Document z1284-07, valid, current version — Adoption on November 12, 2007
( Last event — Entry into force, gone November 30, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.11.2007 N 411/999
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 лиспопада 2007 р.
за N 1284/14551

Про визнання наказу Державного комітету
статистики України та Міністерства освіти
і науки України від 23.05.2001 N 234/399
таким, що втратив чинність

Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) та з метою приведення нормативно-правових актів у
відповідність до чинного законодавства Н А К А З У Є М О :
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету статистики України та Міністерства освіти і науки України
від 23.05.2001 N 234/399 ( z0477-01 ) "Про затвердження форми
державної статистичної звітності N 77-РВК та Інструкції щодо її
заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
05.06.2001 за N 477/5668.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету статистики України Власенко Н.С. та
заступника Міністра освіти і науки України Тесленка В.В.
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Міністр освіти
і науки України С.М.Ніколаєнкоon top