Document z1284-16, valid, current version — Adoption on September 5, 2016
( Last event — Entry into force, gone October 11, 2016. Take a look at the history? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

05.09.2016  № 1731


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2016 р.
за № 1284/29414

Про внесення Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 823), такі зміни:

1) у розділі ІІІ:

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

«Загальний реєстр на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) підписується директором-розпорядником або заступником директора-розпорядника та засвідчується відбитком печатки Фонду.»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. На підставі рішення виконавчої дирекції Фонду Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.»;

у пункті 7:

у першому абзаці слова «, повернення невиплачених коштів» виключити;

у другому абзаці слово «його» замінити словами «інформацію про вкладників»;

у пункті 15 слова «, та перерахування за розпорядженням директора-розпорядника Фонду суми за Реєстром переказів, сформованим за результатами розгляду індивідуальних звернень до Фонду» виключити;

2) у розділі ІV:

у пункті 1 слова «та коштів від Фонду» виключити;

у пункті 8 слова «не пізніше наступного робочого дня перераховує Фонду суму невиплачених коштів і» виключити;

3) додаток 5 до Положення після слів «Директор-розпорядник» доповнити словами «/заступник директора–розпорядника».

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Рудуху Н.Є.

В.о. директора-розпорядника

А.Я. Оленчикon top