Document z1327-18, valid, current version — Adoption on November 6, 2018
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2019. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.11.2018   № 561


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2018 р.
за № 1327/32779

Про внесення зміни до Переліку посад військовослужбовців офіцерського складу, військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, які забезпечуються харчуванням за рахунок держави за нормою № 1 - загальновійськова

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту» (із змінами), з метою подальшого удосконалення організації харчування військовослужбовців, які забезпечуються харчуванням за рахунок держави за нормою № 1 - загальновійськова, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до Переліку посад військовослужбовців офіцерського складу, військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, які забезпечуються харчуванням за рахунок держави за нормою № 1 - загальновійськова, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 25 травня 2015 року № 235, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за № 672/27117, доповнивши абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 словами «, начальники груп бойового управління командних пунктів, передові авіанавідники груп бойового управління командних пунктів».

2. Генеральному штабу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

С. Полторакon top