Document z1324-18, valid, current version — Adoption on October 31, 2018
( Last event — Entry into force, gone December 21, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2018  № 288


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2018 р.
за № 1324/32776

Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 серпня 2017 року № 204

Відповідно до частини другої статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пункту 7 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560, пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 серпня 2017 року № 204, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 вересня 2017 року за № 1140/31008;

Зміни до Порядку формування та ведення переліку експертних організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15 серпня 2017 року № 204, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 вересня 2017 року за № 1141/31009.

2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Шоломицька Л.М.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Парцхаладзе Л.Р.

Перший заступник
Міністра регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

В.о. Голови Державної регуляторної служби УкраїниА. Рева

В. ЗагороднійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
31 жовтня 2018 року № 288


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2018 р.
за № 1324/32776

ЗМІНИ
до Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва

1. У пункті 1:

1) підпункт 3 викласти у такій редакції:

«укомплектованість експертної організації експертами, що відповідають вимогам статті 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» та мають кваліфікаційний сертифікат, який підтверджує спроможність виконання робіт щодо об’єктів відповідного класу наслідків (відповідальності), а також іншими фахівцями, що відповідають кваліфікаційним вимогам, які працюють на постійній основі або залучаються за цивільно-правовими договорами;»;

2) підпункт 4 після слова «зв’язку» доповнити словами «, що підтверджується документально»;

3) доповнити пункт після підпункту 5 новим підпунктом такого змісту:

«6) дотримання законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема щодо відповідності проектної документації нормативно-правовим актам, будівельним нормам, стандартам і правилам під час підготовки та надання замовникам експертних звітів, які підтверджують якість розроблення проектної документації на будівництво об’єктів.».

2. У пункті 2:

1) у підпунктах 2, 3 слова «експертів, які» замінити словами «одного або більше експертів, які»;

2) підпункт 6 викласти у такій редакції:

«6) щодо проведення експертизи проектів будівництва об’єктів, які споруджуються із залученням державних коштів,- не менше 80 відсотків експертів, які працюють на постійній основі й отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат за напрямами проведення експертизи з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, та філії (представництва) у регіонах, на території яких реалізуються проекти будівництва;

філії експертної організації у регіонах мають відповідати вимогам, визначеним у підпунктах 2-5 пункту 1 цих Критеріїв та підпунктах 1-5 цього пункту;

представництва експертної організації у регіонах мають бути укомплектовані підрозділами та спеціалістами, які забезпечують виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних та інших допоміжних функцій, а також мати власне або орендоване приміщення для розміщення персоналу, що відповідає протипожежним, санітарним нормам і правилам, належне матеріально-технічне оснащення робочих місць, мережу Інтернет, електронну пошту, телефонний зв’язок, що підтверджується документально.».

Заступник начальника
Управління ціноутворення,
економіки та договірних
відносин у будівництві
І. Пономаренкоon top