і командах зимовими олімпійськими видами спорту (сума показників рядків 3.1 – 3.14).

17. У рядку 4 враховується сумарний показник кількості осіб, що займаються у спортивних секціях і командах неолімпійськими видами спорту (сума показників рядків 4.1 – 4.110).

18. У рядку 5 враховується сумарний показник кількості осіб з видів спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку, що займаються відповідними видами спорту в спортивних секціях (сума показників рядків 5.1 – 5.51).

19. У рядку 6 враховується сумарний показник кількості осіб, що займаються у спортивних секціях і командах видами спорту, визнаними в установленому порядку в Україні як олімпійські види спорту, неолімпійські види спорту, види спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку, та протягом звітного періоду були включені до відповідних розділів Реєстру.

VIII. Заповнення розділу V "Фізкультурно-оздоровча робота"

1. У розділі подаються зведені дані про проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з різними віковими групами населення у навчальних закладах, організаціях, установах, на підприємствах, на спортивних спорудах, інших закладах фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості незалежно від форм власності та підпорядкування.

Дані щодо залучення населення до всіх видів навчальної та фізкультурно-оздоровчої роботи наводяться на підставі журналів обліку проведення навчальної роботи та роботи всіх видів груп фізкультурно-оздоровчого спрямування, а також на підставі відомостей продажу абонементів, квитків для відвідування занять на спортивних спорудах та в інших закладах, що ведуть фізкультурно-оздоровчу роботу.

Дані про особу враховуються тільки один раз за одним видом фізкультурно-оздоровчої діяльності за умови відвідування організованих занять в обсязі не менше 90 хвилин на тиждень протягом не менше 8 місяців на рік.

Графи 1, 3, 5, 8, 9 заповнюються за всіма рядками розділу.

2. У графі 1 враховується сумарний показник кількості підприємств, установ, організацій і навчальних закладів, що вказані в переліку розділу та звітували, та проводять фізкультурно-оздоровчу роботу.

У підсумковому показнику рядка 1 графи 1 враховується сума показників рядків 1.1 – 1.7.

3. У графі 2 враховується показник загальної кількості осіб, що працюють (навчаються) на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах, які вказані в переліку розділу та звітували.

У підсумковому показнику рядка 1 графи 2 враховується сума показників рядків 1.1 – 1.6.

4. У графі 3 враховується загальна кількість осіб, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Показник графи 3 складається із суми показників граф 4 – 7.

Показник графи 3 повинен бути менший або дорівнювати показнику графи 2.

У підсумковому показнику рядка 1 графи 3 враховується сума показників рядків 1.1 – 1.7.

У графі 4 враховуються особи віком до 6 років, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Підсумковий показник рядка 1 графи 4 складається із сумарного показника рядків 1.1, 1.7.

У графі 5 враховуються особи віком від 6 до 18 років, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Підсумковий показник рядка 1 графи 5 складається із сумарного показника рядків 1.1 – 1.7.

У графі 6 враховуються особи віком від 19 до 35 років, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Підсумковий показник рядка 1 графи 6 складається із сумарного показника рядків 1.3 – 1.7.

У графі 7 враховуються особи віком від 36 років і старше, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Підсумковий показник рядка 1 графи 7 складається із сумарного показника рядків 1.4 – 1.7.

5. У графі 8 з графи 3 виділяється кількість осіб жіночої статі, які охоплені всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Підсумковий показник рядка 1 графи 8 складається із сумарного показника рядків 1.1 – 1.7.

6. У графі 9 з графи 3 виділяється кількість інвалідів, які охоплені фізкультурно-оздоровчою та реабілітаційною роботою.

Підсумковий показник рядка 1 графи 9 складається із сумарного показника рядків 1.1 – 1.7.

7. У графі 10 враховуються всі вихованці, учні та студенти навчальних закладів усіх типів, які відвідують заняття (уроки) з фізичної культури (фізичного виховання).

Підсумковий показник рядка 1 графи 10 складається із сумарного показника рядків 1.1 – 1.5.

Показники рядків 1.1 – 1.5 графи 10 повинні дорівнювати показникам графи 2.

8. У графі 11 з графи 10 виділяється загальна кількість осіб, які відвідують уроки фізичної культури 3 рази і більше на тиждень або 4 години занять з фізичного виховання на тиждень.

Підсумковий показник рядка 1 графи 11 складається із сумарного показника рядків 1.2 – 1.5.

У графі 11 рядка 1.2 наводиться загальна кількість учнів, які відвідують уроки фізичної культури 3 рази на тиждень і більше в загальноосвітніх навчальних закладах, у рядку 1.3 – загальна кількість учнів, які відвідують заняття з фізичного виховання 3 рази і більше на тиждень у професійно-технічних закладах, у рядку 1.4 – загальна кількість студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, які відвідують заняття з фізичного виховання 4 години на тиждень, у рядку 1.5 – загальна кількість студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, які відвідують заняття з фізичного виховання 4 години на тиждень.

9. У графі 12 з графи 10 виділяється загальна кількість вихованців, учнів та студентів навчальних закладів усіх типів, які віднесені за станом здоров'я до підготовчої та спеціальної медичних груп на підставі медичних висновків медичного огляду та відповідних наказів навчального закладу.

Підсумковий показник рядка 1 графи 12 складається із сумарного показника рядків  1.1 – 1.5.

10. У рядку 1.1 враховуються дошкільні заклади, які визначені у статті 12 Закону України "Про дошкільну освіту", за винятком закладів для дітей віком від двох місяців до трьох років.

11. У рядку 1.2 враховуються загальноосвітні навчальні заклади, які визначені у статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту", за винятком санаторних шкіл-інтернатів та вечірніх (змінних) шкіл.

12. У рядку 1.3 враховуються професійно-технічні навчальні заклади, які визначені у статті 18 Закону України "Про професійно-технічну освіту", за винятком центрів підготовки і перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсового комбінату, центру професійно-технічної освіти та навчальних центрів.

13. У рядках 1.4 та 1.5 враховуються вищі навчальні заклади всіх рівнів акредитації, які визначені у статті 25 Закону України "Про вищу освіту".

14. У рядку 1.6 враховуються підприємства, установи та організації всіх форм власності та підпорядкування з необмеженою кількістю працівників, де проводиться фізкультурно-оздоровча робота в режимі робочого дня та вільний від роботи час.

15. У рядку 1.7 враховуються організації, які ведуть фізкультурно-оздоровчу роботу за місцем проживання громадян, позашкільних навчальних закладів (крім дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів), які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад". Кількість осіб, що займаються в зазначених закладах, враховується на підставі журналу обліку чи фінансово-звітної документації, форма якої затверджена уповноваженими органами.

У рядку 1.7.1 враховуються дитячо-підліткові фізкультурно-спортивні клуби за місцем проживання, які перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних, юридичних осіб тощо, а також дитячо-юнацькі клуби (ДЮКи) фізкультурно-спортивної спрямованості.

16. Підсумковий показник рядка 2 складається із сумарного показника рядків 2.1 – 2.5.

У рядку 2 наводяться дані про загальну кількість центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", які утворені за рішеннями відповідних органів виконавчої влади або місцевого самоврядування, мають певну кількість штатних працівників та фінансування, з них:

у рядку 2.1 – республіканський (Автономна Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.2 – міські центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.3 – районні центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.4 – районні у містах, районні у містах Києві та Севастополі та центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

у рядку 2.5 – інші центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

17. У рядку 3 наводяться дані про загальну кількість центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", які мають власні спортивні споруди.

18. У рядку 4 наводяться дані про кількість проведених фізкультурно-оздоровчих заходів, що включені до відповідних календарних планів регіональних структурних підрозділів з фізичної культури та спорту.

IX. Заповнення розділу VI "Спортивні клуби"

1. У розділі подаються дані про клуби спортивної, фізкультурно-оздоровчої, фізкультурно-оздоровчої та спортивної направленості, які мають відповідні правоустановчі документи.

До розділу вносяться дані про осіб, що займаються спортом та всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи в клубах з розділів "Спортивна робота" та "Фізкультурно-оздоровча робота".

2. У рядку 1 враховується загальна кількість клубів (суб'єктів господарювання), з них:

у рядку 1.1 наводяться дані про спортивні клуби, які спрямовують свою діяльність на досягнення високих спортивних результатів з одного або більше видів спорту за місцем навчання, роботи та місцем проживання громадян;

у рядку 1.2 враховуються фізкультурно-оздоровчі клуби, що здійснюють роботу, яка спрямована на зміцнення здоров'я населення шляхом фізичних вправ, створення фізкультурно-оздоровчих груп різних видів діяльності за місцем навчання, роботи та проживання громадян;

у рядку 1.3 враховуються клуби, які спрямовують свою діяльність на розвиток фізкультурно-оздоровчої роботи та спортивної роботи. Показниками такого клубу є систематичне проведення занять з фізичної підготовки у фізкультурно-оздоровчих групах і спортивних секціях, проведення змагань з окремих видів спорту, виступів збірних команд на змаганнях різного рівня, наявність дитячо-юнацької спортивної школи, спортивної матеріально-технічної бази, фізкультурно-оздоровчого табору тощо за місцем навчання, роботи та проживання громадян.

3. У графі 1 за сумою граф 5, 9, 13 враховується загальна кількість спортивних клубів за місцем навчання, роботи, проживання.

У графі 2 за сумою граф 6, 10, 14 враховується загальна кількість осіб, що залучені до занять фізичною культурою та спортом за місцем навчання, роботи, проживання.

У графі 3 за сумою граф 7, 11, 15 враховується загальна кількість працівників фізичної культури і спорту, які проводять заняття у клубах за місцем навчання, роботи, проживання.

У графі 4 за сумою граф 8, 12, 16 враховується загальна кількість штатних працівників фізичної культури, які проводять заняття у клубах за місцем навчання, роботи, проживання.

4. У графі 5 враховується кількість спортивних клубів за місцем навчання.

У графі 6 враховується кількість осіб, що залучені до занять фізичною культурою та спортом за місцем навчання.

У графі 7 враховується кількість працівників фізичної культури та спорту, які проводять заняття у клубі за місцем навчання.

У графі 8 враховується кількість штатних працівників фізичної культури та спорту, які проводять заняття у клубі за місцем навчання.

5. У графі 9 враховується кількість спортивних клубів за місцем роботи громадян.

У графі 10 враховується кількість осіб, які залучені до занять фізичною культурою та спортом за місцем роботи громадян.

У графі 11 враховується кількість працівників фізичної культури та спорту, які проводять заняття у клубі за місцем роботи громадян.

У графі 12 враховується кількість штатних працівників фізичної культури та спорту, які проводять заняття у клубі за місцем роботи громадян.

6. У графі 13 враховується кількість спортивних клубів за місцем проживання громадян.

У графі 14 враховується кількість осіб, що залучені до занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання громадян.

У графі 15 враховується кількість працівників фізичної культури та спорту, які проводять заняття у клубі за місцем проживання громадян.

У графі 16 враховується кількість штатних працівників фізичної культури та спорту, які проводять заняття у клубі за місцем проживання громадян.

Заступник
директора департаменту
фізичної культури та
неолімпійських видів спорту –
начальник відділу 
моніторингу фізичної культури


О.В. Стеценкоon top