Document z1244-10, valid, current version — Adoption on November 23, 2010
( Last event — Entry into force, gone December 27, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
23.11.2010 N 27-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2010 р.
за N 1244/18539

Про затвердження Порядку звірення платників
страхових внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування

Відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
( 2464-17 ) та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007
N 1261 ( 1261-2007-п ), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок звірення платників страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додається.
2. До 31 грудня 2010 року провести звірення платників
страхових внесків до Пенсійного фонду України та фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
3. Департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних
систем та мереж (Малецький О.М.) та юридичному управлінню
(Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного
опублікування.
Голова правління Б.Зайчук
ПОГОДЖЕНО:
Міністр праці та соціальної
політики України В.Надрага
Директор Державного центру зайнятості -
керівник виконавчої дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття В.Галицький
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України Ю.Мельников
Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
За дорученням першого заступника
Керівника Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України С.Українець
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський
В.о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності Е.Д.Ушаков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
23.11.2010 N 27-1
Наказ Державної податкової
адміністрації
23.11.2010 N 886
( za244-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2010 р.
за N 1244/18539

ПОРЯДОК
звірення платників страхових внесків
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про
збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" ( 2464-17 ) (далі - Закон), "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) та з метою приведення у відповідність даних щодо
юридичних та фізичних осіб, які перебувають на обліку в органах
Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування як платники страхових внесків
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(далі - страхові внески).
2. Звірення даних платників страхових внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюється
шляхом інформаційного обміну на центральному рівні
інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронному вигляді
або на магнітних та/або інших носіях даних.
3. Суб'єктами інформаційного обміну є: Пенсійний фонд України; Державна податкова адміністрація України; Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності; Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України; Державний центр зайнятості - виконавча дирекція Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття.
4. Назви файлів, структура, формат даних та вимоги до їх
контролю, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них
визначаються суб'єктами інформаційного обміну відповідними
спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами,
підготовленими на підставі цього Порядку.
5. Пенсійний фонд України забезпечує створення бази даних
реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов'язкового
державного соціального страхування, на основі інформаційних систем
у яких здійснюється облік страхувальників Пенсійного фонду України
шляхом співставлення з базами даних фондів, базою даних Державної
податкової адміністрації та взаємного обміну між Державним
комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва
та Пенсійним фондом України відомостями з реєстраційних карток при
вчиненні реєстраційних дій, передбачених Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ). Суб'єкти інформаційного обміну надають Пенсійному
фонду України файл-запит з переліком платників визначеного
формату.
6. Пенсійний фонд України у відповідь надає файл-відповідь із
зазначенням результату звірення даних, які містяться в його базах
даних на центральному рівні на момент формування відповіді.
Відповідь надається в десятиденний термін з моменту отримання
файлу-запиту.
7. За результатами перевірки стану обліку платників страхових
внесків вносяться відповідні зміни до баз даних фондів
загальнообов'язкового соціального страхування та/або Пенсійного
фонду України.
8. Суб'єкти інформаційного обміну ведуть архіви всіх вхідних
та вихідних файлів щодо інформаційного обміну.
9. Відповідальними виконавцями Порядку є: від Пенсійного фонду України - директор департаменту
персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж; від Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності - начальник управління розвитку
інформаційних технологій; від Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України - начальник управління інформаційного забезпечення; від Державного центру зайнятості - виконавчої дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття - начальник відділу інформаційних систем та
телекомунікацій; від Державної податкової адміністрації України - начальник
управління реєстрації та обліку платників податків.
Директор департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж О.М.Малецький
Начальник управління реєстрації
та обліку платників податків Н.Г.Калєніченкоon top