Document z1238-05, invalid, current version — Loss of force on December 25, 2017, on the basis - v0089500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
03.10.2005 N 359
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2005 р.
за N 1238/11518

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 89 ( v0089500-17 ) від 11.09.2017 }

Про затвердження Змін до деяких
нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити: Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (із
змінами), що додаються; Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України ( z0919-04 ), затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004
N 280 ( z0918-04 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.07.2004 за N 919/9518 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів
Національного банку України та банків для керівництва і
використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
4. Постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.
Голова В.С.Стельмах

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03.10.2005 N 359
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2005 р.
за N 1238/11518

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського
обліку банків України
( z0918-04 )

1. У розділі 31 "Цінні папери в портфелі банку на продаж"
класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання":
1.1. Увести групу рахунків 312 "Інвестиції в асоційовані
компанії, що утримуються з метою продажу" такого змісту: "312 Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з
метою продажу 3122 А Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою
продажу; 3123 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові
установи, що утримуються з метою продажу; 3125 А Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються
з метою продажу; 3128 А Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані
компанії, що утримуються з метою продажу".
1.2. Увести групу рахунків 313 "Інвестиції в дочірні
компанії, що утримуються з метою продажу" такого змісту: "313 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою
продажу 3132 А Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою
продажу; 3133 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи,
що утримуються з метою продажу; 3135 А Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з
метою продажу; 3138 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії,
що утримуються з метою продажу".
2. У класі 4 "Фінансові та капітальні інвестиції":
2.1. У групі рахунків 410 "Інвестиції в асоційовані компанії"
номер рахунку 4109 А "Інвестиції в інші асоційовані компанії"
замінити на номер 4105.
2.2. У групі рахунків 420 "Інвестиції в дочірні компанії": увести рахунок 4208 А "Нараховані доходи за інвестиціями в
дочірні компанії"; номер рахунку 4209 А "Інвестиції в інші дочірні компанії"
замінити на номер 4205.
2.3. У групі рахунків 432 "Гудвіл, що виник у результаті
придбання" рахунок 4320 П "Негативний гудвіл" виключити.
3. У назві рахунку 5103 П "Результати переоцінки інвестицій в
асоційовані та дочірні компанії" групи 510 "Результати переоцінки"
класу 5 "Капітал банку" слова "та дочірні" виключити.
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку В.І.Ричаківська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03.10.2005 N 359
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 жовтня 2005 р.
за N 1238/11518

ЗМІНИ
до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України
( z0919-04 )

1. У групі 140 "Боргові цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, у торговому портфелі банку" класу 1
"Казначейські та міжбанківські операції": у призначенні рахунків 1400 А "Облігації внутрішньої
державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у
торговому портфелі банку", 1401 А "Облігації зовнішньої державної
позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому
портфелі банку", 1402 А "Боргові цінні папери органів державної
влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним
банком України, у торговому портфелі банку", 1403 А "Боргові цінні
папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами,
що рефінансуються Національним банком України, у торговому
портфелі банку", 1404 А "Боргові цінні папери нефінансових
підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у
торговому портфелі банку" за дебетом рахунків слова "або
переведені з іншого портфеля банку", за кредитом рахунків слова
"або переведені до іншого портфеля банку" виключити; у призначенні за дебетом і кредитом рахунку 1405 АП
"Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються
Національним банком України, у торговому портфелі банку" слова
"або переведення до іншого портфеля банку" виключити; у призначенні рахунку 1406 КА "Неамортизований дисконт за
борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком
України, у торговому портфелі банку" за кредитом рахунку слова
"або переведені з іншого портфеля банку", за дебетом рахунку слова
"або переведення цінних паперів до іншого портфеля банку"
виключити; у призначенні рахунку 1407 А "Неамортизована премія за
борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком
України, у торговому портфелі банку" за дебетом рахунку слова "або
переведені з іншого портфеля банку", за кредитом рахунку слова
"або переведення цінних паперів до іншого портфеля банку"
виключити; у призначенні рахунку 1408 А "Нараховані доходи за борговими
цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у
торговому портфелі банку" за дебетом рахунку слова "суми
нарахованих процентів за цінними паперами, що переведені з іншого
портфеля", за кредитом рахунку слова "суми нарахованих процентів
під час переведення цінних паперів до іншого портфеля банку"
виключити.
2. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання":
2.1. У групі 300 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком у торговому портфелі банку": у призначенні рахунків 3002 А "Акції та інші цінні папери з
нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі
банку", 3003 А "Акції та інші цінні папери з нефіксованим
прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у
торговому портфелі банку", 3005 А "Інші акції та цінні папери з
нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку" за дебетом
рахунків слова "або переведені з іншого портфеля банку", за
кредитом рахунків слова "або переведення до іншого портфеля"
виключити; у призначенні за дебетом та кредитом рахунку 3007 АП
"Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком
у торговому портфелі банку" слова "або переведення до іншого
портфеля банку" виключити.
2.2. У групі 301 "Боргові цінні папери в торговому портфелі
банку": у призначенні рахунків 3010 А "Боргові цінні папери органів
державної влади в торговому портфелі банку", 3011 А "Боргові цінні
папери органів місцевого самоврядування в торговому портфелі
банку", 3012 А "Боргові цінні папери, випущені банками, у
торговому портфелі банку", 3013 А "Боргові цінні папери, випущені
небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі
банку", 3014 А "Боргові цінні папери нефінансових підприємств у
торговому портфелі банку" за дебетом рахунків слова "або
переведені з іншого портфеля банку", за кредитом рахунків слова
"або переведені до іншого портфеля банку" виключити; у призначенні за дебетом та кредитом рахунку 3015 АП
"Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку"
слова "або переведення до іншого портфеля банку" виключити; у призначенні рахунку 3016 КА "Неамортизований дисконт за
борговими цінними паперами в торговому портфелі банку" за кредитом
рахунку слова "або переведені з іншого портфеля банку", за дебетом
рахунку слова "або переведення цінних паперів до іншого портфеля
банку" виключити; у призначенні рахунку 3017 А "Неамортизована премія за
борговими цінними паперами в торговому портфелі банку" за дебетом
рахунку слова "або переведені з іншого портфеля банку", за
кредитом рахунку слова "або переведення цінних паперів до іншого
портфеля банку" виключити; у призначенні рахунку 3018 А "Нараховані доходи за борговими
цінними паперами в торговому портфелі банку" за дебетом рахунку
слова "суми нарахованих процентів за цінними паперами, що
переведені з іншого портфеля", за кредитом рахунку слова "суми
нарахованих процентів під час переведення цінних паперів до іншого
портфеля банку" виключити.
2.3. Увести групу рахунків 312 "Інвестиції в асоційовані
компанії, що утримуються з метою продажу" такого змісту: "312 Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з
метою продажу 3122 А Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою
продажу 3123 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові
установи, що утримуються з метою продажу 3125 А Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються
з метою продажу Призначення рахунків: облік інвестицій банку в асоційовані
компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля та
утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання
(переведення). За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій в асоційовані
компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля банку та
утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання
(переведення). За кредитом рахунків проводяться суми інвестицій у разі їх
продажу або переведення до іншого портфеля банку. 3128 А Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані
компанії, що утримуються з метою продажу Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за
інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою
продажу. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів".
2.4. Увести групу рахунків 313 "Інвестиції в дочірні
компанії, що утримуються з метою продажу" такого змісту: "313 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою
продажу 3132 А Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою
продажу 3133 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи,
що утримуються з метою продажу 3135 А Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з
метою продажу Призначення рахунків: облік інвестицій банку в дочірні
компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля банку та
утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання
(переведення). За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій в дочірні
компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля банку та
утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання
(переведення). За кредитом рахунків проводяться суми інвестицій у разі їх
продажу або переведення до іншого портфеля банку. 3138 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії,
що утримуються з метою продажу Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за
інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів".
3. У класі 4 "Фінансові та капітальні інвестиції":
3.1.У групі рахунків 410 "Інвестиції в асоційовані компанії": номер рахунку 4109 А "Інвестиції в інші асоційовані компанії"
замінити на номер рахунку 4105 .
3.2. У групі рахунків 420 "Інвестиції в дочірні компанії": увести рахунок 4208 А "Нараховані доходи за інвестиціями в
дочірні компанії" і призначення рахунку такого змісту: "4208 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за
інвестиціями в дочірні компанії. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів"; номер рахунку 4209 А "Інвестиції в інші дочірні компанії"
замінити на номер рахунку 4205.
3.3. У групі рахунків 432 "Гудвіл, що виник у результаті
придбання": рахунок 4320 П "Негативний гудвіл" виключити; призначення за кредитом рахунку 4321 А "Гудвіл" викласти в
такій редакції: "За кредитом рахунку проводяться суми втрат від зменшення
корисності гудвілу".
4. У групі 510 "Результати переоцінки" класу 5 "Капітал
банку": призначення за дебетом та кредитом рахунку 5102 АП
"Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж"
викласти в такій редакції: "За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості
цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж за
справедливою вартістю, суми раніше визнаних дооцінок у разі
реалізації цінних паперів. За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості
цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж за
справедливою вартістю, суми раніше визнаних уцінок у разі визнання
зменшення корисності цінних паперів або їх реалізації"; у назві та призначенні рахунку 5103 П "Результати переоцінки
інвестицій в асоційовані та дочірні компанії" слова "та дочірні"
виключити.
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку В.І.Ричаківськаon top