Document z1337-17, valid, current version — Adoption on October 11, 2017
( Last event — Entry into force, gone November 24, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.10.2017  № 550


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 листопада 2017 р.
за № 1337/31205

Про внесення змін до Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин

Відповідно до статті 7 Закону України “Про ветеринарну медицину” та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Переліку максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 березня 2012 року № 131, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2012 року за № 503/20816, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту тваринництва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

В.о. Міністра охорони здоров'я УкраїниК.М. ЛяпінаВ. ЛапаС. Кубів

У. Супрун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
19.03.2012  № 131
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 11.10.2017  № 550)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 листопада 2017 р.
за № 1337/31205

ПЕРЕЛІК
максимально допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та кормовій сировині для тварин

I. Неорганічні забруднювачі та сполуки азоту

Забруднююча субстанція

Продукти, призначені для годівлі тварин

Максимально допустимий вміст при 12 % вологості корму (мг/кг)

1. Миш’як-1

Кормова сировина

2

за винятком:
трав'яного борошна, борошна із сушеної люцерни, сушеної конюшини, сушеного бурякового жому та меляси

4

пальмової макухи-2

4

фосфатів і вапнякових добавок, отриманих з риби або інших морських тварин

10

кальцій карбонату, карбонату кальцієво-магнієвого-3, карбонату з морських ракушок

15

магній оксиду та магній карбонату

20

риб, продуктів аквакультури та продуктів їх переробки-2

25

борошна з морських водоростей та кормових продуктів їх переробки-2

40

Частинки заліза, що застосовуються як маркер

50

Кормові добавки з групи мікроелементів

30

за винятком:
мідь (ІІ) сульфату п’ятиводного та мідь (ІІ) карбонату

50

цинк оксиду, марганець оксиду, мідь оксиду

100

Премікси-4

12

Білково-вітамінно-мінеральні добавки

4

за винятком:
мінеральних сумішей

12

білково-вітамінно-мінеральних добавок для домашніх тварин, що містять рибу та інші морські тварини і продукти їх переробки, або борошна з морських водоростей, або кормових матеріалів, вироблених з морських водоростей

10,0-2

продуктів, призначених для внесення кормів для особливих поживних потреб, з вмістом мікроелементів, який у 100 раз перевищує максимально допустимий рівень у комбікормах

30,0

Повнораціонні корми (комбікорми)

1

за винятком: повнораціонних кормів (комбікормів) для молочної дрібної рогатої худоби, птиці яєчного напряму продуктивності

0,5

повнораціонних кормів (комбікормів) для риб та хутрових звірів

10,0-2

повнораціонних кормів (комбікормів) для домашніх тварин, що містять рибу та інші морські тварини і продукти їх переробки, або борошна з морських водоростей, або кормових матеріалів, вироблених з морських водоростей

10,0-2

2. Кадмій

Кормова сировина рослинного походження

0,3

Кормова сировина тваринного походження

0,3

Кормова сировина мінерального походження

2

за винятком:
фосфатів

10

Кормові добавки з групи мікроелементів

10

за винятком:
мідь оксиду, марганець оксиду, цинк оксиду та марганець сульфату одноводного

30

Кормові добавки, що належать до функціональної групи зв'язуючих і протизлипальних засобів

2

Премікси-4

15

Білково-вітамінно-мінеральні добавки

0,5

за винятком
мінеральних добавок:


які містять менше 7 % фосфору

5

які містять більше 7 % фосфору

0,75 на 1 % фосфору, максимально 7,5

Добавки до раціонів для котів та собак

2

Продукти, призначені для внесення кормів для особливих поживних потреб, з вмістом мікроелементів, який у 100 раз перевищує максимально допустимий рівень у комбікормах

15

Повнораціонні корми (комбікорми)

0,4

за винятком:
комбікормів для великої рогатої худоби (крім телят), овець (крім ягнят), кіз (за винятком козенят) і риб

1,0

кормів для домашніх тварин

2

3. Фтор-5

Кормова сировина

150

за винятком:
кормів тваринного походження

500

борошна із морських ракоподібних - кріля

3000

фосфатів

2000

кальцію карбонату

350

магнію оксиду

600

морських вапняних водоростей

1000

Вермикуліт

3000

Білково-вітамінно-мінеральні добавки, мінеральні добавки:


які містять менше 4 % фосфору

500

які містять більше 4 % фосфору

125 на 1% фосфору

Повнораціонні корми (комбікорми)

150

за винятком:
повнораціонних кормів (комбікормів) для великої рогатої худоби, овець і кіз у період лактації

30

інших комбікормів для великої рогатої худоби, овець і кіз

50

повнораціонних кормів (комбікормів) для свиней

100

повнораціонних кормів (комбікормів) для птиці (крім курчат) і риб

350

повнораціонних кормів (комбікормів) для курчат

250

4. Свинець-7

Кормова сировина

5

за винятком:
зелених кормів-6

30

фосфатів та морських водоростей з вапнякових відкладень

15

кальцію карбонату, карбонату кальцієво-магнієвого-3

20

дріжджів

5

Кормові добавки з групи мікроелементів

100

за винятком:
цинк оксиду

400

марганець оксиду, ферум карбонату, мідь карбонату

200

Кормові добавки, що належать до функціональної групи зв'язуючих і протизлипальних засобів

30

за винятком:
кліноптилоліту вулканічного походження

60

Премікси-4

15 (200)

Білково-вітамінно-мінеральні добавки

10

за винятком:
мінеральних добавок

15

продуктів, призначених для внесення кормів для особливих поживних потреб, з вмістом мікроелементів, який у 100 раз перевищує максимально допустимий рівень у комбікормах

60,0

Повнораціонні корми (комбікорми)

5

5. Ртуть-9

Кормова сировина

0,1

за винятком:
кормів, отриманих від переробки риби або інших морських тварин

0,5-8

кальцій карбонату, карбонату кальцієво-магнієвого-3

0,3

Повнораціонні корми (комбікорми)

0,1

за винятком:
кормів, комбікормів для риб

0,2

повнораціонних кормів, кормосумішей для собак, кішок і хутрових звірів

0,3

Мінеральні корми та суміші

0,2

6. Нітрити-10

Корми та кормова сировина

15

за винятком:
рибного борошна

30

силосу

-

продуктів переробки та побічних продуктів цукрових буряків тростини цукрової а також виробництва крохмалю і алкогольних напоїв

-

Повнораціонні корми (комбікорми)

10

Корми для котів і собак з вмістом вологи вище 20 %

-

7. Меламін-12

Корми та кормова сировина

2,5

за винятком:кормів для домашніх тварин в банках

2,5-11

кормових добавок:


кислоти гуанідинової

-

карбаміду

-

біурету

-

__________
-1 Максимально допустимий рівень належить до загального миш'яку.
-2 Оператору необхідно підтвердити, що вміст неорганічного миш'яку становить менше 2 мг/кг. Такий аналіз особливо важливий щодо водоростей виду Hizikia fusiforme.
-3 Карбонат кальцієво-магнієвий означає натуральну суміш карбонату кальцію і карбонату магнію (як вказано у каталозі кормових матеріалів).
-4 При внесенні в комбікорми та білково-вітамінні добавки максимально допустимий рівень миш'яку, свинцю і кадмію не повинен перевищувати значень, встановлених для цих продуктів.
-5 Визначення фтору проводиться аналітичним методом з використанням екстрагування фтору із зразка 1 N соляною кислотою протягом 20 хвилин при кімнатній температурі. Використання еквівалентних методів екстракції допустиме за умови, що процедура, що використовується, має аналогічну ефективність екстракції.
-6 Зелені корми включають продукти, призначені для годівлі (сіно, силос, сінаж тощо).
-7 Для визначення свинцю в каоліновій глині і в кормах, що містять каолінову глину, максимальний вміст відноситься до аналітичного визначення свинцю, де екстракція проводиться з азотною кислотою (5% вага/вага) протягом 30 хвилин при нагріванні зі зворотним охолодженням. Дозволено використовувати еквівалентні методи екстракції за умови підтвердження відповідної ефективності екстракції.
-8 Максимальний вміст має бути розраховано на мокру масу відносно риби та інших водних тварин і продуктів, отриманих з них, призначених для виробництва кормів для собак, котів, декоративних риб та хутрових звірів.
-9 Максимально допустимий рівень належить до загальної ртуті.
-10 Максимально допустимий рівень виражається у вигляді нітриту натрію.
-11 Максимально допустимий рівень стосується консервованих кормів для домашніх тварин, доступних до реалізації.
-12 Максимально допустимий рівень стосується тільки меламіну, не враховуючи структурно подібні сполуки (ціанурова кислота, аммелід і аммелін).

II. Мікотоксини

Забруднююча субстанція

Продукти, призначені для годівлі тварин

Максимально допустимий вміст при 12 % вологості корму (мг/кг)

1. Афлатоксин В1

Корми та кормова сировина

0,02

Кормосуміші, повнораціонні корми (комбікорми), білково-вітамінно-мінеральні добавки

0,01

за винятком:
комбікормів для великої рогатої худоби (для молочних корів та телят), молочних овець та ягнят, молочних кіз і козенят, поросят та молодняку птиці

0,005

комбікормів для великої рогатої худоби (крім молочних корів та телят), овець (крім молочних овець та ягнят), кіз (крім молочних кіз і козенят), свиней (крім поросят) та птиці (крім молодняку птиці)

0,02

2. Дезоксиніваленол

Кормова сировина

1

за винятком:
продуктів переробки кукурудзи

1

Комбікорми та кормосуміші

1

за винятком: комбікормів для свиней

0,5

3. Зеараленон

Кормова сировина

1,0

Комбікорми та кормосуміші

0,5

за винятком:
для поросят, свиноматок та племінних кнурів

Не допускається*

для свиней на відгодівлі

0,25

4. Охратоксин А

Кормова сировина

0,05

Комбікорми та кормосуміші

0,05

за винятком:
для молодняку

0,01

для великої рогатої худоби

0,1

5. Фумонізини

Комбікорми та кормосуміші:

5

для риб

10

6. Т2 токсин

Комбікорми та кормосуміші

0,1

__________
* При контролюванні необхідно використовувати методи з межею визначення не більше 0,02 мг/кг.

III. Токсини рослинного походження

Забруднююча субстанція

Продукти, призначені для годівлі тварин

Максимально допустимий вміст при 12 % вологості корму (мг/кг)

1. Вільний госипол

Корми та кормова сировина

20

за винятком:
насіння бавовни

5000

продуктів переробки насіння бавовни

1200

Повнораціонні корми (комбікорми)

20

за винятком:
повнораціонних кормів (комбікормів) для великої рогатої худоби (крім телят)

500

повнораціонних кормів (комбікормів) для овець (крім ягнят) і кіз (крім козенят)

300

повнораціонних кормів (комбікормів) для птиці (крім курей-несучок) і телят

100

повнораціонних кормів (комбікормів) для кроликів, ягнят, козенят і свиней (крім поросят)

60

2. Синильна кислота

Корми та кормова сировина

50

за винятком:
насіння льону

250

лляної макухи

350

продуктів переробки маніоки та мигдалю

100

Повнораціонні корми (комбікорми)

50

за винятком:
повнораціонних кормів (комбікормів) для курчат (менше 6 тижнів)

10

3. Теобромін

Повнораціонні корми (комбікорми)

300

за винятком:
повнораціонних кормів (комбікормів) для свиней

200

повнораціонних кормів (комбікормів) для собак, кролів, коней і хутрових звірів

50

4. Леткі гірчичні масла (аллілоізотіоціанати)

Корми та кормова сировина

100

за винятком:
льону і продуктів його переробки*, продуктів переробки насіння гірчиці*, ріпаку і продуктів його переробки

4000

Повнораціонні корми (комбікорми)

150

за винятком:
повнораціонних кормів (комбікормів) для великої рогатої худоби, овець і кіз (за винятком молодняку)

1000

повнораціонних кормів (комбікормів) для свиней (за винятком поросят) і птиці

500

5. Вініл тіооксазолідон (5-вінілоксазолідинон- 2-тіон)

Комбікорми для птиці

1000

за винятком:
комбікормів для курей-несучок

500

__________
* На вимогу компетентного органу відповідальний суб'єкт повинен виконати аналіз для підтвердження, що загальний вміст глюкозинолатів менше 30 ммоль/кг.

IV. Хлорорганічні сполуки (крім діоксинів)

Забруднююча субстанція

Продукти, призначені для годівлі тварин

Максимально допустимий вміст при 12 % вологості корму (мг/кг)

1. Альдрин-1
2. Діельдрин-1

Усі корми та кормова сировина-2

0,01

за винятком: олії та жирів-2

0,1

Корми для риб-2

0,02

3. Камфехлор (токсафен) - сума конгенерів CHB-26, 50 i 62-3

Риба, інші продукти аквакультури, продукти їх переробки і побічні продукти

0,02

за винятком:
жиру риб’ячого

0,2

Корми для риб

0,05

4. Хлордан (сума ізомерів цис- і транс- та оксихлордану в перерахунку на хлордан)

Усі корми та кормова сировина,

0,02

за винятком:
олії та жирів

0,05

5. ДДТ (сума ДДТ-, ДДД- (або ТДЕ-) і ДДЕ- ізомерів в перерахунку на ДДТ)

Усі корми та кормова сировина

0,05

за винятком:
олії та жирів

0,5

6. Ендосульфан (сума ізомерів альфа- і бета- та ендосульфан сульфат в перерахунку на ендосульфан)

Усі корми та кормова сировина

0,1

за винятком:
кукурудзи та продуктів її переробки

0,2

насіння бавовни і продуктів її переробки, за винятком олії з бавовни

0,3

сої та продуктів її переробки, крім олії соєвої

0,5

рослинних жирів

1

комбікормів для риб, за винятком лососевих

0,005

комбікормів для лососевих риб

0,05

7. Ендрин (сума ендрину та дельта-кетоендрину в перерахунку на ендрин)

Усі корми та кормова сировина

0,01

за винятком:
олії та жирів

0,05

8. Гептахлор (сума гептахлору та епоксиду гептахлору в перерахунку на гептахлор)

Усі корми та кормова сировина

0,01

за винятком:
олії та жирів

0,2

9. Гексахлорбензол (ГХБ)

Усі корми та кормова сировина

0,01

за винятком:
олії та жирів

0,2

10. Гексахлорциклогексан (ГХЦГ):альфа-ізомер

Усі корми та кормова сировина

0,02

за винятком:
олії та жирів

0,2

бета-ізомер

Корми та кормова сировина,

0,01

за винятком:
олії та жирів

0,1

Усі комбікорми

0,01

за винятком:
комбікормів для молочних корів

0,005

гамма-ізомер

Усі корми та кормова сировина

0,2

за винятком:
олії та жирів

2,0

__________
-1 Окремо або сумарно в перерахунку на діельдрин.
-2 Максимальний вміст альдрину та діельдрину (окремо або сумарно) в перерахунку на діельдрин.
-3 Система нумерації:
CHB-26: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-octochlorobornane (2-ендо,3-eксо,5-ендо,6-ексо,8,8,10,10-октохлороборнан);
CHB-50: 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-nonachlorobornane (2-ендо,3-eксо,5-ендо,6-ексо,8,8,10,10-нонахлороборнан);
CHB-62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane (2,2,5,5,8,9,9,10,10-нонахлороборнан).

V. Діоксини та поліхлоровані дибензофурани

Забруднююча субстанція

Продукти, призначені для годівлі тварин

Максимально допустимий вміст при 12 % вологості корму (нг WHO-PCDD/F-TEQ/кг (ppt)-1)

1. Діоксини (сума поліхлорованих дибензо-пара-діоксинів і поліхлорованих дибензофуранів), виражені в одиницях токсичності Всесвітньої організації охорони здоров'я (WHO), при застосуванні WHO-TEF (фактори токсичної еквівалентності, 2005)-2

Кормові матеріали рослинного походження

0,75

Рослинні жири та продукти їх переробки

0,75

Кормові матеріали мінерального походження

0,75

Кормові матеріали тваринного походження:


тваринний жир, у тому числі молочний жир і жир з яєць

1,5

інші продукти тваринного походження, включаючи молоко і молочні продукти, яйця і продукти їх переробки

0,75

риб’ячий жир

5,0

риба, інші продукти аквакультури, продукти їх переробки і побічні продукти, крім жиру з риб і гідролізатів білка риб, що містять більше 20 % жиру-3

1,25

гідролізати білка риб, що містять більше 20 % жиру

1,75

Кормові добавки осадового походження, що належать до функціональної групи зв'язуючих і протизлипальних засобів

0,75

Кормові добавки, що належать до функціональної групи мікроелементів

1,0

Премікси

1,0

Кормові суміші, комбікорми

0,75

Корми для домашніх тварин та риб

1,75

Корми для хутрових звірів

-

2. Сума діоксинів і діоксиноподібних ПХБ (сума поліхлорованих дибензо-пара-діоксинів (ПХДД), поліхлорованих дибензо-фуранів (ПХДФ) і поліхлорованих біфенілів (ПХБ)), виражена в одиницях токсичності Всесвітньої організації охорони здоров'я (WHO), при застосуванні WHO-TEF (фактори токсичної еквівалентності, 2005)-2

Кормові матеріали рослинного походження, крім рослинних жирів та продуктів їх переробки

1,25

Рослинні жири та продукти їх переробки

1,5

Кормові матеріали мінерального походження

1,0

Кормові матеріали тваринного походження:


тваринний жир, у тому числі молочний жир і жир з яєць

2,0

інші продукти тваринного походження, включаючи молоко і молочні продукти, яйця і продукти їх переробки

1,25

риб’ячий жир

20,0

риба, інші продукти аквакультури, продукти їх переробки і побічні продукти, крім риб’ячого жиру і гідролізатів білка риб, що містять більше 20 % жиру-3

4,0

гідролізати білка риб, що містять більше 20 % жиру

9,0

Кормові добавки, що належать до функціональної групи зв'язуючих і протизлипальних засобів

1,5

Кормові добавки, що належать до функціональної групи мікроелементів

1,5

Премікси

1,5

Кормові суміші, комбікорми, крім кормів для хутрових звірів, кормів для домашніх тварин та риб

1,5

Корми для домашніх тварин та риб

5,5

Корми для хутрових звірів

-

3. Недіоксиноподібні PCB (сума PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 (ICES - 6)-1

Кормові матеріали рослинного походження

10,0

Кормові матеріали мінерального походження

10,0

Кормові матеріали тваринного походження:


тваринний жир, у тому числі молочний жир і жир з яєць

10,0

інші продукти тваринного походження, включаючи молоко і молочні продукти, яйця і продукти їх переробки

10,0

риб’ячий жир

175,0

риба, інші продукти аквакультури, продукти їх переробки і побічні продукти, крім риб’ячого жиру і гідролізатів білка риб, що містять більше 20 % жиру-4

30,0

гідролізати білка риб, що містять більше 20 % жиру

50,0

Кормові добавки, що належать до функціональної групи зв'язуючих і протизлипальних засобів

10,0

Кормові добавки, що належать до функціональної групи мікроелементів

10,0

Премікси

10,0

Кормові суміші, комбікорми, крім кормів для хутрових звірів, кормів для домашніх тварин та риб

10,0

Корми для домашніх тварин та риб

40,0

Корми для хутрових звірів

-

__________
-1 Верхня межа концентрації. Розраховується, виходячи з припущення, що всі значення різних сполук, нижчі межі кількісного визначення, є рівні межі кількісного визначення.
-2 WHO-TEF прийнята для оцінки ризиків для здоров'я людини на основі висновків із засідання Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я - наради експертів Міжнародної програми з хімічної безпеки (IPCS), яка проходила в Женеві у червні 2005 року (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organisation Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006)).
-3 Вимогам щодо максимальних рівнів не підлягає свіжа риба та інші водні тварини, безпосередньо доставлені і використані без проміжної обробки для виробництва кормів для хутрових звірів. Для свіжої риби та печінки риб, які призначені для безпосередньої годівлі домашніх тварин, тварин у зоопарку і циркових тварин або які використовуються як кормовий матеріал для виробництва корму для домашніх тварин, максимально допустимий рівень становить відповідно 3,5 нг WHO-PCDD/F-TEQ/кг корму і 6,5 нг WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/кг для свіжої риби та 20,0 нг WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/кг для печінки риби. Не допускається, щоб продукти або оброблені тваринні білки, отримані з цих тварин (хутрових звірів, домашніх тварин, тварин у зоопарку і циркових тварин), потрапляли в харчовий ланцюг і в раціон тварин, які утримуються для виробництва харчових продуктів.
-4 Вимогам щодо максимальних рівнів не підлягає свіжа риба та інші водні тварини, безпосередньо доставлені і використані без проміжної обробки для виробництва кормів для хутрових звірів. Для свіжої риби та печінки риб, які призначені для безпосередньої годівлі домашніх тварин, тварин у зоопарку і циркових тварин або які використовуються як кормовий матеріал для виробництва корму для домашніх тварин, максимально допустимий рівень становить відповідно 75 мкг/кг для свіжої риби і 200 мкг/кг для печінки риби. Не допускається, щоб продукти або оброблені тваринні білки, отримані з цих тварин (хутрових звірів, домашніх тварин, тварин у зоопарку і циркових тварин), потрапляли в харчовий ланцюг і в раціон тварин, які утримуються для виробництва харчових продуктів.

Конгенер

Значення TEF

Конгенер

Значення TEF

Дибензо-пара-діоксини (PCDD) i дибензофурани (PCDF)

Діоксиноподібні PCB

2,3,7,8-TCDD

1

Non-orto PCB


1,2,3,7,8-PeCDD

1

PCB 77

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 169

0,03

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01OCDD

0,0003

Mono-orto PCB


2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01OCDF

0,0003Скорочення: T - tetra (чотири); Pe - penta (п’ять); Hx - hexa (шість); Hp - hepta (сім); O - octa (вісім); CDD - хлородибензодіоксин; CDF - хлородибензофуран; CB - хлоробіфеніл.

VI. Шкідливі ботанічні забруднювачі

Забруднююча субстанція

Продукти, призначені для годівлі тварин

Максимально допустимий вміст при 12 % вологості корму (мг/кг)

1. Насіння бур'янів та неподрібнені і нерозмелені плоди, які містять алкалоїди, глікозиди та інші токсичні речовини окремо або в суміші-1

Корми, кормові суміші та комбікорми

3000

у тому числі: дурман звичайний - Datura stramonium L.


1000

2. Кроталярія - Crotalaria spp.

Корми, кормові суміші та комбікорми

100

3. Насіння та оболонки насіння рицини (Ricinus communis L.), кротону (Croton tiglium L.) i абрусу (Abrus precatorius L.), а також продукти їх переробки окремо або разом-2

Корми, кормові суміші та комбікорми

10-3

4. Неочищені букові горіхи - Fagus silvatica L.

Корми, кормові суміші та комбікорми

Не допускаються

5. Ятрофа - Jatropha curcas L.

6. Гірчиця сарептська - Brassica juncea (L.) Czern. i Coss.

7. Гірчиця чорна - Brassica nigra (L.) Koch

8. Гірчиця ефіопська - Brassica carinata A. Braun

9. Горицвіт (Adonis vernalis)

10. Рокитнячок руський або зіновать руська (Chamaecytisus ruthenicus)

11. Чемериця біла (Veratrum album)

12. Паслін чорний (Solanum nigrum)

13. Жовтець повзучий (Ranunculus repens)

14. Наперстянка шерстиста (Digitalis lanata)

15. Ріжки (спориння) Claviceps purpurea

Кормова сировина, кормосуміші, комбікорми

1000

16. Насіння Ambrosia sp

Усі корми та кормова сировина

50

за винятком: проса (Panicum miliaceum L.) і сорго (Sorghum bicolor (L.) Moench s.l), не призначених для безпосередньої годівлі тварин -4

200

Кормові суміші, які містять неперемелене зерно

50

__________
-1 Дурман звичайний - Datura stramonium L, софора лисохвоста - Sophora alopecuroides, гірчак повзучий - Acroptilon repens L., кукіль - Agrostemma githago, підмаренник - Galium aparine L. та інші рослини, визначені компетентним органом, які містять алкалоїди, глікозиди та інші токсичні речовини, залежно від регіону вирощування кормової сировини.
-2 Дослідження проводиться методом мікроскопії.
-3 Включаючи фрагменти оболонки насіння.
-4 Якщо підтверджено, що зерно і насіння призначені для перемелювання або плющення, немає потреби в очищенні зерна і насіння, що містять невідповідні рівні насіння Ambrosia spp, перед перемелюванням або плющенням за умови, що:
вантаж транспортується у повному обсязі на підприємство для перемелювання або плющення, підприємство заздалегідь поінформоване про високий вміст насіння Ambrosia spp для вжиття додаткових профілактичних заходів з метою уникнення поширення цього насіння у навколишнє середовище;
надано переконливі докази про попереджувальні заходи, спрямовані на запобігання поширенню насіння Ambrosia spp у навколишнє середовище під час транспортування;
компетентний орган погоджує транспортування і здійснює контроль за транспортуванням.

VII. Кокцидіостатики внаслідок перехресного забруднення в кормах для тварин, яким вони не призначені

Кокцидіостатик

Продукти, призначені для годівлі тварин *

Максимально допустимий вміст при 12 % вологості корму (мг/кг)

1. Декоквінат

Кормова сировина

0,4

Кормосуміші та комбікорми для:

0,4

курей-несучок або молодняку курей-несучок (старше 16 тижнів)

курчат-бройлерів у період перед забоєм

0,4

інших видів тварин

1,2

Премікси, призначені до застосування в кормах, у яких не допускається використання декоквінату

**

2. Диклазурил

Кормова сировина

0,01

Кормосуміші та комбікорми для:


курей-несучок або молодняку курей-несучок (старше 16 тижнів)

0,01

кролів у період перед забоєм, коли застосування диклазурилу заборонене

0,01

інших видів тварин, за винятком молодняку курей-несучок (молодше 16 тижнів), курей для відгодівлі, цесарок та індичок для відгодівлі

0,03

Премікси, призначені до застосування в кормах, у яких не допускається використання диклазурилу

**

3. Галофугінон гідробромід

Кормова сировина

0,03

Кормосуміші та комбікорми для:

0,03

курей-несучок або молодняку курей-несучок та індиків (старше 12 тижнів)

курчат бройлерів та індиків у період перед забоєм, коли застосування галофугінону заборонене

0,03

інших видів тварин

0,09

Премікси, призначені до застосування в кормах, у яких не допускається використання галофугінону

**

4. Ласалоцид

Кормова сировина

1,25

Кормосуміші та комбікорми для:

1,25

собак, телят, кролів, коней, молочних тварин, курей-несучок або молодняку курей-несучок та індиків (старше 16 тижнів)

курчат-бройлерів, молодняку курей-несучок та індиків у період перед забоєм, коли застосування ласалоциду заборонене

1,25

фазанів, цесарок, перепелів і куріпок (крім несучок) у період перед забоєм, коли застосування ласалоциду заборонене

1,25

інших видів тварин

3,75

Премікси, призначені до застосування в кормах, у яких не допускається використання ласалоциду

**

5. Мадураміцин

Кормова сировина

0,05

Кормосуміші та комбікорми для:

0,05

кролів, коней, курей-несучок або молодняку курей-несучок та індиків (старше 16 тижнів)

курчат-бройлерів та індиків (молодше 16 тижнів) у період перед забоєм, коли застосування мадураміцину заборонене

0,05

інших видів тварин

0,15

Премікси, призначені до застосування в кормах, у яких не допускається використання мадураміцину

**

6. Монензин

Кормова сировина

1,25

Кормосуміші та комбікорми для:

1,25

коней, собак, дрібної рогатої худоби (вівці, кози), качок, великої рогатої худоби, молочних корів, курей-несучок або молодняку курей-несучок та індиків (старше 16 тижнів)

курчат-бройлерів та індиків (молодше 16 тижнів) у період перед забоєм, коли застосування монензину заборонене

1,25

інших видів тварин

3,75

Премікси, призначені до застосування в кормах, у яких не допускається використання монензину

**

7. Наразин

Кормова сировина

0,7

Кормосуміші та комбікорми для:

0,7

коней, кролів, індиків, курей-несучок або молодняку курей-несучок (старше 16 тижнів)

інших видів тварин

2,1

Премікси, призначені до застосування в кормах, у яких не допускається використання наразину

**

8. Нікарбазин

Кормова сировина

1,25

Кормосуміші та комбікорми для:

1,25

коней, курей-несучок або молодняку курей-несучок (старше 16 тижнів)

інших видів тварин

3,75

Премікси, призначені до застосування в кормах, у яких не допускається використання нікарбазину

**

9. Робенідин

Кормова сировина

0,7

Кормосуміші та комбікорми для:

0,7

курей-несучок або молодняку курей-несучок (старше 16 тижнів)

курчат-бройлерів, кролів та індиків у період перед забоєм, коли застосування робенідину заборонене

0,7

інших видів тварин

2,1

Премікси, призначені до застосування в кормах, у яких не допускається використання робенідину

**

10. Саліноміцин

Кормова сировина

0,7

Кормосуміші та комбікорми для:

0,7

коней, індиків, курей-несучок або молодняку курей-несучок (старше 12 тижнів)

курчат-бройлерів, молодняку птиці (молодше 12 тижнів), кролів у період перед забоєм, коли застосування саліноміцину заборонене

0,7

інших видів тварин

2,1

Премікси, призначені до застосування в кормах, у яких не допускається використання саліноміцину

**

11. Семдураміцин

Кормова сировина

0,25

Кормосуміші та комбікорми для:

0,25

курей-несучок або молодняку курей-несучок (старше 16 тижнів)

курчат-бройлерів у період перед забоєм, коли застосування семдураміцину заборонене

0,25

інших видів тварин

0,75

Премікси, призначені до застосування в кормах, у яких не допускається використання семдураміцину

**

__________
* Не враховуючи допустимі рівні кокцидіостатиків, які зареєстровані в Україні відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, у кормах для цільових видів та вікових груп тварин.
** Максимально допустимий вміст речовини в преміксі означає такий вміст, який при перерахунку на вміст у готовому комбікормі не повинен перевищувати значення 50 % максимально допустимого рівня, встановленого для кормів, при дотриманні інструкції із застосування преміксу.

VIII. Мікроелементи

Мікроелемент

Продукти, призначені для годівлі тварин

Максимально допустимий вміст при 12 % вологості корму (мг/кг)

1. Залізо

Комбікорми для овець

500

Комбікорми для непродуктивних тварин

1250

Поросята за тиждень до відлучення

250 *

Комбікорми для інших видів тварин

750

Премікси

**

2. Йод

Комбікорми для коней

4

Комбікорми для риби

20

Комбікорми для курей-несучок і молочних корів

5

Комбікорми для інших видів тварин

10

Премікси

**

3. Кобальт

Комбікорми для всіх видів тварин

2

Премікси

**

4. Мідь

Комбікорми для поросят до 12 тижнів

170

Комбікорми для інших свиней

25

Замінники незбираного молока

15

Комбікорми для телят

15

Комбікорми для іншої великої рогатої худоби

35

Комбікорми для овець

15

Комбікорми для риб

25

Комбікорми для ракоподібних

50

Комбікорми для інших видів тварин

25

Премікси

**

5. Марганець

Риби

100

Комбікорми для інших видів тварин

150

Премікси

**

6. Цинк

Комбікорми для домашніх тварин

200

Комбікорми для поросят, свиноматок і всіх видів риб, крім лососевих

150

Замінники молока для телят і корми для лососевих риб

180

Комбікорми для інших видів тварин

120

Премікси

**

7. Молібден

Комбікорми для всіх видів тварин

2,5

Премікси

**

8. Селен

Комбікорми для всіх видів тварин

0,5

Премікси

**

__________
* На голову в день, мг.
** Вміст зазначених елементів при перерахунку на вміст у готовому комбікормі не повинен перевищувати значень максимально допустимих рівнів для кожного виду тварин (наприклад: вміст міді в 1% преміксі для свиней становить 4000 мг/кг, 4000:100 (розведення 1% преміксу) = 40 мг/кг, тобто в готовому кормі вміст міді 40 мг/кг не перевищує максимально допустимого рівня).

IX. Мікробіологічні забруднювачі

Забруднююча субстанція

Продукти, призначені для годівлі тварин

Максимально допустимий вміст, КУО

1. Загальна мікробна забрудненість (кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів - КМАФАнМ), КУО в 1 г*

Корми для продуктивних тварин

Не більше 5 x 10-5

Корми для непродуктивних тварин

Корми рослинного походження

Корми тваринного походження (м'ясо-кісткове, м'ясне, кісткове, білково-тваринно-рослинне, рибне борошно тощо)

Премікси

Кормові добавки

Корми, премікси, кормові добавки, що містять пробіотичні штами мікроорганізмів*

Замінники незбираного молока, молоко сухе, сироватка

Не більше 1 x 10-4

2. Ентеробактерії, КУО/г за відсутності ентеропатогенних штамів кишкової палички

Корми для непродуктивних тварин

Не більше 300

3. Сальмонели в 25 г

Корми для продуктивних тварин

Не допускаються

Корми для непродуктивних тварин

Корми рослинного походження

Корми тваринного походження (м'ясо-кісткове, м'ясне, кісткове, білково-тваринно-рослинне, рибне борошно тощо)

Дріжджі кормові

Премікси

Замінники незбираного молока, молоко сухе, сироватка

Кормові добавки

4. Патогенні штами кишкової палички в 25 г

Корми для продуктивних тварин

Не допускаються

Корми для непродуктивних тварин

Корми рослинного походження

Корми тваринного походження (м'ясо-кісткове, м'ясне, кісткове, білково-тваринно-рослинне, рибне борошно тощо)

Премікси

Кормові добавки

Замінники незбираного молока, молоко сухе, сироватка

5. Токсиноутворюючі анаероби в 1 г

Корми для продуктивних тварин

Не допускаються

Корми для непродуктивних тварин

Корми рослинного походження

Корми тваринного походження (м'ясо-кісткове, м'ясне, кісткове, білково-тваринно-рослинне, рибне борошно тощо)

Дріжджі кормові

Премікси

Кормові добавки

Замінники незбираного молока, молоко сухе, сироватка

6. Патогенні єрсинії в 25 г

Корми для продуктивних тварин

Не допускаються

Корми для непродуктивних тварин

Корми рослинного походження

Корми тваринного походження (м'ясо-кісткове, м'ясне, кісткове, білково-тваринно-рослинне, рибне борошно тощо)

Дріжджі кормові

Премікси

Замінники незбираного молока, молоко сухе, сироватка

7. Коагулазо-позитивні стафілококи в 1 г

Корми для непродуктивних тварин

Не допускаються

Корми тваринного походження (м'ясо-кісткове, м'ясне, кісткове, білково-тваринно-рослинне, рибне борошно тощо)

8. Загальна кількість грибів, КУО в 1 г

Корми для продуктивних тварин

Не більше 5 x 10-4

Корми для непродуктивних тварин

Не більше 5 x 10-4

Корми рослинного походження

Не більше 5 x 10-3

за винятком: ураження сухих кормів рослинного походження (сіно, солома) грибом Stachybotrys chartarum (S.atra, S.alternans)

Не допускаються

шротів, макухи

Не більше 5 x 10-4

Дріжджі кормові, барда, жом буряковий

Не більше 1 x 10-3

Борошно тваринного походження (м'ясо-кісткове, м'ясне, кісткове, білково-тваринно-рослинне, рибне)

Не більше 1 x 10-3

Замінники незбираного молока, молоко сухе, сироватка

Не більше 1 x 10-3

__________
* При визначенні загальної мікробної забрудненості не враховуються внесені пробіотичні штами мікроорганізмів, які є показниками якості продукту.

Х. Вітаміни

Забруднююча субстанція

Продукти, призначені для годівлі тварин

Максимально допустимий вміст, МО

1. Вітамін А*

Комбікорми для:

16 000

поросят (підсисні та відлучені)

свиней на відгодівлі

6 500

свиноматок

12 000

інших свиней

-

курчат та молодняка птиці:


віком до 14 днів

20 000

віком старше 14 днів

10 000

індиків:


віком до 28 днів

20 000

віком старше 28 днів

10 000

іншої птиці

10 000

корів дійних та племінних

9 000

телят до 4-місячного віку

16 000

інших телят та корів

25 000

ягнят та козенят:


віком до 2 місяців

16 000

віком старше 2 місяців

-

овець та кіз

10 000

Комбікорми для інших видів тварин


Замінники незбираного молока

25 000

Премікси

**

2. Вітамін Д3

Комбікорми для:

2 000

свиней

поросят (замінники молока)

10 000

великої рогатої худоби

4 000

овець

4 000

телят (замінник молока)

10 000

коней

4 000

птиці на відгодівлі (бройлерів)

5 000

індиків

5 000

іншої птиці

3 000

риб

3 000

інших тварин

2 000

Премікси

**

__________
* Коефіцієнт перерахунку вітаміну А становить стосовно ретинолу ацетату - 1МО = 0,344 мкг, ретинолу пальмітату - 1МО = 0,5458 мкг, ретинолу пропіонату - 1МО = 0,3585 мкг. Суміш ретинолу ацетату, ретинолу пальмітату, ретинолу пропіонату у кормі не повинна перевищувати максимально допустимого рівня.
** Вміст зазначених вітамінів при перерахунку на вміст у готовому комбікормі не повинен перевищувати значень максимально допустимого рівня для кожного виду тварин.

Заступник директора
департаменту -
начальник відділу
Департаменту тваринництва
О. Альшановаon top