Document z1340-12, first version — Adoption on July 19, 2012
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

19.07.2012  № 12-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2012 р.
за № 1340/21652

Про затвердження Порядку списання штрафів та пені платникам, які виконали умови договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків, та форми договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків

Відповідно до пункту 7-1 розділу VІІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок списання штрафів та пені платникам, які виконали умови договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків, що додається.

1.2. Форму договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків, що додається.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В.В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління Кравчука В.О.

Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Керівника
Спільного представницького органу профспілок

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник
Міністра соціальної політики України
О. Мірошниченко


С.М. КондрюкМ.Ю. Бродський


В. Надрага
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
19.07.2012  № 12-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2012 р.
за № 1340/21652

ПОРЯДОК
списання штрафів та пені платникам, які виконали умови договору про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 7-1 розділу VІІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі - Закон).

2. Цей Порядок визначає механізм списання штрафів та пені платникам, які відповідно до укладеного договору про розстрочення сум заборгованості зі сплати страхових внесків (далі - договір про розстрочення) в повному обсязі погасили заборгованість зі сплати страхових внесків за період до 31 грудня 2010 року та не допустили виникнення нової заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за період дії такого договору.

3. На день виконання умов договору про розстрочення підлягають списанню:

суми штрафів та пені, нараховані і не сплачені або ті, які підлягають нарахуванню відповідно до пунктів 2, 4 частини дев’ятої статті 106 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

суми штрафів та пені, нараховані і не сплачені або ті, які підлягають нарахуванню відповідно до частини десятої та пунктів 2, 3 частини одинадцятої статті 25 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”;

суми штрафів та пені, нараховані відповідно до пунктів 2, 4 частини дев’ятої статті 106 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, які: не узгоджені з платниками; є предметом судового розгляду; розстрочені відповідно до пункту 7 розділу VІІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та не сплачені;

суми штрафів та пені, нараховані відповідно до частини десятої та пунктів 2, 3 частини одинадцятої статті 25 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, які: не узгоджені з платниками; є предметом судового розгляду.

4. Управління Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті визначають суми штрафів та пені, зазначені у пункті 3 цього Порядку, за даними карток особових рахунків платників протягом 10 робочих днів з дня виконання платником умов договору про розстрочення.

5. Управління Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті протягом 10 робочих днів з дня виконання платником умов договору про розстрочення здійснюють звірення сум несплачених штрафів та пені на день виконання умов договору про розстрочення, а також розрахунок сум штрафів та пені, які підлягають нарахуванню відповідно до пунктів 2, 4 частини дев’ятої статті 106 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та частини десятої та пунктів 2, 3 частини одинадцятої статті 25 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”. Результати такого звірення оформлюються відповідним актом.

Списання сум штрафів та пені здійснюється за рішенням управління Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті (додаток 1), яке приймається не пізніше 10 робочих днів з дня підписання платником акта звірення. Після прийняття такого рішення платнику надсилається повідомлення про списання штрафів та пені (додаток 2), у якому вказується сума списаних штрафів та пені.

6. Списані суми штрафів та пені відображаються в картках особових рахунків платників із зазначенням дати прийняття рішення про їх списання.

Директор департаменту
надходження доходів


В.В. Литвиненко
Додаток 1
до Порядку списання штрафів
та пені платникам, які виконали
умови договору про розстрочення
сум заборгованості із сплати
страхових внесків

РІШЕННЯ
про списання сум штрафів та пені

Директор департаменту
надходження доходів


В.В. Литвиненко
Додаток 2
до Порядку списання штрафів
та пені платникам, які виконали
умови договору про розстрочення
сум заборгованості із сплати
страхових внесків

ПОВІДОМЛЕННЯ
про списання штрафів та пені

Директор департаменту
надходження доходів


В.В. Литвиненко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
19.07.2012  № 12-1

ДОГОВІР
про розстрочення сум заборгованості із сплати страхових внесків

Директор департаменту
надходження доходів


В.В. Литвиненкоon top