Document z1325-17, valid, current version — Adoption on October 2, 2017
( Last event — Entry into force, gone December 8, 2017. Take a look at the history? )

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.10.2017  № 354


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2017 р.
за № 1325/31193

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі зовнішньої розвідки України

Відповідно до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі зовнішньої розвідки України, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 05 липня 2012 року № 180, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2012 року за № 1255/21567, що додаються.

2. Юридичному управлінню подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Є. Божок

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
охорони здоров'я України
з питань европейської інтеграції
О. Сивак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої
розвідки України
02.10.2017 № 354


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 жовтня 2017 р.
за № 1325/31193

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі зовнішньої розвідки України

У розділі І:

пункт 1.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі направлення до санаторно-курортного закладу для продовження лікування після стаціонарного лікування в госпіталі військовослужбовця, який за станом здоров’я потребує сторонньої допомоги відповідно до висновку військово-лікарської комісії, особі, яка його супроводжує, безоплатно надається путівка до цього санаторно-курортного закладу без права на лікування. Особою, яка супроводжує військовослужбовця до санаторно-курортного закладу, не може бути інвалід I групи та особа, яка не досягла 16-річного віку.";

пункт 1.7 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"е) особи, які супроводжують до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, які за станом здоров'я потребують сторонньої допомоги відповідно до висновків військово-лікарської комісії, для продовження лікування після стаціонарного лікування в госпіталях (без права на лікування).".

Т.в.п. начальника
Юридичного управління
Служби зовнішньої
розвідки України
А. Єфимченкоon top