Document z1309-04, valid, current version — Revision on January 1, 2013, on the basis - z2102-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.10.2004 N 117/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2004 р.
за N 1309/9908

Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Міністерства юстиції України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 1810/5 ( z0831-11 ) від 07.07.2011
N 40/5-ДСК ( z1198-11 ) від 14.10.2011
N 1844/5 ( z2102-12 ) від 14.12.2012 }

З метою посилення контролю за обігом спеціальних бланків
документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції
України та підвищення рівня захисту майнових прав та інтересів
фізичних і юридичних осіб Н А К А З У Ю:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 1844/5 ( z2102-12 ) від 14.12.2012 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 1810/5 ( z0831-11 ) від 07.07.2011 }

3. Розділ 1 Інструкції про ведення Державного реєстру
правочинів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від
18.08.2004 N 86/5 ( z1022-04 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 18.08.2004 за N 1022/9621, доповнити пунктом 1.2
такого змісту: "Державна реєстрація правочину проводиться реєстратором
шляхом унесення відповідної інформації до Державного реєстру
правочинів одночасно з його нотаріальним посвідченням. Про
внесення запису до Державного реєстру правочинів реєстратор видає
кожній особі, яка отримала примірник правочину, або уповноваженим
нею особам витяг з Державного реєстру. У справі нотаріуса, який
посвідчив правочин, залишається витяг про реєстрацію, який
виготовляється реєстратором безкоштовно з використанням
спеціального бланка документів реєстрів інформаційної системи
Міністерства юстиції України"; у зв'язку з цим пункт 1.2 вважати відповідно пунктом 1.3.
4. Пункт 4 наказу Міністерства юстиції України від 29.07.2004
N 73/5 ( z0942-04 ) "Про затвердження Інструкції про порядок
ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення
заяв", зареєстрованого в Мін'юсті 29.07.2004 за N 942/9541,
викласти в такій редакції: "Установити, що реєстратори Державного реєстру обтяжень
рухомого майна (далі - Реєстратори) виготовляють витяги з
Державного реєстру обтяжень рухомого майна (у тому числі витяги
про публічні обтяження рухомого майна) з використанням спеціальних
бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства
юстиції України (далі - спеціальні бланки) у двох примірниках,
один з яких залишається у справі Реєстратора, а другий надається
заявникові".
5. До наказу Міністерства юстиції України від 06.10.2003
N 121/5 ( z0896-03 ) "Про затвердження нового зразка спеціального
бланка документів реєстрів інформаційної системи Міністерства
юстиції України, його опису та введення бланків в обіг",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2003 за
N 896/8217, унести такі зміни:
5.1. Пункт 3 викласти в такій редакції: "Установити, що виготовлення, постачання, використання та
ведення обліку використання спеціальних бланків нової форми
здійснюються відповідно до вимог, установлених наказом
Міністерства юстиції України від 26.06.2000 N 494/7 "Про
запровадження спеціальних бланків документів реєстрів
інформаційної системи Міністерства юстиції України" (із змінами,
унесеними наказом Міністерства юстиції України від 17.04.2001
N 315/7), та відповідно до Положення про порядок постачання,
зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків
документів інформаційної системи Міністерства юстиції України,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2004
N 67/5 ( z0878-04 ) та зареєстрованого в Мін'юсті 14.07.2004 за
N 878/9477".
{ Підпункт 5.2 пункту 5 виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 40/5-ДСК ( z1198-11 ) від 14.10.2011 }
6. Використовувати спеціальний бланк документів реєстрів
інформаційної системи Міністерства юстиції України нового зразка
поряд із спеціальними бланками, упровадженими наказом Міністерства
юстиції України від 06.10.2003 N 121/5 ( z0896-03 ) "Про
затвердження нового зразка спеціального бланка документів реєстрів
інформаційної системи Міністерства юстиції України, його опису та
введення бланків в обіг", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 06.10.2003 за N 896/8217, до остаточного витрачання
останніх, у зв'язку з чим пункт 4 наказу виключити.
7. Департаменту у справах цивільного стану громадян та
нотаріату (Павлова Л.М.), державному підприємству "Інформаційний
центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.):
7.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (зі змінами).
7.2. Довести наказ до відома начальників Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
юстиції, регіональних філій державного підприємства "Інформаційний
центр" Міністерства юстиції України та забезпечити його належне
застосування в роботі.
8. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції:
8.1. Довести цей наказ до відома районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, державних
нотаріальних контор та приватних нотаріусів.
8.2. Забезпечити здійснення контролю за неухильним виконанням
цього наказу та: - пункту 10 Тимчасового порядку державної реєстрації
правочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26.05.2004 N 671 ( 671-2004-п ); - пункту 12 Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004
N 410 ( 410-2004-п ); - пункту 12 Порядку ведення Державного реєстру обтяжень
рухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.07.2004 N 830 ( 830-2004-п ), у частині надання витягів усім сторонам (уповноваженим ними
особам) правочинів, іпотечних договорів, обтяжень рухомого та
нерухомого майна.
9. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства
юстиції України (В.Б. Добжанський) забезпечити реєстраторів
необхідною кількістю спеціальних бланків документів реєстрів
інформаційної системи Міністерства юстиції України.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Міністра А.П.Заєць

{ Новий зразок спеціального бланка документів реєстрів
інформаційної системи Міністерства юстиції України та
його опис (ДСК) виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 40/5-ДСК ( z1198-11 ) від
14.10.2011 }
on top