Document z1240-04, invalid, current version — Loss of force on August 14, 2019, on the basis - v0101500-19

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
15.09.2004 N 436
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2004 р.
за N 1240/9839
{ Позначку "Не для друку"
знято Постановою НБУ
N 305 ( z0517-10 )
від 30.06.2010 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного
банку
N 101 ( v0101500-19 ) від 31.07.2019 }

Про затвердження Положення про порядок виконання
банками документів на переказ, купівлю та продаж
іноземної валюти або банківських металів
в особливий період
{ Заголовок із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку
N 156 ( z0298-10 ) від 31.03.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 156 ( z0298-10 ) від 31.03.2010
N 95 ( v0095500-18 ) від 04.09.2018 }

Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), Концепції функціонування банківської
системи України в особливий період, схваленої постановою Правління
Національного банку України від 18.06.2003 N 261, а також з метою
забезпечення стабільності банківської системи України в умовах
особливого періоду Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок виконання банками
документів на переказ, купівлю та продаж іноземної валюти або
банківських металів в особливий період, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 156 ( z0298-10 ) від 31.03.2010 }
2. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь
Національного банку України, банків України, що залучаються до
роботи в умовах особливого періоду, для керівництва та
використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України П.М.Сенища.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
В.о. Голови А.П.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15.09.2004 N 436
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2004 р.
за N 1240/9839
{ Позначку "Не для друку"
знято Постановою НБУ
N 305 ( z0517-10 )
від 30.06.2010 }

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок виконання банками документів на переказ,
купівлю та продаж іноземної валюти або банківських
металів в особливий період
{ Назва Положення в редакції Постанови Національного банку N 156
( z0298-10 ) від 31.03.2010 }

Це Положення розроблене відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), Законів України "Про оборону України" ( 1932-12 ),
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ), "Про
правовий режим воєнного стану" ( 1647-14 ), "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ), Концепції функціонування банківської системи України
в особливий період, схваленої постановою Правління Національного
банку України від 18.06.2003 N 261, та інших нормативно-правових
актів Національного банку України (далі - Національний банк).
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає основні вимоги Національного
банку щодо оформлення та подання до банків України, уповноважених
для роботи (здійснення операцій) в особливий період, документів на
переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів, заяв
про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів і
виконання в особливий період уповноваженими банками платежів в
іноземній валюті або банківських металах, операцій з купівлі,
продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти або банківських
металів. { Пункт 1.1 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 156
( z0298-10 ) від 31.03.2010 }
1.2. У цьому Положенні такі терміни, як "уповноважений банк",
"банк, що здійснює перекази", "банк, що купує валюту" уживаються в
значеннях, що викладені в Положенні про порядок валютного
регулювання та валютного контролю в особливий період,
затвердженому постановою Правління Національного банку України від
18.02.2004 N 60 ( z0306-04 ) і зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 10.03.2004 за N 306/8905 (далі - Положення про
порядок валютного регулювання).
Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні,
застосовуються в значеннях, визначених Законами України "Про
оборону України" ( 1932-12 ), "Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію" ( 3543-12 ), "Про правовий режим воєнного стану"
( 1647-14 ), "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ),
нормативно-правовими актами Національного банку.
1.3. Мобілізація банківської системи з часу оголошення
мобілізації (крім цільової) здійснюється згідно з мобілізаційними
планами уповноважених банків, що забезпечують їх переведення на
функціонування в умовах особливого періоду.
1.4. Вимоги цього Положення поширюються на уповноважені
банки, що включені до переліку банків України, уповноважених для
роботи (здійснення операцій) в особливий період, який визначено
нормативно-правовими актами Національного банку щодо роботи
(здійснення операцій) банків в особливий період. { Пункт 1.4 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 156
( z0298-10 ) від 31.03.2010 }
1.5. Валютні операції в особливий період здійснюються
клієнтами лише через уповноважені банки відповідно до вимог
Положення про порядок валютного регулювання ( z0306-04 ).
Платники для здійснення операції з переказу з рахунку коштів
в іноземній валюті або банківських металів звертаються
безпосередньо до уповноважених банків, у яких їм відкрито рахунки
в іноземній валюті або банківських металах, і подають платіжні
доручення в іноземній валюті або банківських металах за довільною
формою, але із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів,
передбачених нормативно-правовими актами Національного банку щодо
порядку виконання банками документів на переказ коштів в іноземних
валютах та банківських металів. { Абзац другий пункту 1.5 глави 1
в редакції Постанови Національного банку N 156 ( z0298-10 ) від
31.03.2010 }
1.6. Клієнти банків для здійснення операцій з купівлі або
продажу іноземної валюти або банківських металів за гривні
звертаються безпосередньо до уповноважених банків, у яких їм
відкрито рахунки в іноземній валюті або банківських металах, і
подають заяви про купівлю або продаж іноземної валюти або
банківських металів за довільною формою, але із зазначенням усіх
обов'язкових реквізитів, передбачених нормативно-правовими актами
Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою.
Клієнти банків звертаються безпосередньо до уповноважених
банків, у яких їм відкрито рахунки в іноземній валюті або
банківських металах, під час проведення операцій з обміну
(конвертації) іноземної валюти або банківських металів, і подають
заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів за
довільною формою, але із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів,
передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з
питань торгівлі іноземною валютою. { Пункт 1.6 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 156
( z0298-10 ) від 31.03.2010 }
1.7. В умовах особливого періоду операції з купівлі,
продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти або банківських
металів здійснюються лише банком, що купує валюту, відповідно до
вимог Положення про порядок валютного регулювання ( z0306-04 ). { Пункт 1.7 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 156
( z0298-10 ) від 31.03.2010 }
2. Оформлення та подання платіжних доручень в іноземній валюті
або банківських металах та заяв про купівлю або
продаж іноземної валюти або банківських металів
2.1. Оформлення платіжних доручень в іноземній валюті або
банківських металах і заяв про купівлю або продаж іноземної валюти
або банківських металів в особливий період здійснюється відповідно
до вимог, передбачених нормативно-правовими актами Національного
банку щодо порядку виконання банками документів на переказ коштів
в іноземній валюті та банківських металів і з питань торгівлі
іноземною валютою, з урахуванням вимог цього Положення. { Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 156 ( z0298-10 ) від 31.03.2010 }
2.2. В особливий період платіжні доручення в іноземній валюті
або банківських металах, заяви про купівлю або продаж іноземної
валюти або банківських металів оформляються на паперових або
електронних носіях та виписуються не менше ніж у трьох примірниках
з використанням технічних засобів або заповнюються від руки
ручкою. Вищезазначені документи підписуються відповідальними
особами клієнта. Під час підписування не дозволяється
використовувати факсиміле, а також робити будь-які виправлення. { Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 95 ( v0095500-18 ) від 04.09.2018 }
2.3. Порядок подання платіжних доручень в іноземній валюті
або банківських металах та заяв про купівлю або продаж іноземної
валюти або банківських металів в особливий період з часу
оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану
в Україні або в окремих її місцевостях та в разі локальних і
системних банківських криз здійснюється відповідно до вимог,
передбачених нормативно-правовими актами Національного банку щодо
виконання банками документів на переказ коштів в іноземній валюті
та банківських металів і з питань торгівлі іноземною валютою, з
урахуванням вимог цього Положення. { Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 156 ( z0298-10 ) від 31.03.2010 }
2.4. Клієнт подає до уповноваженого банку, що його
обслуговує, платіжні доручення в іноземній валюті або банківських
металах разом з документами, на підставі яких здійснюються
перекази коштів в іноземній валюті або банківських металах.
3. Виконання уповноваженими банками платіжних доручень в
іноземній валюті або банківських металах та заяв про купівлю або
продаж іноземної валюти або банківських металів
3.1. Платіжні доручення в іноземній валюті або банківських
металах приймаються уповноваженими банками до виконання протягом
30 днів, починаючи з наступного дня після їх оформлення.
3.2. Строки виконання платіжних доручень в іноземній валюті
або банківських металах у платіжному дорученні в іноземній валюті
або банківських металах в особливий період клієнтами не
зазначаються.
3.3. Банк, що здійснює перекази, має забезпечити переказ
коштів в іноземній валюті або банківських металів у строк, що не
перевищує 10 робочих днів банку, що здійснює перекази, за умови
наявності коштів на його кореспондентських рахунках. Якщо коштів в іноземній валюті або банківських металів на
кореспондентських рахунках банку, що здійснює перекази, немає, то
платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах не
виконується і має обліковуватися на відповідному позабалансовому
рахунку.
3.4. У разі подання клієнтом до уповноваженого банку, що його
обслуговує, та/або банку, що здійснює перекази, платіжного
доручення в іноземній валюті або банківських металах пізніше
операційного часу уповноваженого банку та/або банку, що здійснює
перекази (в умовах особливого періоду операційний час цих банків
установлюється ними самостійно), уповноважений банк та/або банк,
що здійснює перекази, проставляє на платіжному дорученні в
іноземній валюті або банківських металах відмітку "вечірній" та
виконує його наступного робочого дня.
3.5. Другі примірники платіжних доручень в іноземній валюті
або банківських металах разом з внутрішньобанківським
повідомленням на переказ коштів або банківських металів (на
підставі якого уповноваженим банком та/або банком, що здійснює
перекази, складається повідомлення до іноземного банку) формуються
за кодами валют/банківських металів у пачки. Кількість платіжних
доручень в іноземній валюті або банківських металах у кожній пачці
не повинна перевищувати 50. Окремо формуються в пачки за кодами валют/банківських металів
другі примірники заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або
банківських металів.
3.6. Відповідальний працівник відділення уповноваженого
банку/уповноваженого банку складає реєстр передавання платіжних
доручень в іноземній валюті або банківських металах та заяв про
купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів за
кодами валют/банківських металів для їх передавання на виконання
до банку, що здійснює перекази, або до банку, що купує валюту.
Реєстр складається в трьох примірниках та засвідчується підписами
відповідальних осіб відділення уповноваженого банку/уповноваженого
банку. На кожну сформовану пачку платіжних доручень в іноземній
валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж
іноземної валюти або банківських металів відповідальний працівник
відділення уповноваженого банку/уповноваженого банку прикріплює
контрольну стрічку [у якій зазначаються суми за кожним документом
у тому порядку, у якому вони складені в пачці, загальний підсумок
(загальна сума) із зазначенням цифрового або літерного коду
валюти/банківського металу]. Вищезазначені дії можуть виконуватися
відповідно до внутрішнього положення уповноваженого банку щодо
порядку його роботи в умовах особливого періоду.
3.7. Перший примірник реєстру з відміткою про отримання
документів повертається відповідальному працівнику відділення
уповноваженого банку/уповноваженого банку, що обслуговує клієнтів.
Відмітка має містити: дату прийняття документів (дату надходження); кількість документів; загальну суму за кожним кодом валют/банківських металів; підписи відповідальних осіб; відбиток штампа уповноваженого банку та/або банку, що
здійснює перекази і який прийняв до виконання документи.
3.8. Другий та третій примірники реєстру залишаються у
відділенні уповноваженого банку/уповноваженому банку, що прийняв
документи до виконання.
3.9. Після виконання уповноваженим банком, що отримав
документи до виконання, та/або банком, що здійснює перекази,
та/або банком, що купує валюту, платіжних доручень в іноземній
валюті або банківських металах, заяв про купівлю або продаж
іноземної валюти або банківських металів, другий екземпляр реєстру
повертається до відділення уповноваженого банку/уповноваженого
банку, що обслуговує клієнтів, із зазначенням стану виконання
переказів в іноземній валюті або банківських металів, заяв про
купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів
(виконані чи ні). У разі невиконання певного платіжного доручення
в іноземній валюті або банківських металах, заяви про купівлю або
продаж іноземної валюти або банківських металів уповноважений банк
та/або банк, що здійснює перекази, та/або банк, що купує валюту,
обов'язково зазначає причину невиконання.
3.10. Якщо клієнти обслуговуються в банку, що здійснює
перекази, то процедура, зазначена в пунктах 3.5-3.9 цього
Положення, не здійснюється. Під час здійснення операцій з купівлі (продажу) іноземної
валюти або банківських металів процедура подання документів до
уповноваженого банку аналогічна до тієї, що зазначена в
пунктах 3.5-3.9 цього Положення.
3.11. В уповноважених банках має бути встановлений належний
контроль за виконанням платіжних доручень в іноземній валюті або
банківських металах та заяв про купівлю або продаж іноземної
валюти або банківських металів відповідно до внутрішнього
положення уповноваженого банку щодо порядку його роботи в умовах
особливого періоду.
Директор Департаменту
платіжних систем В.М.Кравецьon top