Document z1319-07, valid, current version — Revision on January 24, 2009, on the basis - z0012-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
про дитячі будинки-інтернати
станом на _________ 20__ року
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
N 585 ( z0012-09 ) від 22.12.2008 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
12.11.2007 N 607
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 22.12.2008 N 585)
( z0012-09 )

ЗВІТНІСТЬ
"Звіт про дитячі будинки-інтернати"
(адміністративні дані)
за станом на _________20__року

------------------------------------------ | Подають |Терміни подання| |------------------------+---------------| |Дитячі будинки-інтернати|20 січня | ФОРМА N 3-ДБІ |- Міністерству праці та | | (річна) |соціальної політики | | |Автономної Республіки | | ЗАТВЕРДЖЕНО |Крим, головним | | Наказ Міністерства |управлінням праці та | | праці та соціальної |соціального захисту | | політики України |населення обласних, | | 12.11.2007 N 607 |Головному управлінню | | |соціального захисту | | (у редакції наказу |населення Київської та | | Міністерства праці та |Управлінню праці та | | соціальної політики |соціального захисту | | України |населення | | від 22.12.2008 N 585) |Севастопольської міських| | за погодженням з |державних адміністрацій | | Держкомстатом |------------------------+---------------| України |Міністерство праці та |5 лютого | |соціальної політики | | |Автономної Республіки | | |Крим, головні | | |управління праці та | | |соціального захисту | | |населення обласних, | | |Головне управління | | |соціального захисту | | |населення Київської та | | |Управління праці та | | |соціального захисту | | |населення | | |Севастопольської міських| | |державних адміністрацій | | |- Міністерству праці | | |та соціальної політики | | |України, головним | | |управлінням статистики в| | |Автономній Республіці | | |Крим, областях, місті | | |Києві та Управлінню | | |статистики в місті | | |Севастополі | | |------------------------+---------------| |Міністерство праці та |20 лютого | |соціальної політики | | |України - Держкомстату | | |зведену інформацію по | | |Україні і регіонах | | ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Респондент: | |Найменування: ________________________________________________ | |Місцезнаходження: ____________________________________________ | |______________________________________________________________ | | (поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, | | населений пункт, вулиця /провулок, площа, | | N будинку/ корпусу, N офісу) | ------------------------------------------------------------------
I. Основні показники
------------------------------------------------------------------------------- | Назва |N рядка| Кількість | Планова | Фактично |Фактично|Кількість | | дитячих- | | будинків- | ємність |розгорнуто|зайнято |проведених| |будинків- | | інтернатів | будинків- | ліжок на | ліжок |ліжко-днів| |інтернатів| | (дитячих, |інтернатів | кінець | на |за звітний| | | | молодіжних, | (дитячих, | року | кінець | рік | | | | психо- |молодіжних, | | року | | | | |неврологічних| психо- | | | | | | | відділень) |неврологічних| | | | | | | |відділень) | | | | | | | |(ліжко-місць)| | | | |----------+-------+-------------+-------------+----------+--------+----------| |А |Б |1 |2 |3 |4 |5 | |----------+-------+-------------+-------------+----------+--------+----------| |Дитячий |01 | | | | | | |будинок- | | | | | | | |інтернат | | | | | | | |----------+-------+-------------+-------------+----------+--------+----------| | Дитяче | 02 | | | | | | |відділення| | | | | | | |----------+-------+-------------+-------------+----------+--------+----------| |Молодіжне | 03 | | | | | | |відділення| | | | | | | |----------+-------+-------------+-------------+----------+--------+----------| |Психонев- | 04 | | | | | | | рологі- | | | | | | | | чне | | | | | | | |відділення| | | | | | | |----------+-------+-------------+-------------+----------+--------+----------| | Усього | 05 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
II. Чисельність і рух вихованців (підопічних)
----------------------------------------------------------------------------------------- | Назва | N | Чисе- |Прибуло| Вибуло протягом звітного року |Чисе- | | дитячих |ря-|льність| за рік|-------------------------------------------------|льні- | |будинків- |дка| вихо- | |Усього | у тому числі |сть на| |інтернатів| | ванців| | |-----------------------------------------|кінець| | | | на | | |нап-|пра- |переведено до|повер-|ви- |по- | року | | | |початок| | |рав-|цев- | будинку- |нулось|бу- |мер-| | | | | року | | |лено|лаш- |інтернату для| до |ло з| ло | | | | | | | |на |това-| дорослих |бать- |ін- | | | | | | | | |нав-|но |-------------| ків |ших | | | | | | | | |чан-| |усього|у т.ч.| |при-| | | | | | | | |ня | | | до | |чин | | | | | | | | | | | |психо-| | | | | | | | | | | | | |невро-| | | | | | | | | | | | | |логіч-| | | | | | | | | | | | | | ного | | | | | |----------+---+-------+-------+-------+----+-----+------+------+------+----+----+------| |А |Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |(4+5+6+| | | | | | | |(1+2- | | | | | |8+9+10)| | | | | | | | 3) | |----------+---+-------+-------+-------+----+-----+------+------+------+----+----+------| |Дитячий |01 | | | | | | | | | | | | |будинок- | | | | | | | | | | | | | |інтернат | | | | | | | | | | | | | |----------+---+-------+-------+-------+----+-----+------+------+------+----+----+------| | Дитяче |02 | | | | | | | | | | | | |відділення| | | | | | | | | | | | | |----------+---+-------+-------+-------+----+-----+------+------+------+----+----+------| | Молодіж- |03 | | | | | | | | | | | | | не | | | | | | | | | | | | | |відділення| | | | | | | | | | | | | |----------+---+-------+-------+-------+----+-----+------+------+------+----+----+------| | Психоне- |04 | | | | | | | | | | | | |врологічне| | | | | | | | | | | | | |відділення| | | | | | | | | | | | | |----------+---+-------+-------+-------+----+-----+------+------+------+----+----+------| | Усього |05 | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
III. Склад вихованців (підопічних)
на кінець року за віком
---------------------------------------------------------------------------------------- | Групи | N | I | з них | II | з них | III | з них | IV | з них | | вихованців |рядка|профіль|ліжково-|профіль|ліжково-|профіль|ліжково-|профіль|ліжково-| |(підопічних)| | | хворі | | хворі | | хворі | | хворі | | за віком | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |Усього | 01 | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |у тому числі| | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |від 4 до | 02 | | | | | | | | | |7 років | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |від 7 до | 03 | | | | | | | | | |10 років | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |від 10 до | 04 | | | | | | | | | |18 років | | | | | | | | | | |------------+-----+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------| |від 18 до | 05 | | | | | | | | | |35 років | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
IV. Розподіл вихованців
(підопічних) за нозологією
---------------------------------------------------------------------------------------------- |Назва |N |усього|I профіль |усього|II профіль |усього|III профіль|усього|IV профіль | |дитячих- |рядка| |у тому | |у тому | |у тому | |у тому | |будинків- | | |числі | |числі | |числі | |числі | |інтернатів| | |-----------| |-----------| |-----------| |-----------| | | | |розу-|пси- | |розу-|пси- | |розу-|пси- | |розу-|пси- | | | | |мово |хічно| |мово |хічно| |мово |хічно| |мово |хічно| | | | |від- |хворі| |від- |хворі| |від- |хворі| |від- |хворі| | | | |сталі| | |сталі| | |сталі| | |сталі| | |----------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----| |А |Б |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 | |----------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----| |Дитячий |01 | | | | | | | | | | | | | |будинок- | | | | | | | | | | | | | | |інтернат | | | | | | | | | | | | | | |----------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----| | Дитяче | 02 | | | | | | | | | | | | | |відділення| | | | | | | | | | | | | | |----------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----| |Молодіжне | 03 | | | | | | | | | | | | | |відділення| | | | | | | | | | | | | | |----------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----| |Психонев- | 04 | | | | | | | | | | | | | | рологі- | | | | | | | | | | | | | | | чне | | | | | | | | | | | | | | |відділення| | | | | | | | | | | | | | |----------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----| | Усього | 05 | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
V. Розподіл вихованців до 18 років
за родинним станом
------------------------------------------------------------------ |N рядка|Діти-сироти| Діти, | Діти, які | Діти, які | | | | позбавлені |мають одного з| мають обох | | | |батьківського | батьків | батьків | | | | піклування | | | |-------+-----------+--------------+--------------+--------------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------+-----------+--------------+--------------+--------------| | 01 | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
VI. Чисельність вихованців (підопічних),
які отримують пенсію або допомогу
---------------------------------------------------------------------------------- |N рядка|Чисельність вихованців (підопічних), які отримують пенсію | Чисельність | | | або допомогу | вихованців | | |----------------------------------------------------------|(підопічних),| | | пенсію у |пенсію у |державну | пенсію у | пенсію у | які не | | | зв'язку з |зв'язку з|соціальну| зв'язку з | зв'язку з | отримують | | |інвалідністю| утратою |допомогу | утратою | утратою | пенсії, | | | |годуваль-|інвалідам|годувальника|годувальника| допомоги | | | | ника | з |та державну |та пенсію у | | | | | |дитинства| соціальну | зв'язку з | | | | | |та дітям-| допомогу |інвалідністю| | | | | |інвалідам|інвалідам з | | | | | | | |дитинства та| | | | | | | | дітям- | | | | | | | | інвалідам | | | |-------+------------+---------+---------+------------+------------+-------------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------+------------+---------+---------+------------+------------+-------------| | 01 | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------
VII. Чисельність дітей, які перебувають
на черзі для влаштування в дитячий
будинок-інтернат для дітей з вадами
фізичного або розумового розвитку
------------------------------------------------------------------ | Найменування показника | N |Чисельність| | |рядка| | |----------------------------------------------+-----+-----------| | А | Б | 1 | |----------------------------------------------+-----+-----------| |Дітей, усього |01 | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |з них: | | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |з вадами фізичного розвитку - усього |02 | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |хлопчиків |03 | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |дівчаток |04 | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |з вадами розумового розвитку - усього |05 | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |хлопчиків |06 | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |дівчаток |07 | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |Чисельність хлопчиків за профілями відділень -|08 | | |усього (з рядка 01): | | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |I профілю |09 | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |II профілю |10 | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |III профілю |11 | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |IV профілю |12 | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |Чисельність дівчаток за профілями відділень - |13 | | |усього (з рядка 01): | | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |I профілю |14 | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |II профілю |15 | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |III профілю |16 | | |----------------------------------------------+-----+-----------| |IV профілю |17 | | ------------------------------------------------------------------
Довідка: чисельність зайнятих у підсобному господарстві
(здатних до посильної фізичної праці)
(01)___________________________________ вихованців (підопічних); здатних до самообслуговування (02) _______________ вихованців
(підопічних).
Керівник _______________ _______________
(підпис) (П.І.Б.)
Виконавець _____________________________
(П.І.Б.)
Телефон ____________ факс ___________________
електронна пошта _______________
{ Форма в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 585 ( z0012-09 ) від 22.12.2008 }
Директор Департаменту
у справах ветеранів
та людей похилого віку О.Крентовська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
12.11.2007 N 607
(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 22.12.2008 N 585)
( z0012-09 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2007 р.
за N 1319/14586

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 3-ДБІ
(річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати"
(адміністративні дані)
Загальні положення
Інструкція визначає порядок заповнення форми N 3-ДБІ (річна)
"Звіт про дитячі будинки-інтернати" (адміністративні дані). Звіт за формою N 3-ДБІ один раз на рік за станом на 1 січня
наступного за звітним року складають дитячі будинки-інтернати і 20
січня відповідно подають звіт Міністерству праці та соціальної
політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та
соціального захисту населення обласних, Головному управлінню
соціального захисту населення Київської та Управлінню праці та
соціального захисту населення Севастопольської міських державних
адміністрацій. Міністерство праці та соціальної політики Автономної
Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту
населення обласних, Головне управління соціального захисту
населення Київської та Управління праці та соціального захисту
населення Севастопольської міських державних адміністрацій щороку
5 лютого подають звіт по регіону Міністерству праці та соціальної
політики України, головним управлінням статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в
місті Севастополі. Міністерство праці та соціальної політики України щороку
20 лютого подає Державному комітету статистики України зведену
інформацію по Україні і регіонах. У звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній
будь-який показник, ставиться риска. Звіт повинен бути заповнений
чітко і розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом
керівника. Відповідальним за достовірність наведеної у формі
інформації є керівник органу, що складає звіт, відповідно до
законодавства.
Розділ I
Основні показники
У розділі I відображається загальна інформація по дитячих
будинках-інтернатах та окремо інформація по дитячому, молодіжному
та психоневрологічному відділеннях (за наявності), де в графах 1 -
5 вказується кількість будинків-інтернатів (дитячих, молодіжних,
психоневрологічних відділень), планова ємність будинків-інтернатів
(дитячих, молодіжних, психоневрологічних відділень) (ліжко-місць),
фактично розгорнутих ліжок на кінець року, фактично зайнятих ліжок
на кінець року, кількість проведених ліжко-днів за звітний рік.
Розділ II
Чисельність і рух вихованців (підопічних)
1. У розділі II необхідно вказати чисельність усіх вихованців
(підопічних) на початок року, які прибули та вибули за рік, їх
чисельність на кінець року.
2. Дані графи 1 розділу II поточного року повинні дорівнювати
даним графи 11 розділу II попереднього звітного року.
3. Графа 11 повинна дорівнювати даним граф 1+2-3.
4. Сума даних граф 4+5+6+8+9+10 повинна дорівнювати значенню
графи 3.
Розділ III
Склад вихованців (підопічних)
на кінець року за віком
1. У розділі III необхідно здійснити розподіл вихованців
(підопічних) на групи, ураховуючи їхній вік (повних років за
станом на 31 грудня звітного року) (від 4 до 7 років; від 7 до
10 років; від 10 до 18 років; від 18 до 35 років) та за профілями,
виділяючи з них ліжково-хворих.
2. Сума даних рядків 02 - 05 за графами 1 - 8 повинна
дорівнювати даним рядка 01 за відповідними графами.
3. Сума даних граф 1+3+ 5+7 рядка 01 повинна дорівнювати
значенню графи 11 рядка 05 розділу II.
Розділ IV
Розподіл вихованців (підопічних)
за нозологією
1. Сума даних граф 2+3; 5+6; 8+9; 11+12 повинна дорівнювати
даним рядків 01 - 05 за відповідними графами.
2. Сума даних граф 1, 4, 7 та 10 повинна дорівнювати даним
рядка 05 за відповідними графами.
3. Сума даних граф 1+4+7+10 рядка 05 повинна дорівнювати
значенню графи 11 рядка 05 розділу II.
Розділ V
Розподіл вихованців до 18 років
за родинним станом
1. У розділі V необхідно здійснити розподіл вихованців до
18 років за родинним станом, а саме на: дітей-сиріт; дітей,
позбавлених батьківського піклування; дітей, які мають одного з
батьків; дітей, що мають обох батьків.
2. Сума даних граф 1-4 повинна дорівнювати сумі граф 1, 3, 5,
7 рядків 02-04 розділу III.
Розділ VI
Чисельність вихованців (підопічних),
які отримують пенсію або допомогу
1. У розділі VI вказується чисельність вихованців
(підопічних), які отримують: пенсію у зв'язку з інвалідністю;
пенсію у зв'язку з утратою годувальника; державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам; які одночасно
отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника та державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
пенсію у зв'язку з утратою годувальника та пенсію у зв'язку з
інвалідністю; не отримують пенсії або допомоги.
2. Сума даних граф 1+2+3+4+5+6 повинна дорівнювати значенню
графи 11 рядка 05 розділу II.
Розділ VII
Чисельність дітей, які перебувають
у черзі для влаштування в дитячий
будинок-інтернат для дітей з вадами
фізичного або розумового розвитку
1. У розділі VII необхідно здійснити розподіл дітей за
статтю, враховуючи дітей з вадами фізичного та розумового
розвитку, у тому числі за профілями відділень.
2. Дані рядка 01 графи 1 дорівнюють сумі даних рядків 02 та
05 графи 1.
3. Дані рядка 08 графи 1 дорівнюють сумі даних рядків 09 - 12
графи 1.
4. Дані рядка 13 графи 1 дорівнюють сумі даних рядків 14 - 17
графи 1.
5. Сума даних рядків 08 та 13 графи 1 дорівнює даним рядка 01
графи 1.
{ Інструкція щодо заповнення форми в редакції Наказу Міністерства
праці та соціальної політики N 585 ( z0012-09 ) від 22.12.2008 }
Директор Департаменту у справах
ветеранів та людей похилого віку О.Крентовськаon top