Print   Font: or Ctrl + mouse wheel


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
07.10.2014  № 491


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2014 р.
за № 1329/26106

ВИМОГИ
до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем

I. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги розроблені відповідно до Модельного курсу Міжнародної морської організації (далі - ІМО) 1.27 «Використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем (EКНІС)», видання 2012 року (The Operational Use of Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)), з урахуванням вимог глав V/19, V/20 та V/27 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками, Резолюцій ІМО A.893(21) від 25 листопада 1999 року «Керівництво для планування рейсу» (Guidelines for Voyage Planning) та MSC.232(82) від 05 грудня 2006 року «Прийняття переглянутих експлуатаційних вимог до ЕКНІС» (Revised ECDIS Performance Standards).

1.2. Ці Вимоги застосовуються до комплексу тренажерного та іншого обладнання з підготовки з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем (далі - ЕКНІС) (далі - Обладнання) підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку за напрямом «Використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем (ЕКНІС)» відповідно до Правила 1/12 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі - Конвенція ПДНВ), пунктів 1, 2 розділу A-I/12, розділів A-IІ/1, A-IІ/2 та A-IІ/3, пунктів 36-66 розділу В-I/12 Міжнародного кодексу з підготовки, дипломування моряків і несення вахти (далі - Кодекс ПДНВ) та відповідних національних вимог (навчально-тренажерний заклад (далі - НТЗ)), інструкторів та слухачів, які використовують Обладнання.

1.3. Ці Вимоги встановлюють єдині стандарти щодо устаткування, засобів, Обладнання, вимог до робочих місць інструкторів та слухачів, до інструкторського складу для усіх НТЗ, що здійснюють підготовку з використання ЕКНІС.

II. Призначення Обладнання

2.1. Обладнання використовується для підготовки судноводіїв з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем і пов’язаних з ними навігаційних систем, що полегшують процес прийняття рішень, для забезпечення безпеки судноплавства.

2.2. Підготовка здійснюється з метою:

1) отримання знань та відпрацювання практичних навичок для досягнення слухачами необхідних стандартів компетентності щодо:

розуміння електронних картографічних даних;

настройки відображення даних на екрані;

коригування електронних карт;

знання основних типів систем ЕКНІС та їх характеристик відображення;

практичного використання електронних карт;

можливості виявлення неправильного відображення інформації та факторів, що впливають на роботу й точність системи;

усвідомлення потенційних небезпек від надмірної довіри до ЕКНІС;

підключення ЕКНІС до інших навігаційних приладів та систем;

2) практичної демонстрації досягнення мінімальних стандартів компетентності за результатами підготовки.

2.3. Підготовка має здійснюватися відповідно до стандартів, викладених у:

пунктах 1, 2 розділу A-I/12, пунктах 36-66 розділу В-I/12 Кодексу ПДНВ;

таблицях А-ІІ/1, А-ІІ/2 та А-ІІ/3 Кодексу ПДНВ;

Модельному курсі ІМО 1.27;

національних вимогах з питань підготовки судноводіїв.

2.4. Основними завданнями Обладнання є:

навчання слухачів правилам використання обладнання та навігаційних функцій ЕКНІС;

отримання можливості зробити вибір та оцінку усієї пов’язаної з підготовкою інформації;

навчання архівації даних;

ознайомлення слухачів з потенційними помилками відображення даних та звичайними помилками розшифрування даних;

отримання знань щодо вжиття необхідних заходів у випадку неправильного функціонування апаратури ЕКНІС.

ІІІ. Вимоги до Обладнання

3.1. Обладнання повинно бути власністю НТЗ.

3.2. Договір або угода НТЗ на підготовку слухачів іншого навчального закладу, що не має власного обладнання, не є підставою для визнання такого іншого навчального закладу за цим напрямом та внесення його до переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Конвенції ПДНВ.

3.3. НТЗ повинен мати документ, що підтверджує право власності НТЗ на тренажерне обладнання, ліцензію на програмне забезпечення тренажерного обладнання, видану виробником, документ про відповідність тренажерного обладнання встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, виданим класифікаційним товариством.

3.4. Технічна документація на тренажерне обладнання повинна бути в наявності в НТЗ.

3.5. Для відпрацювання практичних вправ повинні використовуватися спорядження та обладнання, найбільш наближені до тих, що використовуються на суднах.

3.6. Обладнання має дозволяти розглядати різні ситуації, які можуть включати небезпечні або незвичайні ситуації, пов’язані з метою підготовки.

3.7. Обладнання повинно надавати можливість оволодіння:

1) знаннями функціональних можливостей та обмежень роботи ЕКНІС, зокрема:

розуміння показників електронної навігаційної карти, точності даних, правил формування інформації, вибору інформації на дисплеї;

усвідомлення потенційних небезпек від надмірної довіри до ЕКНІС;

знання функцій ЕКНІС, які вимагаються експлуатаційними стандартами;

2) умінням використовувати, тлумачити та аналізувати інформацію, отриману з ЕКНІС, у тому числі:

використання функцій, інтегрованих з іншими системами навігації у різних пристроях, зокрема належну роботу та налаштування обраних параметрів;

опрацювання і коригування інформації, включаючи місцеположення свого судна, відображення морського району, режим і орієнтацію, відображені картографічні дані, спостереження за маршрутом, шари інформації, створені користувачем, контроль цілей (якщо є взаємодія з АІС та/або радіолокаційним спостереженням) і функції радіолокаційного накладення (у разі наявності інтерфейсу);

підтвердження місцезнаходження судна за допомогою альтернативних засобів;

ефективне використання налаштувань для забезпечення відповідності з експлуатаційними процедурами, у тому числі показники тривоги для запобігання посадки на мілину, зближення з навігаційними небезпеками, об’єктами та особливими районами, довершеність картографічних даних і статус їх оновлення, використання резервних засобів;

установка параметрів та значень для відповідності існуючим умовам;

інформованість щодо ситуації при використанні EКНІС, у тому числі близькість небезпек, швидкість та напрямок дрейфу, картографічні дані та вибір шкали, прийнятність маршруту, виявлення небезпеки зіткнення й оперативне вирішення та надійність датчиків;

3) управління експлуатаційними процедурами, системними файлами і даними, у тому числі:

процедура оновлення карт;

процедура отримання погодних даних.

3.8. Обладнання повинно імітувати устаткування ЕКНІС, яке відповідає всім застосовним експлуатаційним вимогам (робочим стандартам) ІМО MSC, IHO та IEC (Резолюції: А.817(19); A.893(21); MSC.232(82); MSC.191(79); MSC.64(67), IHO S-57(3d edition and up) та/або IEC 61174; IEC 60945), а також зовнішні датчики: GPS, DGPS, або GLONASS, або LORAN-C, лаг, гірокомпас, РЛС, ЗАРП (ARPA), або ЕЗП (EPA), або ЗАС (ATA), авторульовий, навігаційний ехолот, які відповідають усім застосовним експлуатаційним стандартам, прийнятим ІМО.

3.9. До складу Обладнання мають входити:

1) тренажери ЕКНІС, що забезпечують здатність власного судна спостерігати надводну навігаційну обстановку відповідно до цілей підготовки та включати дані про морські навігаційні електронні карти, які вводяться із симулятора або шляхом ручного вводу, - з розрахунку на кожного слухача та кожного інструктора;

2) різні електронні навігаційні карти з можливістю оновлення файлів та дозволу на це;

3) розміщення всього устаткування та демонстраційних екранів з урахуванням розміщення дисплеїв на столах має дозволяти хороший огляд усіма слухачами демонстраційних матеріалів та всіх слухачів інструктором;

4) додатково до робочих станцій слухачів повинна бути наявна робоча станція інструктора, забезпечена управлінням проекційною системою, яка дозволяє демонструвати практичні справи та лекційні матеріали.

Рекомендується, щоб екрани, підключені до мережі робочої станції інструктора, дозволяли демонстрацію слухачам інформації САРП та ЕКНІС (чи інших тренувальних матеріалів).

3.10. Обладнання повинно забезпечувати виконання функцій у таких режимах роботи:

1) попередня прокладка:

створення маршруту в базі даних;

редагування маршруту в табличній формі і на електронній карті;

редагування шляхових точок;

реверсування маршруту;

розрахунок плавання дугою великого кола;

відображення додаткового маршруту;

аналіз навігаційної безпеки прокладеного маршруту;

2) електронна карта:

вибір і завантаження електронної карти;

вибір і установка навантаження карти;

автоматичне завантаження карти;

керування масштабом карти і палітрою екрана;

одержання довідки про картографічні об'єкти;

відображення додаткової інформації;

робота у форматі S-57;

3) виконавча прокладка:

вибір і завантаження маршруту;

вибір шляхової точки;

установка шляхового маркера;

установка маркера події;

розрахунок ХТЕ, ЕТА,ТТG, WTG;

відображення цілей ЗАРП;

проведення обсервацій;

вибір і установка режимів числення;

вирішення завдання навігаційної безпеки;

4) навігаційні розрахунки:

вимір пеленгів і дистанцій;

розрахунок поточної траверзної відстані до орієнтира;

прогноз руху судна;

визначення місця судна за пеленгами і дистанціями до берегових орієнтирів з оцінкою точності;

5) безпека плавання:

виділення небезпечної ізобати;

відображення небезпечних курсових кутів;

виділення навігаційних небезпек;

сигнал «Область небезпечних глибин»;

сигнал «Перетинання небезпечної ізобати»;

сигнал «Наближення до небезпеки»;

сигнал «Збій устаткування»;

попередження «Район з особливими умовами плавання»;

попередження «Район обмеженого плавання»;

попередження за цілями ЗАРП;

6) ведення журналу записів даних:

перегляд записів в електронному судновому журналі.

3.11. Для навчання судноводіїв з використання ЕКНІС можуть рівноцінно використовуватися інші системи за умови, якщо вони спроможні надавати такий самий рівень функціональності, як і традиційна підготовка. За умови достатнього забезпечення і розміщення тренажерне обладнання «Судновий міні-симулятор ЕКНІС» може використовуватися для всіх відповідних вправ курсу. Якщо використовується повний симулятор містка для фінальних вправ з планування рейсу, слухачі повинні будуть виконувати індивідуальні обов’язки з несення ходової вахти.

3.12. У разі використання тренажерного обладнання «Судновий міні-симулятор ЕКНІС» його обладнання повинно бути сконструйовано для оцінки здібностей слухача виконувати обов’язки несення вахти на судновому містку з використанням ЕКНІС. Воно повинно включати реалістичне моделювання етапів виконання та моніторингу плану навігаційного маршруту, створеного в попередніх вправах. Навчальна група слухачів не повинна перевищувати 12 осіб на одного інструктора. Для виконання вправ на тренажерному обладнанні «Судновий міні-симулятор ЕКНІС» слухачі можуть бути розподілені на дві групи за умови, що кожна група виконує вправу в різний час та кожен слухач забезпечений персональним робочим місцем.

3.13. На всі практичні вправи, які відпрацьовуються на тренажерному обладнанні, кожен слухач має бути забезпечений пояснювальним матеріалом.

3.14. Під час використання тренажерного обладнання повинні виконуватись встановлені вимоги щодо техніки безпеки.

3.15. З метою належного використання Обладнання для проведення якісної підготовки відповідно до міжнародних та національних вимог НТЗ повинен мати необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки.

3.16. Процес підготовки, яка проводиться на Обладнанні, повинен бути охоплений упровадженою системою управління якістю відповідно до розділу А-I/8 Кодексу ПДНВ, сертифікованою органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю.

Процедури системи управління якістю повинні містити опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею документального доказу підготовки (свідоцтва) і збереженням даних про проходження підготовки.

3.17. Тривалість підготовки на Обладнанні повинна бути не меншою, ніж зазначено у типовому плані підготовки за напрямом «Використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем», наведеному в додатку 1 до цих Вимог. У разі повторного проходження моряком підготовки тривалість такої підготовки може бути скорочена, але не більше ніж на 50%. Зазначена скорочена програма підготовки затверджується керівником НТЗ та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.18. На підставі типового плану підготовки, Модельного курсу ІМО 1.27, вимог Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ НТЗ розробляють власні робочі плани та програми підготовки, які затверджуються керівником НТЗ та погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.19. У робочих планах і програмах підготовки назва напряму підготовки має відповідати Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ, містити посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ та  відповідний Модельний курс ІМО, інші міжнародні інструменти.

3.20. Робочі програми підготовки повинні містити опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначати критерії оцінювання знань і форм складання вихідного контролю.

3.21. У разі видання нової редакції відповідного Модельного курсу ІМО НТЗ повинен внести відповідні корективи до робочих планів і програм підготовки у строк не більше шести місяців після видання такої нової редакції та направити їх на погодження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті.

3.22. Навчальна година становить 45 хвилин. Щоденне навантаження на слухача не може перевищувати 8 навчальних годин.

3.23. Група слухачів не повинна перевищувати дванадцяти осіб на одного інструктора за умови, що кожен слухач має бути забезпечений окремим робочим місцем, яке дозволяє здійснювати роботу з літературою та конспектування.

3.24. Між інструкторами та НТЗ мають бути укладені трудові договори.

3.25. До підготовки можуть бути залучені інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці у встановленому законодавством порядку.

3.26. Для теоретичної підготовки повинен використовуватися обладнаний клас або класи, в кожному з яких мають бути в наявності як мінімум:

одна навчальна дошка з письмовим приладдям;

столи та стільці для усіх слухачів, що забезпечують можливість для роботи з документами, конспектування та складання письмових іспитів;

необхідна для навчального процесу кількість навчально-методичних посібників;

відповідні навчально-демонстраційні матеріали (стенди, плакати, слайди, фотографії тощо);

проекційна система чи аналогічний прилад для відображення навчально-демонстраційних матеріалів з екраном.

3.27. У класі має бути в наявності набір вiдеодемонстраційних матеріалів (наприклад: DVD, відеофільмів або комп’ютерних навчальних програм) для підготовки з використання ЕКНІС.

3.28. Приміщення класу повинно відповідати встановленим в Україні санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, нормам і правилам. Мінімальна площа класу на одного слухача повинна бути не менше ніж 2,4 кв. м.

3.29. Під час підготовки повинен використовуватися та заповнюватися журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки. У журналі зазначаються назва напряму підготовки, прізвища слухачів, дати занять, навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка), відмітки про присутність слухачів на занятті, результати вихідного контролю (залік/іспит), прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку. Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису.

3.30. Вихідний контроль та практична демонстрація компетентності мають здійснюватися за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) та критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць А-ІІ/1, А-ІІ/2 та А-ІІ/3 Кодексу ПДНВ.

3.31. У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ (свідоцтво). Інформація про видані свідоцтва має заноситися в журнал реєстрації видачі свідоцтв, який повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ.

3.32. Інформація щодо виданих НТЗ свідоцтв про закінчення підготовки має бути своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направлена до Державного реєстру документів моряків України.

3.33. Відповідність Обладнання і організації підготовки в НТЗ цим Вимогам здійснюється шляхом заповнення чек-листа, наведеного в додатку 2 до цих Вимог.

IV. Вимоги до робочого місця інструктора

4.1. Робоче місце інструктора складається з моніторів із сумісною операційною комп’ютерною системою, програмним забезпеченням з можливістю контролю та моніторингу інструктором робочих місць слухачів, об’єднаних у єдину комп’ютерну мережу з відображенням екрана ЕКНІС, можливістю планування та виконання вправ, встановлення параметрів і дистанційного контролю за виконанням вправ слухачами.

Один з моніторів повинен використовуватися для відображення інформації на настінному демонстраційному екрані.

4.2. Інструктор повинен мати робоче місце, яке надає можливість:

ефективного зв'язку з усіма робочими місцями слухачів;

відображення інформації ЕКНІС з робочих місць слухачів, а також інших матеріалів, необхідних для тренування слухачів на настінному демонстраційному екрані;

запровадження загального робочого завдання як для всієї групи, так і індивідуально для окремих слухачів;

здійснення контролю, спостереження і реєстрації завдання та його ефективного опрацювання і розбору зі слухачами;

демонстрації дій слухача на різних етапах виконання навчального завдання.

4.3. Інструктор повинен мати можливість у разі необхідності призупинити або припинити практичне відпрацювання та забезпечити виведення людей з місця тренування.

V. Вимоги до робочого місця слухача та вступні вимоги

5.1. Кожному зі слухачів має бути виділено окреме місце за столом з комп’ютером з відповідною програмою для навчання, яке дозволяє здійснювати роботу з літературою та конспектування.

5.2. Комп’ютер для слухача повинен бути обладнаний екраном, встановленим програмним забезпеченням ЕКНІС та картографічними даними.

5.3. Усі робочі комп’ютери слухачів повинні бути об’єднані в єдину комп’ютерну мережу з робочим місцем інструктора.

5.4. Робоче місце слухача повинно задовольняти такі вимоги:

1) повинно бути обладнане:

реальним судновим устаткуванням ЕКНІС відповідно до робочих стандартів IMO, IHO, MSC та IEC або

персональним комп'ютером (ПК), програмне забезпечення якого повинно моделювати на моніторі комп'ютера обладнання ЕКНІС та всі формати даних електронних карт відповідно до вимог IMO, MSC, IHO та IEC;

2) ефективний розмір екрана для представлення карти при виконавчій прокладці повинен бути розміром не менше ніж 270 х 270 мм;

3) відображення кольорів і вирішальна здатність повинні відповідати вимогам IHO стандарту S-52;

4) повинні використовуватися офіційні векторні навігаційні карти, які видаються гідрографічними організаціями і відповідають діючому обміну картографічною інформацією і повністю відповідають вимогам ІМО та ІНО;

5) електронна карта повинна задовольняти всі основні вимоги, що ставляться до морських навігаційних карт:

кути, пеленги та курси не повинні викривлятися на екрані монітора;

лінія шляху судна, що складає з меридіанами постійний кут (локсодромія), повинна відображатися прямою лінією;

6) повинно бути обладнане індикатором кругового огляду (ІКО) реальної суднової РЛС та ЗАРП, що відповідає робочим стандартам IMO, або персональним комп'ютером, програмне забезпечення якого повинно моделювати на моніторі комп'ютера ІКО судновий РЛС, ЗАРП відповідно до вимог відповідних резолюцій IMO, національних техніко-експлуатаційних вимог до радіолокаційного тренажера та тренажера ЗАРП;

7) повинно бути обладнане пультом керування судном, реальним або віртуальним на моніторі ПК, що включає в себе як мінімум:

машинний телеграф;

задатчик положення пера керма;

задатчик курсу і швидкості для керування судном у режимі «авторульового»;

індикатори: лага, гірокомпаса;

індикатори: навігаційного ехолота, параметрів вітру і течії, географічних координат судна;

індикатори: кута розгортання лопатей гвинта (у разі використання моделей суден з ВРК), частоти кількості обертів двигуна і наповнення суднової силової установки, аксіометра.

5.5. Робоче місце слухача повинно забезпечувати як мінімум виконання таких функцій:

1) здійснення попередньої прокладки, якою передбачаються:

створення основного та додаткового маршрутів у базі даних, при цьому основний маршрут повинен чітко відрізнятися від інших маршрутів на карті;

редагування маршруту в табличній формі і на електронній карті (графічній);

редагування шляхових точок (додавання, знищення, зміни, зміни порядку);

реверсування маршруту;

розрахунок плавання дугою великого кола;

відображення додаткового (альтернативного) маршруту;

аналіз навігаційної безпеки прокладеного маршруту;

2) використання електронної карти, за допомогою якої є можливість здійснити:

вибір і завантаження електронної карти;

вибір і установку навантаження карти;

автоматичне завантаження карти;

керування масштабом карти і палітрою екрана;

одержання довідки про картографічні об'єкти;

відображення додаткової інформації;

3) здійснення виконавчої прокладки, якою передбачаються:

вибір і завантаження маршруту;

вибір поточної шляхової точки;

проводка судна за заданим маршрутом;

установка шляхового маркера;

установка маркера події;

розрахунок ХТЕ, XTD, ЕТА,ТТG, DTW;

відображення цілей ЗАРП;

проведення обсервацій;

вибір і установка режимів числення;

рішення задачі навігаційної безпеки;

4) здійснення навігаційних розрахунків:

вимір пеленгів і дистанцій;

розрахунок поточної траверзної відстані до орієнтира;

прогноз руху судна;

визначення місця судна за пеленгами і дистанціями до берегових орієнтирів з оцінкою точності;

5) забезпечення безпеки плавання шляхом:

виділення небезпечної ізобати;

відображення небезпечних курсових кутів;

виділення навігаційних небезпек;

встановлення сигналу «Область небезпечних глибин»;

встановлення сигналу «Перетинання небезпечної ізобати»;

встановлення сигналу «Наближення до небезпеки»;

встановлення сигналу «Збій устаткування»;

попередження «Район з особливими умовами плавання»;

попередження «Район обмеженого плавання»;

попередження про цілі ЗАРП (ARPA);

6) ведення суднового журналу, який дозволяє здійснити:

перегляд записів в електронному судновому журналі;

відтворення обставин плавання на електронній карті;

7) здійснення контролю за інформацією від зовнішніх датчиків:

GPS;

DGPS;

лаг;

гірокомпас;

РЛС;

ЗАРП;

авторульовий;

навігаційний ехолот;

8) здійснення корективи електронних карт (при цьому відомості про внесену корективу повинні зберігатися окремо, не погіршувати електронну карту і відображатися на запит оператора):

ручної;

напівавтоматичної;

автоматичної (у разі наявності інтерфейсу для автоматичної коректури).

5.6. У разі використання устаткування «Судновий міні-симулятор ЕКНІС»:

1) кожне робоче місце слухача має бути забезпечене трьома екранами:

один розміром не менше ніж 270 х 270 мм - для відображення інформації ЕКНІС та з можливістю відображення інформації з радіолокатора та АІС разом з інформацією для електронної карти;

один розміром не менше ніж 270 х 270 мм - для відображення інформації з радіолокатора та ЗАРП;

один розміром не менше ніж 270 х 270 мм - для відображення засобів керування судном, навігаційними приладами та візуалізації;

2) екрани ЕКНІС, керування, радіолокатора повинні відображатися окремо та безперервно;

3) робоче місце слухача повинно бути забезпечено програмою ЕКНІС та даними електронних карт, що встановлені разом із сумісною операційною комп’ютерною системою, достатньою для роботи програмного забезпечення ЕКНІС та даних електронних карт;

4) програмне забезпечення робочого місця слухача повинно забезпечувати можливість як незалежного, так і інтерактивного керування судном;

5) усі робочі комп’ютери слухачів повинні бути об’єднані в єдину комп’ютерну мережу з робочим місцем інструктора.

5.7. Під час відпрацювання навичок усі слухачі повинні виконувати вимоги техніки безпеки. Персонал НТЗ має вимагати від слухачів виконання правил техніки безпеки.

VI. Інструкторський склад

6.1. Інструктори НТЗ, що здійснюють підготовку з використання ЕКНІС, повинні мати:

диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за судноводійською спеціальністю;

диплом капітана далекого плавання або штурмана далекого плавання;

документально підтверджений досвід роботи на морських суднах на посаді капітана або старшого помічника капітана не менше трьох років;

документ про проходження спеціальної підготовки з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем відповідно до вимог пунктів 1, 2 розділу A-I/12, пунктів 36-66 розділу В-I/12 Кодексу ПДНВ та національних вимог у схваленому НТЗ;

документ, що підтверджує практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки з використання ЕКНІС не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки з використання ЕКНІС) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування;

документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ.

6.2. Кількість інструкторів, що проводять підготовку з використання ЕКНІС, залежить від кількості слухачів і посадочних місць і повинна бути не меншою, ніж 1 інструктор на групу не більше ніж 12 слухачів за умови, що кожен слухач має бути забезпечений окремим робочим місцем з комп’ютером та програмним забезпеченням з цілей підготовки.

6.3. Інструктор повинен мати детальні знання вимог Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками, які стосуються курсу підготовки, зокрема глав V/2, V/19 та V/27-20, а також сучасні знання щодо порядку використання та коригування електронних навігаційних карт.

VII. Перелік публікацій, що мають бути в наявності в НТЗ

7.1. В НТЗ, що здійснює підготовку з використання ЕКНІС, повинні бути публікації в кількості, достатній для навчання слухачів відповідно до обсягу підготовки, але не менше ніж зазначено у додатку 3 до цих Вимог.

7.2. Текст публікацій, зазначених у додатку 3 до цих Вимог, має ураховувати усі внесені до них зміни.

7.3. Допускається часткове використання публікацій, зазначених у додатку 3 до цих Вимог, в електронному вигляді у разі забезпечення робочих місць у класі персональними комп’ютерами, що дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв.

Заступник директора
Департаменту
державної політики
в галузі морського
та річкового транспорту -
начальник відділу логістики
та аналітичного забезпеченняР. Когут
Додаток 1
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
судноводіїв з використання
електронних картографічних
та навігаційно-інформаційних систем
(пункт 3.17)

ТИПОВИЙ ПЛАН
підготовки за напрямом «Використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем (ЕКНІС)» (The Operational Use of Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)) відповідно до вимог розділів А-I/12 (пункти 1, 2), B-I/12 (пункти 36-66), A-IІ/1, A-IІ/2 та A-IІ/3 Кодексу ПДНВ, Модельного курсу ІМО 1.27 «Використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем (EКНІС)» видання 2012 року (The Operational Use of Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS))

Таблиця 1

Обсяг часу підготовки (годин)

Підготовка

Іспити та практична демонстрація компетентності

Усього

Теоретична

Практична

29,0

8,0

3,0

40,0

Типовий план підготовки
за напрямом
«Використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем»

Таблиця 2

Назви тем відповідно до Модельного курсу ІМО 1.27

Час підготовки (годин)

лекції та практика

самостійне практичне використання ЕКНІС у цілях навігації

усього

Елементи ЕКНІС:
1. Вступ та план ознайомлення
2. Призначення ЕКНІС
3. Важливість навігації
4. Правильне і неправильне використання ЕКНІС
5. Робота станції: ввімкнення, вимкнення, робота з інтерфейсом станції
6. Місцеположення судна
7. Джерело отримання місцеположення судна
8. Основи навігації
9. Вектори руху судна та дрейфу (зносу)
10. Розуміння інформації, нанесеної на навігаційній карті
11. Якість і точність навігаційної карти
12. Організація роботи з картами

7,5Вправа 1 на тренажері - відкрите море
(базова інтегрована навігаційна система)


2,0


Усього за темою

7,5

2,0

9,5

Несення вахти з ЕКНІС:
13. Датчики
14. Порти апаратури та введення даних
15. Вибір карт
16. Інформація, нанесена на карти
17. Зміна установок
18. Масштаби карт
19. Інформаційні шари на карті
20. Попереджувальна сигналізація роботи системи та місцезнаходження судна
21. Попереджувальна сигналізація глибини та контур сигналізації

7,0Вправа 2 на тренажері - прибережні води
(установки дисплея карти)


2,0


Усього за темою

7,0

2,0

9,0

ЕКНІС: планування та моніторинг маршруту плавання
22. Маневрені характеристики судна
23. Планування маршруту плавання в табличному вигляді
24. Планування маршруту за допомогою карти
25. Установлення межі смуги плавання
26. План контролю за безпекою плавання
27. Додаткова навігаційна інформація
28. Складання маршруту
29. Використання режиму «Користувач карт» під час планування маршруту

7,0Вправа 3 на тренажері - прибережні та обмежені води (попереджувальна сигналізація за маршрутом плавання та складання маршруту)


2,0


Усього за темою

7,0

2,0

9,0

ЕКНІС: цілі, карти та система
30. Накладення зображень САРП/радіолокатор
31. Функції АІС
32. Придбання та встановлення даних карти
33. Установка коректури карт
34. Перезавантаження системи і резервне копіювання
35. Архівування даних EКНІС і записи даних

4,5Вправа 4 на тренажері - обмежені води
(комплексна інтегрована навігація з використанням ЕКНІС)


2,0


Усього за темою

4,5

2,0

6,5

ЕКНІС: відповідальність та оцінка:
36. Відповідальність
37. Ефективна навігація за допомогою ЕКНІС


3,0Усього за темою

3,0


3,0

Усього за напрямом підготовки

29,0

8,0

37,0

Вихідний контроль
Іспит 1 - письмова оцінка1,0

Іспит 2 - виконання практичної вправи на тренажері - прибережні та обмежені води (оцінка правильності судноводіння за допомогою ЕКНІС)2,0

Усього40,0
Додаток 2
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
судноводіїв з використання
електронних картографічних
та навігаційно-інформаційних систем
(пункт 3.33)

ЧЕК-ЛИСТ
з визначення відповідності тренажерного та іншого обладнання навчально-тренажерного закладу вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем

В _______________________________________________________________________
(найменування навчально-тренажерного закладу)

(далі - НТЗ) спостережено такий стан матеріально-технічної бази, кадрово-методичного забезпечення, тренажерного обладнання з підготовки судноводіїв з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем

НТЗ проводить підготовку за напрямом:

«Підготовка з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем»

Заявлений обсяг підготовки
____________ осіб

Відомості про Обладнання

Обладнання є власністю НТЗ

Документи, що підтверджують право власності НТЗ на тренажерне обладнання, у наявності. Копія надана

Ліцензії на програмне забезпечення тренажерного обладнання, видані виробником, у наявності. Копія надана

Документи про відповідність тренажерного обладнання встановленим техніко-експлуатаційним характеристикам, виданим класифікаційним товариством, у наявності. Копія надана

Тренажерне обладнання, що використовується для підготовки, відтворює реальне спорядження та обладнання, що використовується на суднах

Технічна документація на тренажерне обладнання в наявності в НТЗ

Тренажерне обладнання імітує устаткування ЕКНІС відповідно до всіх застосовних експлуатаційних вимог (робочих стандартів) ІМО MSC, IHO та IEC (Резолюції: А.817(19); A.893(21); MSC.232(82); MSC.191(79); MSC.64(67) IHO S-57 (3d edition and up) та/або IEC 61174; IEC 60945)

Тренажерне обладнання імітує зовнішні датчики:

GPS

DGPS, або GLONASS, або LORAN-C

лаг, гірокомпас

РЛС, ЗАРП (ARPA), або ЕЗП (EPA), або ЗАС (ATA)

авторульовий

навігаційний ехолот

До складу Обладнання входять:

тренажери ЕКНІС забезпечують здатність власного судна спостерігати надводну навігаційну обстановку відповідно до цілей підготовки та включають дані про морські навігаційні електронні карти, які вводяться із симулятора або шляхом ручного вводу - з розрахунку на кожного слухача та кожного інструктора

різні електронні навігаційні карти з можливістю оновлення файлів та дозволу на це

розміщення всього устаткування та демонстраційних екранів з урахуванням розміщення моніторів дисплеїв на столах дозволяє хороший огляд усіма слухачами демонстраційних матеріалів та хороший огляд усіх слухачів викладачем

додатково до робочих станцій слухачів у наявності робоча станція інструктора, забезпечена управлінням проекційною системою, яка дозволяє демонструвати практичні вправи та лекційні матеріали

Екрани, які включені до мережі робочої станції інструктора, дозволяють демонстрацію інформації з САРП та ЕКНІС (чи інших тренувальних матеріалів) для демонстрацій на користь слухачам (рекомендація)

Обладнання забезпечує виконання таких функцій у режимі попередньої прокладки:

створення маршруту в базі даних

редагування маршруту в табличній формі і на електронній карті

редагування шляхових точок

реверсування маршруту

розрахунок плавання по дузі великого кола

відображення додаткового маршруту

аналіз навігаційної безпеки прокладеного маршруту

Обладнання забезпечує виконання таких функцій у режимі електронної карти:

вибір і завантаження електронної карти

вибір і установка навантаження карти

автоматичне завантаження карти

керування масштабом карти і палітрою екрана

одержання довідки про картографічні об'єкти

відображення додаткової інформації

робота у форматі S-57

Обладнання забезпечує виконання таких функцій у режимі виконавчої прокладки:

вибір і завантаження маршруту

вибір поточної шляхової точки

установка шляхового маркера

установка маркера події

розрахунок ХТЕ, ЕТА,ТТG, WTG

відображення цілей ЗАРП

проведення обсервацій

вибір і установка режимів числення

рішення задачі навігаційної безпеки

Обладнання забезпечує виконання таких функцій у режимі навігаційних розрахунків:

вимір пеленгів і дистанцій

розрахунок поточної траверзної відстані до орієнтира

прогноз руху судна

визначення місця судна за пеленгами і дистанціями до берегових орієнтирів з оцінкою точності

Обладнання забезпечує виконання таких функцій для безпеки плавання:

виділення небезпечної ізобати

виділення навігаційних небезпек

сигнал «Область небезпечних глибин»

сигнал «Перетинання небезпечної ізобати»

сигнал «Наближення до небезпеки»

сигнал «Збій устаткування»

попередження «Район з особливими умовами плавання»

попередження «Район обмеженого плавання»

попередження про цілі ЗАРП

Обладнання забезпечує виконання таких функцій у режимі ведення журналу записів даних:

перегляд записів в електронному судновому журналі

Усе майно, яке використовується для практичної підготовки, справне та придатне до використання

Чи використовується тренажерне обладнання «Судновий міні-симулятор ЕКНІС» для підготовки

У разі використання тренажерного обладнання «Судновий міні-симулятор ЕКНІС» використовується повний симулятор містка для фінальних вправ з планування рейсу, слухачі виконують індивідуальні обов’язки з несення ходової вахти

Тренажерне обладнання «Судновий міні-симулятор ЕКНІС» сконструйовано для оцінки здібностей слухача виконувати обов’язки несення вахти на судновому містку з використанням ЕКНІС

Тренажерне обладнання «Судновий міні-симулятор ЕКНІС» включає реалістичне моделювання етапів виконання та моніторингу плану навігаційного маршруту, створеного в попередніх вправах

Навчальна група слухачів на тренажерному обладнанні «Судновий міні-симулятор ЕКНІС» не перевищує 12 осіб на одного викладача

Для виконання вправ на тренажерному обладнанні «Судновий міні-симулятор ЕКНІС» слухачі розподілені на дві групи за умови, що кожна група виконує вправу в різний час та кожен слухач забезпечений персональним робочим місцем

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються на тренажерному обладнанні, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Під час використання тренажерного обладнання виконуються встановлені вимоги щодо техніки безпеки

НТЗ має необхідне кадрове та навчально-методичне забезпечення підготовки на тренажерному обладнанні

Впроваджена в діяльність НТЗ система управління якістю в наявності

У разі відсутності впровадженої системи управління якістю - схвалений органом сертифікації план впровадження системи управління якістю протягом 12 місяців (виключно для НТЗ, що розпочинають діяльність)

Процедури системи управління якістю НТЗ містять опис усього процесу підготовки, починаючи з моменту прийому слухачів на курс підготовки та закінчуючи видачею свідоцтва і збереженням даних про проходження підготовки

Тривалість підготовки є не меншою, ніж зазначено у типовому плані підготовки за напрямом «Використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем», розробленому відповідно до Модельного курсу ІМО 1.27

НТЗ використовує скорочену програму підготовки для проходження моряками повторної підготовки

Тривалість такої повторної скороченої підготовки не менше ніж 50% від визначеної Модельним курсом ІМО 1.27

Робочі плани та програми підготовки НТЗ затверджені керівником НТЗ та погоджені з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті

У робочих планах і програмах назва напряму підготовки відповідає Конвенції ПДНВ, містить посилання на відповідну структурну одиницю Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ або акти законодавства України, Модельний курс ІМО

Робочі програми підготовки містять опис галузі застосування і цілей курсу, вступні вимоги до кандидатів, навчальний план з повною структурою курсу, методи проведення підготовки та обладнання для здійснення підготовки, а також визначають критерії оцінювання знань та форм складання вихідного контролю

Група слухачів не перевищує дванадцяти осіб на одного інструктора

При цьому кожен слухач забезпечений робочим місцем, що дозволяє працювати з документами та здійснювати конспектування

Кількість робочих місць на тренажерному обладнанні для відпрацювання практичних вправ ___________

Навчальна година становить 45 хвилин

Щоденне навантаження на слухача не перевищує 8 навчальних годин

Між інструкторами та НТЗ укладені трудові договори

До підготовки залучаються інструктори інших навчальних закладів на умовах сумісництва або погодинної оплати праці

На всі практичні вправи, які відпрацьовуються на тренажерному обладнанні, кожен слухач забезпечений пояснювальним матеріалом

Наявність класу (класів) для підготовки за напрямом.
Загальна площа класу (класів) _________________________ кв. м

Документи, що підтверджують право власності або право користування приміщеннями, що використовуються при підготовці, в наявності

Приміщення є власністю НТЗ

Якщо ні, указати реквізити договору оренди (номер та строк дії договору, загальна площа приміщень, що використовуються для підготовки)

У класі є столи, стільці в кількості, що відповідає кількості слухачів.
Зазначити кількість посадочних місць _________________________

Робочі місця дозволяють працювати з документами та здійснювати конспектування

Мінімальна площа на одного слухача у класі становить не менше ніж 2,4 кв. м

У наявності є проекційна апаратура

У наявності є DVD-, або відео-, або мультимедійна апаратура

Відеофільми або їх аналоги відповідають рекомендаціям Модельних курсів ІМО з відповідних розділів підготовки.
Примітка. Перелічити назви, яких не вистачає

Дошка з письмовим приладдям у наявності

Навчально-методичні посібники в наявності

Під час підготовки використовується та заповнюється журнал обліку проходження теоретичної та практичної підготовки слухачів

У журналі зазначаються:

назва НТЗ та курсу підготовки

прізвища слухачів

дати занять

навчальні теми підготовки (теоретична та практична підготовка)

відмітки про присутність слухачів на занятті

вихідний контроль (залік/іспит)

прізвища та підписи інструкторів, які проводили підготовку

Строк зберігання журналів обліку проходження підготовки - не менше одного року з моменту внесення останнього запису

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності проводяться

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються за критеріями оцінювання та процедурами, що розробляються відповідно до критеріїв оцінки компетентності, наведених у колонці 4 таблиць А-ІІ/1, А-ІІ/2 та А-ІІ/3 Кодексу ПДНВ

Критерії оцінювання та відповідні процедури практичної демонстрації компетентності відповідають вимогам Модельного курсу ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, examination and certification of seafarers)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом усної співбесіди

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом письмового іспиту

При цьому перелік питань для перевірки (оцінки) знань, затверджений керівником НТЗ, у наявності

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом комп’ютерного тестування
(зазначити назву тестової програми)

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються шляхом написання реферату

Вихідний контроль, практична демонстрація компетентності здійснюються іншим шляхом (зазначити яким)

У разі успішного проходження курсу підготовки слухачам видається відповідний документальний доказ підготовки (свідоцтво)

Інформація про видані свідоцтва заноситься в журнал реєстрації видачі свідоцтв

Журнал реєстрації видачі свідоцтв прошитий, пронумерований, прошнурований і скріплений підписом керівника НТЗ та завірений печаткою НТЗ

Інформація про видані НТЗ свідоцтва про закінчення підготовки своєчасно (в якомога стислий строк після завершення курсу підготовки) направляється до Державного реєстру документів моряків України

Кожному зі слухачів виділено окреме місце за столом з комп’ютером з відповідною програмою для навчання, яке дозволяє здійснювати роботу з літературою та конспектування

Комп’ютер для слухача обладнаний екраном, встановленим програмним забезпеченням ЕКНІС та картографічними даними

Усі робочі комп’ютери слухачів об’єднані в єдину комп’ютерну мережу з робочим місцем інструктора

Робоче місце слухача задовольняє такі вимоги:

обладнане реальним судновим устаткуванням ЕКНІС відповідно до робочих стандартів IMO, IHO, MSC та IEC або персональним комп'ютером (ПК), програмне забезпечення якого моделює на моніторі комп'ютера обладнання ЕКНІС та усі формати даних електронних карт відповідно застосовним вимогам IMO, MSC, IHO та IEC

ефективний розмір екрана для представлення карти при виконавчій прокладці має розмір не менше ніж 270 х 270 мм

відображення кольорів і вирішальна здатність відповідають вимогам IHO стандарту S-52

використовуються офіційні векторні навігаційні карти, які видаються гідрографічними організаціями і відповідають діючому обміну картографічною інформацією та повністю відповідають вимогам ІМО та ІНО

електронна карта задовольняє всі основні вимоги, що ставляться до морських навігаційних карт:
кути, пеленги та курси не викривляються на екрані монітора;
лінія шляху судна, що складає з меридіанами постійний кут (локсодромія), повинна відображатися прямою лінією

робоче місце обладнане індикатором кругового огляду (ІКО) реальної суднової РЛС та ЗАРП відповідної робочим стандартам IMO або персональним комп'ютером, програмне забезпечення якого повинно моделювати на моніторі комп’ютера ІКО судновий РЛС, ЗАРП відповідної застосовним вимогам Резолюцій IMO, національних техніко-експлуатаційних вимог до радіолокаційного тренажера та тренажера ЗАРП

робоче місце обладнане пультом керування судном, реальним або віртуальним на моніторі ПК, що включає як мінімум:

машинний телеграф

задатчик положення пера керма

задатчик курсу і швидкості для керування судном у режимі «авторульового»

індикатори: лага, гірокомпаса

індикатори: навігаційного ехолота, параметрів вітру і течії, географічних координат судна

індикатори: кута розгортання лопатей гвинта (у разі використання моделей суден з ВРК), частоти кількості обертів двигуна і наповнення суднової силової установки, аксіометра

Робоче місце слухача забезпечує як мінімум виконання функції здійснення попередньої прокладки, якою передбачаються:

створення основного та додаткового маршрутів у базі даних, при цьому основний маршрут повинен чітко відрізнятися від інших маршрутів на карті

редагування маршруту в табличній формі і на електронній карті (графічній)

редагування шляхових точок (додавання, знищення, зміни, зміни порядку)

реверсування маршруту

розрахунок плавання по дузі великого кола

відображення додаткового (альтернативного) маршруту

аналіз навігаційної безпеки прокладеного маршруту

Робоче місце слухача забезпечує як мінімум виконання функції використання електронної карти, за допомогою якої є можливість здійснити:

вибір і завантаження електронної карти

вибір і установку навантаження карти

автоматичне завантаження карти

керування масштабом карти і палітрою екрана

одержання довідки про картографічні об'єкти

відображення додаткової інформації

Робоче місце слухача забезпечує як мінімум виконання функції здійснення виконавчої прокладки, якою передбачаються:

вибір і завантаження маршруту

вибір поточної шляхової точки

проводка судна за заданим маршрутом

установка шляхового маркера

установка маркера події

розрахунок ХТЕ, XTD, ЕТА, ТТG, DTW

відображення цілей ЗАРП

проведення обсервацій

вибір і установка режимів числення

рішення задачі навігаційної безпеки

Робоче місце слухача забезпечує як мінімум виконання функції здійснення навігаційних розрахунків:

вимір пеленгів і дистанцій

розрахунок поточної траверзної відстані до орієнтира

прогноз руху судна

визначення місця судна за пеленгами і дистанціями до берегових орієнтирів з оцінкою точності

Робоче місце слухача забезпечує як мінімум виконання функції забезпечення безпеки плавання шляхом:

виділення небезпечної ізобати

відображення небезпечних курсових кутів

виділення навігаційних небезпек

встановлення сигналу «Область небезпечних глибин»

встановлення сигналу «Перетинання небезпечної ізобати»

встановлення сигналу «Наближення до небезпеки»

встановлення сигналу «Збій устаткування»

попередження «Район з особливими умовами плавання»

попередження «Район обмеженого плавання»

попередження за цілями ЗАРП (ARPA)

Робоче місце слухача забезпечує як мінімум виконання функції ведення суднового журналу, який дозволяє здійснити:

перегляд записів в електронному судновому журналі

відтворення обставин плавання на електронній карті

Робоче місце слухача забезпечує як мінімум виконання функції здійснення контролю за інформацією від зовнішніх датчиків:

GPS

DGPS

лаг

гірокомпас

ЗАРП

РЛС

авторульовий

навігаційний ехолот

Робоче місце слухача забезпечує як мінімум виконання функції здійснення коректив електронних карт (при цьому відомості про внесену корективу зберігаються окремо, не погіршують електронну карту і відображаються на запит оператора):

ручної

напівавтоматичної

автоматичної (у разі наявності інтерфейсу для автоматичної корективи)

Під час відпрацювання навичок усі слухачі виконують вимоги техніки безпеки

Персонал НТЗ вимагає від слухачів виконання правил техніки безпеки

У разі використання тренажерного обладнання «Судновий міні-симулятор ЕКНІС»:

кожне робоче місце слухача забезпечене трьома екранами:
один розміром не менше ніж 270 х 270 мм - для відображення інформації ЕКНІС та можливості відображення інформації з радіолокатора та АІС разом з інформацією для електронної карти;
один розміром не менше ніж 270 х 270 мм - для відображення інформації з радіолокатора та ЗАРП;
один розміром не менше ніж 270 х 270 мм - для відображення засобів керування судном, навігаційними приладами та візуалізації

екрани ЕКНІС, керування, радіолокатора відображаються окремо та безперервно

робоче місце слухача забезпечено програмою ЕКНІС та даними електронних карт, що встановлені разом із сумісною операційною комп’ютерною системою, достатньою для роботи програмного забезпечення ЕКНІС та даних електронних карт

програмне забезпечення робочого місця слухача забезпечує можливість як незалежного, так і інтерактивного керування судном

усі робочі комп’ютери слухачів об’єднані в єдину комп’ютерну мережу з робочим місцем інструктора

Відомості про інструкторів

Список інструкторів НТЗ, які проводять теоретичну та практичну підготовку, із зазначенням предметів та кваліфікації представлено

Інструктори мають диплом про закінчення вищого морського навчального закладу за судноводійською спеціальністю

Інструктори мають диплом капітана далекого плавання або штурмана далекого плавання

Інструктори мають документально підтверджений досвід роботи на морських суднах на посаді капітана або старшого помічника капітана не менше трьох років

Інструктори мають документ про проходження спеціальної підготовки з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем відповідно до вимог пунктів 1, 2 розділу A-I/12, пунктів 36-66 розділу В-I/12 Кодексу ПДНВ та національних вимог у схваленому НТЗ

Інструктори мають документ, що підтверджує практичний досвід роботи в НТЗ з підготовки з використання ЕКНІС не менше одного року або проходження стажування в НТЗ (проведення не менше двох повних курсів підготовки з використання ЕКНІС) та наявність позитивного відгуку керівника НТЗ за результатами стажування

Інструктори мають документальне підтвердження підготовки з техніки інструктажу та методів і практики підготовки згідно з вимогами розділів А-І/6 та В-І/6 Кодексу ПДНВ

Кількість інструкторів, що проводять підготовку з використання ЕКНІС, є не меншою, ніж 1 інструктор на групу не більше ніж 12 слухачів за умови, що кожен слухач має бути забезпечений окремим робочим місцем з комп’ютером та програмним забезпеченням з цілей підготовки

Інструктор має детальні знання вимог Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками, які стосуються курсу підготовки, зокрема глав V/2, V/19 та V/27-20, а також сучасні знання з порядку використання та коригування електронних навігаційних карт

В НТЗ є в наявності такі публікації:

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки) - 2 примірники

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками - 2 примірники

Міжнародні правила для запобігання зіткненню суден на морі 1972 року, з поправками, (МПЗЗС-72) (International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended (COLREGS)) - не менше ніж один посібник на двох слухачів

Модельний курс ІМО 1.27 «Використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем (ECDIS)», видання 2012 року (The Operational Use of Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS)) - 2 примірники

Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers) - 2 примірники

Керівництво виробника по використанню тренажера - 1 примірник

Керівництво виробника для використання схваленого типу програмного забезпечення ЕКНІС, що використовується під час курсу підготовки, - 1 примірник

Резолюція ІМО MSC.232(82) від 05 грудня 2006 року «Прийняття переглянутих експлуатаційних вимог до ЕКНІС» (Revised ECDIS Performance Standards) - 2 примірники

Резолюція ІМО A.893(21) від 25 листопада 1999 року «Керівництво для планування рейсу» (Guidelines for Voyage Planning) - 2 примірники

Резолюція ІМО A.817(19) від 23 листопада 1995 року «Експлуатаційні вимоги до систем відображення електронних карт та інформації ЕКНІС» (ECDIS Performance Standards, IMO Resolution A.817(19) as adopted 11/1995, including Appendices 1 - 5, Appendix 6 as adopted 11/1996 Res. MSC.64(67), and Appendix 7 as adopted 12/1998 Res. MSC.86(70)) - 2 примірники

International Electrotechnical Commission (IEC) 61174 - Maritime navigation and radio communication equipment and systems - Electronic chart display and information system (ECDIS) - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results, Edition 3.0, IEC, 24.02.2012 - 1 примірник

IHO S-66, Facts about electronic charts and carriage requirements, Edition Jan 2010 - 1 примірник

IHO S-61, Product specifications for Raster Navigational Charts, Edition 1.0 - 1 примірник

IHO S-52 Specifications for chart content and display aspects of ECDIS, 5th ed., as amended (IHB, 12/2001) - 1 примірник

B12 IHO S-100 Universal Hydrographic Data Model, Ed. 1.0.0 (Monaco: IHB, 1/2010) - 1 примірник

IHO S- 57, Electronic Navigational Chart (ENC), Edition 3.1 - 1 примірник

Циркулярний лист ІМО MSC.1/ Circ.1391 від 07 грудня 2010 року «Експлуатаційні аномалії, визначені в ЕКНІС» (Operating anomalies identified within ECDIS) - 1 примірник

Текст публікацій ураховує усі внесені до них зміни

В НТЗ частково використовуються вищезазначені публікації в електронному вигляді

У разі використання публікацій в електронному вигляді робочі місця в навчальному класі забезпечені персональними комп’ютерами, які дозволяють зчитування інформації з електронних носіїв

Особа, яка здійснила перевірку відповідності Обладнання в НТЗ і організації підготовки в НТЗ Вимогам до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем

_______________
            (дата)

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Додаток 3
до Вимог до тренажерного
та іншого обладнання, призначеного
для підготовки та перевірки знань
судноводіїв з використання
електронних картографічних
та навігаційно-інформаційних систем
(пункт 7.1)

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ,
що мають бути в наявності в НТЗ, що здійснює підготовку з використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем

Таблиця

№ з/п

Найменування

Кількість

1

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (включаючи Манільські поправки)

2

2

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року, з поправками

2

3

Міжнародні правила для запобігання зіткненню суден на морі 1972 року, з поправками (МПЗЗС-72) (International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, as amended (COLREGS))

Не менше ніж один посібник на двох слухачів

4

Модельний курс ІМО 1.27 «Використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем (ECDIS)», видання 2012 року (The Operational Use of Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS))

2

5

Модельний курс ІМО 3.12 «Оцінка компетентності, екзамени та дипломування моряків» (Assessment, Examination and Certification of Seafarers)

2

6

Керівництво виробника по використанню тренажера

1

7

Керівництво виробника для використання схваленого типу програмного забезпечення ЕКНІС, що використовується під час курсу підготовки

1

8

Резолюція ІМО MSC.232(82) від 05 грудня 2006 року «Прийняття переглянутих експлуатаційних вимог до ЕКНІС» (Revised ECDIS Performance Standards)

2

9

Резолюція ІМО A.893(21) від 25 листопада 1999 року «Керівництво для планування рейсу» (Guidelines for Voyage Planning)

2

10

Резолюція ІМО A.817(19) від 23 листопада 1995 року «Експлуатаційні вимоги до систем відображення електронних карт та інформації ЕКНІС» (ECDIS Performance Standards, IMO Resolution A.817(19) as adopted 11/1995, including Appendices 1 - 5, Appendix 6 as adopted 11/1996 Res. MSC.64(67), and Appendix 7 as adopted 12/1998 Res. MSC.86(70))

2

11

Циркулярний лист ІМО MSC.1/ Circ.1391 від 07 грудня 2010 року «Експлуатаційні аномалії, визначені в ЕКНІС» (Operating Anomalies Identified within ECDIS)

1

12

International Electrotechnical Commission (IEC) 61174 - Maritime navigation and radio communication equipment and systems - Electronic chart display and information system (ECDIS) - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results, Edition 3.0, IEC, 24.02.2012

1

13

IHO S-66, Facts about electronic charts and carriage requirements, Edition Jan 2010

1

14

IHO S-61, Product specifications for Raster Navigational Charts, Edition 1.0

1

15

IHO S-52 Specifications for chart content and display aspects of ECDIS, 5th ed., as amended (IHB, 12/2001)

1

16

B12 IHO S-100 Universal Hydrographic Data Model, Ed. 1.0.0 (Monaco: IHB, 1/2010)

1

17

IHO S-57, Electronic Navigational Chart (ENC), Edition 3.1

1Publications of document