Document z1224-03, current version — Adoption on October 21, 2003
( Last event — State registration, gone December 25, 2003. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2003  № 595


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2003 р.
за № 1224/8545

Про затвердження Методики визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками у разі неприведення об'єму газу до стандартних умов

З метою приведення нормативної бази щодо визначення питомих втрат природного газу в розподільних мережах та його виробничо-технологічних витрат у відповідність до вимог чинного законодавства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" та Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14 квітня 2000 року № 598/2000, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об'єму газу до стандартних умов (далі - Методика, що додається).

2. Установити, що застосування Методики є обов'язковим для підприємств з газопостачання та газифікації НАК "Нафтогаз України".

3. Першому заступнику Міністра - голові правління НАК "Нафтогаз України" Бойку Ю.А. забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - голову правління НАК "Нафтогаз України" Бойка Ю.А.

Міністр

С. ЄрміловЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
21.10.2003  № 595


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2003 р.
за № 1224/8545

МЕТОДИКА
визначення питомих втрат природного газу при його вимірюваннях побутовими лічильниками в разі неприведення об'єму газу до стандартних умов

1. Загальні положення

Ця Методика призначена для розрахунків питомих втрат газу в разі неприведення до стандартних умов результатів вимірювання об'ємів газу низького тиску, які вимірюються лічильниками, що не мають спеціальних пристроїв для автоматичного приведення до стандартних умов їх показів при зміні тиску та/або температури газу.

Розрахунки питомих втрат газу здійснюються за допомогою коефіцієнтів коригування показів лічильників.

Питомі втрати газу визначаються підприємствами з газопостачання та газифікації розрахунковим шляхом самостійно згідно з даною Методикою і включаються до собівартості транспортування газу цих підприємств.

2. Галузь використання

Методика розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві".

Дія цієї Методики поширюється на підприємства з газопостачання та газифікації НАК "Нафтогаз України" і визначає порядок розрахунків питомих втрат природного газу (далі - газ), що виникають при вимірюваннях об'єму природного газу побутовими лічильниками газу (далі - лічильники), які використовують споживачі - фізичні особи.

3. Нормативні посилання

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 2939 - 63. "Газы. Условия для определения объема";

- ДСТУ 3336 - 96. "Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги".

4. Терміни та їх визначення

У цій Методиці використано терміни, які наведено нижче:

Відліковий пристрій

Пристрій лічильника, який відображає сумарне значення об'єму газу, що протікає через лічильник, у кубічних метрах

Газ низького тиску

Газ, надлишковий тиск якого дорівнює або менше ніж 0,003 МПа (300 мм вод. ст.)

Інша споруда споживача

Газифікована літня кухня, гараж, майстерня, теплиця тощо, що належать споживачу на правах власності або користування

Коефіцієнт коригування показів лічильника

Число, на яке треба помножити покази лічильника за розрахунковий період для визначення приведеного до стандартних умов об'єму спожитого газу

Лічильник з елементами термокомпенсації

Побутовий лічильник газу, відліковий пристрій якого відображає об'єм газу, який приведений до умов згідно з вимогами ГОСТ 2939 - 63 у залежності від температури газу

Місце входу газопроводу в опалюване приміщення

Місце перетину внутрішньої поверхні стіни, стелі, підлоги опалюваного приміщення з трубою газопроводу при вході труби в це приміщення

Неопалювані приміщення

Приміщення у квартирі (будинку), в іншій споруді споживача, яке не відповідає визначенню для опалюваного приміщення

Об'єм газу, який приведено до стандартних умов

Об'єм природного газу, який приведено до умов згідно з вимогами ГОСТ 2939 - 63

Опалюване приміщення

Приміщення у квартирі (будинку), в іншій споруді споживача в межах внутрішньої поверхні стін, підлоги і стелі, за винятком лоджій, балконів, терас та приміщень, де відсутні тепловіддавальні поверхні (радіатори, регістри, стінки печей, трубопроводи систем опалення тощо), які безпосередньо не з'єднані з опалюваними приміщеннями дверними та іншими отворами

Побутовий лічильник газу

Лічильник газу (мембранний, роторний або такий, що працює за іншим принципом дії), який відповідає вимогам ДСТУ 3336 - 96

Покази лічильника

Різниця між значеннями об'єму газу на відліковому пристрої лічильника в кінці та на початку розрахункового періоду

Природний газ

Корисна копалина, яка являє собою суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск 760 мм ртутного стовпа і температура 20° C) і є товарною продукцією

Розрахунковий період

Календарний місяць

Споживач газу

Фізична особа, якій надаються послуги з газопостачання

Температура газу

Термодинамічна температура газу в лічильнику, К

Тиск газу

Абсолютний тиск газу в лічильнику, мм рт. ст.

5. Порядок використання коефіцієнтів коригування показів лічильника

5.1. Значення коефіцієнта коригування показів лічильника залежить від фактичного розміщення лічильника (зовні приміщення, у неопалюваному приміщенні, в опалюваному приміщенні), а також від відстані місця виходу газопроводу із землі або від місця входу газопроводу в опалюване приміщення до вхідного штуцера лічильника. Відстань вимірюється уздовж труби газопроводу незалежно від її діаметра та наявності на ній додаткових елементів (ізолюючого фланця, вимикального пристрою тощо).

5.1.1. У разі розміщення лічильника зовні приміщення коефіцієнти коригування показів лічильника газу приймаються згідно з додатками 1 або 2 до Методики.

5.1.2. У разі розміщення лічильника в неопалюваному приміщенні коефіцієнти коригування показів лічильника газу приймаються згідно з додатком 1 до Методики.

5.1.3. У разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні, вхід газопроводу в яке виконано з неопалюваного приміщення або з середовища, що оточує будинок, коефіцієнти коригування показів лічильника газу приймаються згідно з додатками 3 або 4, або 5 до Методики.

5.1.4. У разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні, вхід газопроводу в яке виконано з опалюваного приміщення, коефіцієнти коригування показів лічильника газу приймаються згідно з додатком 5 до Методики незалежно від відстані місця розміщення лічильника до зазначеного входу.

5.1.5. У разі застосування лічильника з елементами термокомпенсації коефіцієнти коригування показів лічильника газу приймаються згідно з додатком 6 до Методики незалежно від місця розміщення лічильника.

5.1.6. Коефіцієнти коригування показів лічильника газу для м. Севастополя (поз. 13) згідно з додатками 1-6 до Методики використовуються також для населених пунктів Південного і Степового Криму, які розташовані на узбережжі моря.

6. Розрахунок втрат газу

6.1. Об'єм газу за показами лічильника, який приведено до стандартних умов (V ), визначається за формулою:

Vс = Vл х Kкр, м-3,

де

Vл

-

покази побутового лічильника газу в робочих умовах, м-3;


KКР

-

чисельне значення коефіцієнта коригування показів лічильника газу згідно з додатками 1-6 до Методики.

6.2. Питома втрата газу за визначений розрахунковий період (місяць) для кожного лічильника (VПВ) визначається за формулою:

Vпв = (Vс - Vл), м-3-3 / ліч. х міс.).

6.3. Загальні питомі втрати газу за певний період (місяць, квартал, рік) визначаються як алгебраїчна сума питомих втрат газу наявних лічильників у споживачів, яким надаються послуги підприємством з газопостачання та газифікації.

Заступник директора
Департаменту нафтогазової
та нафтопереробної
промисловості
П. Поволокін


Додаток 1
до п. 5.1.1 Методики визначення
питомих втрат природного газу
при його вимірюваннях побутовими
лічильниками в разі неприведення
об'єму газу до стандартних умов

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ
показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильників зовні приміщень на відстані від місця виходу газопроводу із землі до вхідного штуцера лічильника, яка дорівнює або менше ніж 1,0 м

№ з/п

Область, місто

Розрахунковий період

Календарний місяць

Прим.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

1

Вінницька

1,05

1,05

1,05

1,04

1,02

1,01

1,00

1,00

1,00

1,02

1,03

1,04


2

Волинська

1,06

1,07

1,06

1,04

1,02

1,01

1,00

1,01

1,02

1,03

1,04

1,06


3

Дніпропетровська

1,07

1,07

1,07

1,05

1,03

1,02

1,01

1,00

1,01

1,03

1,04

1,06


4

Донецька

1,06

1,06

1,06

1,04

1,02

1,01

1,00

0,99

1,00

1,02

1,03

1,05


5

Житомирська

1,06

1,06

1,06

1,05

1,03

1,01

1,00

1,00

1,01

1,03

1,04

1,05


6

Закарпатська

1,07

1,07

1,07

1,05

1,04

1,03

1,02

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06


7

Запорізька

1,08

1,08

1,08

1,05

1,03

1,01

1,00

1,00

1,01

1,03

1,05

1,07


8

Івано-Франківська

1,05

1,05

1,05

1,03

1,02

1,01

1,00

1,00

1,01

1,02

1,03

1,04


9

Київська

1,07

1,07

1,07

1,05

1,03

1,01

1,00

1,00

1,01

1,03

1,05

1,06


10

м. Київ

1,07

1,07

1,07

1,05

1,03

1,01

1,00

1,00

1,01

1,03

1,05

1,06


11

Кіровоградська

1,06

1,07

1,06

1,05

1,03

1,02

1,01

1,01

1,01

1,03

1,04

1,05


12

Республіка Крим

1,05

1,05

1,05

1,04

1,02

1,00

0,99

0,98

0,99

1,01

1,03

1,04


13

м. Севастополь

1,07

1,07

1,07

1,05

1,04

1,02

1,01

1,00

1,01

1,03

1,04

1,06


14

Луганська

1,08

1,08

1,08

1,06

1,04

1,02

1,01

1,01

1,02

1,04

1,06

1,07


15

Львівська

1,04

1,04

1,04

1,03

1,02

1,00

1,00

0,99

1,00

1,01

1,02

1,04


16

Миколаївська

1,08

1,08

1,08

1,06

1,04

1,03

1,02

1,02

1,02

1,04

1,05

1,07


17

Одеська

1,07

1,08

1,08

1,06

1,04

1,03

1,02

1,02

1,02

1,04

1,05

1,06


18

Полтавська

1,07

1,07

1,07

1,06

1,04

1,02

1,01

1,01

1,02

1,03

1,05

1,06


19

Рівненська

1,06

1,06

1,06

1,04

1,02

1,01

1,00

1,00

1,01

1,03

1,04

1,05


20

Сумська

1,07

1,07

1,07

1,06

1,03

1,01

1,00

1,00

1,01

1,03

1,05

1,06


21

Тернопільська

1,04

1,05

1,05

1,03

1,01

1,00

0,99

0,99

1,00

1,01

1,02

1,03


22

Харківська

1,07

1,07

1,07

1,06

1,04

1,02

1,01

1,01

1,02

1,03

1,05

1,06


23

Херсонська

1,08

1,08

1,08

1,06

1,04

1,02

1,01

1,01

1,01

1,03

1,05

1,07


24

Хмельницька

1,05

1,05

1,05

1,04

1,02

1,01

1,00

1,00

1,00

1,02

1,03

1,04


25

Черкаська

1,07

1,08

1,08

1,06

1,04

1,02

1,01

1,01

1,02

1,04

1,05

1,06


26

Чернігівська

1,07

1,08

1,08

1,06

1,04

1,02

1,01

1,01

1,02

1,04

1,05

1,07


27

Чернівецька

1,05

1,05

1,05

1,04

1,02

1,01

1,00

1,00

1,01

1,02

1,03

1,04Додаток 2
до п. 5.1.1 Методики визначення
питомих втрат природного газу
при його вимірюваннях побутовими
лічильниками в разі неприведення
об'єму газу до стандартних умов

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ
показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильників зовні приміщень на відстані від місця виходу газопроводу із землі до вхідного штуцера лічильника, яка більше ніж 1,0 м

№ з/п

Область, місто

Розрахунковий період

Календарний місяць

Прим.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

1

Вінницька

1,08

1,08

1,06

1,03

1,01

0,98

0,97

0,98

1,01

1,03

1,05

1,07


2

Волинська

1,09

1,08

1,07

1,04

1,02

1,00

1,00

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08


3

Дніпропетровська

1,10

1,10

1,08

1,04

1,01

0,98

0,97

0,98

1,02

1,05

1,07

1,09


4

Донецька

1,09

1,09

1,07

1,03

1,01

0,98

0,97

0,97

1,01

1,04

1,06

1,08


5

Житомирська

1,09

1,09

1,07

1,04

1,01

1,00

0,99

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08


6

Закарпатська

1,09

1,08

1,06

1,04

1,02

0,99

0,99

0,99

1,02

1,05

1,06

1,08


7

Запорізька

1,11

1,11

1,08

1,05

1,02

0,99

0,98

0,99

1,03

1,05

1,08

1,10


8

Івано-Франківська

1,08

1,08

1,05

1,03

1,01

1,00

0,99

0,99

1,01

1,03

1,05

1,07


9

Київська

1,10

1,09

1,07

1,04

1,02

0,99

0,98

0,98

1,02

1,05

1,07

1,09


10

м. Київ

1,10

1,09

1,07

1,04

1,02

0,99

0,98

0,98

1,02

1,05

1,07

1,09


11

Кіровоградська

1,10

1,09

1,07

1,04

1,01

1,00

0,99

1,00

1,02

1,05

1,07

1,09


12

Республіка Крим

1,07

1,07

1,06

1,03

1,01

0,98

0,97

0,97

1,01

1,03

1,05

1,06


13

м. Севастополь

1,08

1,08

1,07

1,05

1,03

1,00

0,99

0,99

1,02

1,04

1,06

1,07


14

Луганська

1,12

1,11

1,09

1,05

1,02

1,01

1,00

1,01

1,03

1,06

1,08

1,10


15

Львівська

1,07

1,07

1,05

1,02

1,01

0,98

0,97

0,98

1,01

1,03

1,04

1,06


16

Миколаївська

1,11

1,10

1,08

1,05

1,02

1,01

1,00

1,00

1,03

1,05

1,08

1,10


17

Одеська

1,10

1,10

1,08

1,05

1,03

1,01

1,00

1,01

1,03

1,05

1,07

1,09


18

Полтавська

1,10

1,10

1,08

1,04

1,02

0,99

0,98

0,98

1,02

1,05

1,07

1,09


19

Рівненська

1,09

1,08

1,06

1,04

1,01

1,00

1,00

1,00

1,02

1,04

1,06

1,07


20

Сумська

1,11

1,10

1,08

1,05

1,02

1,00

1,00

1,00

1,02

1,05

1,07

1,09


21

Тернопільська

1,07

1,07

1,05

1,02

1,00

0,97

0,97

0,97

1,00

1,03

1,05

1,06


22

Харківська

1,11

1,11

1,08

1,04

1,02

1,00

0,99

1,00

1,02

1,05

1,08

1,09


23

Херсонська

1,10

1,10

1,08

1,05

1,03

1,01

1,00

1,01

1,03

1,05

1,07

1,09


24

Хмельницька

1,08

1,07

1,06

1,03

1,00

0,98

0,97

0,97

1,01

1,03

1,05

1,07


25

Черкаська

1,11

1,10

1,08

1,05

1,02

1,01

1,00

1,01

1,03

1,06

1,08

1,09


26

Чернігівська

1,11

1,11

1,09

1,05

1,02

1,01

1,00

1,01

1,03

1,06

1,08

1,10


27

Чернівецька

1,09

1,08

1,06

1,03

1,01

0,98

0,98

0,98

1,01

1,03

1,06

1,07Додаток 3
до п. 5.1.3 Методики визначення
питомих втрат природного газу
при його вимірюваннях побутовими
лічильниками в разі неприведення
об'єму газу до стандартних умов

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ
показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника, яка дорівнює або менше ніж 0,5 м

№ з/п

Область, місто

Розрахунковий період

Календарний місяць

Прим.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

1

Вінницька

1,03

1,03

1,02

0,99

0,99

0,98

0,98

0,98

0,99

1,00

1,02

1,02


2

Волинська

1,04

1,04

1,03

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,01

1,02

1,03


3

Дніпропетровська

1,05

1,05

1,03

1,01

1,01

1,00

0,99

0,99

1,01

1,01

1,03

1,04


4

Донецька

1,04

1,04

1,03

1,00

1,00

0,99

0,98

0,99

1,00

1,00

1,02

1,03


5

Житомирська

1,04

1,04

1,03

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,00

1,00

1,02

1,03


6

Закарпатська

1,04

1,04

1,03

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

1,01

1,02

1,03

1,04


7

Запорізька

1,06

1,06

1,04

1,02

1,02

1,00

1,00

1,00

1,02

1,02

1,04

1,05


8

Івано-Франківська

1,04

1,04

1,02

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

1,00

1,00

1,02

1,04


9

Київська

1,04

1,04

1,03

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,03

1,04


10

м. Київ

1,04

1,04

1,03

1,00

1,00

1,00

1,00

0,99

1,01

1,01

1,03

1,04


11

Кіровоградська

1,04

1,04

1,03

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,03

1,04


12

Республіка Крим

1,03

1,03

1,02

1,00

1,00

0,99

0,98

0,99

1,00

1,01

1,02

1,02


13

м. Севастополь

1,05

1,04

1,04

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,02

1,03

1,04

1,04


14

Луганська

1,06

1,06

1,05

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,02

1,02

1,05

1,05


15

Львівська

1,03

1,03

1,02

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

1,00

1,02

1,03


16

Миколаївська

1,06

1,06

1,04

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,02

1,03

1,04

1,05


17

Одеська

1,05

1,05

1,04

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,02

1,03

1,04

1,04


18

Полтавська

1,05

1,05

1,04

1,01

1,01

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,03

1,04


19

Рівненська

1,03

1,03

1,02

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,00

1,00

1,02

1,03


20

Сумська

1,05

1,05

1,03

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,03

1,04


21

Тернопільська

1,03

1,03

1,02

1,00

0,99

0,99

0,98

0,99

0,99

1,00

1,02

1,03


22

Харківська

1,05

1,05

1,04

1,01

1,01

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,03

1,04


23

Херсонська

1,05

1,05

1,04

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,02

1,03

1,04

1,05


24

Хмельницька

1,04

1,04

1,02

0,99

0,99

0,98

0,98

0,98

0,99

1,00

1,02

1,03


25

Черкаська

1,05

1,05

1,04

1,01

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

1,02

1,04

1,05


26

Чернігівська

1,05

1,05

1,04

1,01

1,01

1,01

1,00

1,01

1,01

1,02

1,04

1,05


27

Чернівецька

1,03

1,03

1,02

1,00

1,00

1,00

0,99

0,99

1,00

1,00

1,02

1,03Додаток 4
до п. 5.1.3 Методики визначення
питомих втрат природного газу
при його вимірюваннях побутовими
лічильниками в разі неприведення
об'єму газу до стандартних умов

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ
показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника, яка більше ніж 0,5 м та дорівнює або менше ніж 1,5 м

№ з/п

Область, місто

Розрахунковий період

Календарний місяць

Прим.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

1

Вінницька

1,02

1,02

1,01

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

1,00

1,01

1,01


2

Волинська

1,03

1,02

1,02

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,01

1,02

1,02


3

Дніпропетровська

1,03

1,03

1,03

1,01

1,01

1,00

0,99

0,99

1,01

1,01

1,03

1,03


4

Донецька

1,02

1,02

1,02

1,00

1,00

0,99

0,98

0,99

1,00

1,00

1,02

1,02


5

Житомирська

1,02

1,02

1,02

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,00

1,00

1,01

1,02


6

Закарпатська

1,03

1,03

1,02

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

1,01

1,02

1,02

1,03


7

Запорізька

1,05

1,04

1,04

1,02

1,02

1,00

1,00

1,00

1,02

1,02

1,03

1,04


8

Івано-Франківська

1,03

1,03

1,02

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

1,00

1,00

1,01

1,02


9

Київська

1,03

1,03

1,02

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,02

1,03


10

м. Київ

1,03

1,03

1,02

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,02

1,03


11

Кіровоградська

1,03

1,03

1,02

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,02

1,03


12

Республіка Крим

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

0,99

0,98

0,99

1,00

1,01

1,01

1,02


13

м. Севастополь

1,04

1,04

1,03

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,02

1,03

1,03

1,04


14

Луганська

1,05

1,05

1,04

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,02

1,02

1,04

1,04


15

Львівська

1,02

1,02

1,01

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

1,00

1,01

1,02


16

Миколаївська

1,05

1,04

1,04

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,02

1,03

1,04

1,04


17

Одеська

1,04

1,04

1,03

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,02

1,03

1,03

1,04


18

Полтавська

1,03

1,03

1,03

1,01

1,01

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,02

1,03


19

Рівненська

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,00

1,00

1,01

1,02


20

Сумська

1,03

1,03

1,02

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,02

1,03


21

Тернопільська

1,02

1,02

1,01

0,99

0,99

0,99

0,98

0,99

0,99

1,00

1,01

1,02


22

Харківська

1,04

1,04

1,03

1,01

1,01

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,03

1,03


23

Херсонська

1,04

1,04

1,03

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,02

1,03

1,03

1,04


24

Хмельницька

1,03

1,02

1,01

0,99

0,99

0,99

0,98

0,99

0,99

1,00

1,01

1,02


25

Черкаська

1,02

1,04

1,03

1,01

1,01

1,01

1,00

1,00

1,01

1,02

1,03

1,03


26

Чернігівська

1,04

1,04

1,03

1,01

1,01

1,01

1,00

1,01

1,01

1,02

1,03

1,03


27

Чернівецька

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,00

0,99

0,99

1,00

1,00

1,01

1,02Додаток 5
до п. 5.1.3 Методики визначення
питомих втрат природного газу
при його вимірюваннях побутовими
лічильниками в разі неприведення
об'єму газу до стандартних умов

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ
показів побутових лічильників газу в разі розміщення лічильника в опалюваному приміщенні на відстані від місця входу газопроводу в приміщення до вхідного штуцера лічильника, яка більше ніж 1,5 м

№ з/п

Область, місто

Розрахунковий період

Календарний місяць

Прим.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

1

Вінницька

1,00

1,00

1,00

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

1,00

1,00

1,00


2

Волинська

1,01

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,01

1,01

1,01


3

Дніпропетровська

1,02

1,02

1,01

1,01

1,01

1,00

0,99

0,99

1,01

1,01

1,02

1,02


4

Донецька

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

0,99

0,98

0,99

1,00

1,00

1,01

1,01


5

Житомирська

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,00

1,00

1,00

1,01


6

Закарпатська

1,02

1,02

1,01

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

1,01

1,02

1,02

1,02


7

Запорізька

1,03

1,03

1,03

1,02

1,02

1,00

1,00

1,00

1,02

1,02

1,03

1,03


8

Івано-Франківська

1,01

1,01

1,00

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

1,00

1,00

1,00

1,01


9

Київська

1,02

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,01

1,01


10

м. Київ

1,02

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,01

1,01


11

Кіровоградська

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,01

1,01


12

Республіка Крим

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

0,99

0,98

0,99

1,00

1,01

1,01

1,01


13

м. Севастополь

1,03

1,03

1,03

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,02

1,03

1,03

1,03


14

Луганська

1,03

1,03

1,03

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,02

1,02

1,03

1,03


15

Львівська

1,00

1,00

1,00

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

1,00

1,00

1,00


16

Миколаївська

1,03

1,03

1,03

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,02

1,03

1,03

1,03


17

Одеська

1,03

1,03

1,02

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,02

1,03

1,03

1,03


18

Полтавська

1,02

1,02

1,01

1,01

1,01

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,01

1,02


19

Рівненська

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,00

1,00

1,00

1,01


20

Сумська

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,01

1,01


21

Тернопільська

1,00

1,00

1,00

0,99

0,99

0,99

0,98

0,99

0,99

1,00

1,00

1,00


22

Харківська

1,02

1,02

1,01

1,01

1,01

1,00

0,99

1,00

1,01

1,01

1,02

1,02


23

Херсонська

1,03

1,03

1,02

1,02

1,02

1,01

1,00

1,00

1,02

1,03

1,03

1,03


24

Хмельницька

1,01

1,01

1,00

0,99

0,99

0,99

0,98

0,99

0,99

1,00

1,00

1,01


25

Черкаська

1,02

1,02

1,02

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

1,01

1,02

1,02

1,02


26

Чернігівська

1,02

1,02

1,02

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

1,01

1,02

1,02

1,02


27

Чернівецька

1,01

1,01

1,00

1,00

1,00

1,00

0,99

0,99

1,00

1,00

1,00

1,00Додаток 6
до п. 5.1.5 Методики визначення
питомих втрат природного газу
при його вимірюваннях побутовими
лічильниками в разі неприведення
об'єму газу до стандартних умов

КОЕФІЦІЄНТИ КОРИГУВАННЯ
показів побутових лічильників газу з елементами температурної компенсації

№ з/п

Область, місто

Розрахунковий період

Календарний місяць

Прим.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

1

Вінницька

0,987

0,986

0,986

0,980

0,985

0,983

0,984

0,985

0,987

0,989

0,987

0,985


2

Волинська

0,996

0,996

0,996

0,993

0,994

0,993

0,993

0,994

0,996

0,998

0,995

0,995


3

Дніпропетровська

1,004

1,004

1,003

1,000

1,000

0,998

0,998

1,000

1,003

1,006

1,004

1,003


4

Донецька

0,994

0,994

0,993

0,990

0,990

0,988

0,988

0,989

0,992

0,995

0,994

0,993


5

Житомирська

0,994

0,993

0,993

0,990

0,991

0,980

0,990

0,991

0,994

0,996

0,993

0,992


6

Закарпатська

1,008

1,006

1,004

1,001

1,003

1,000

1,003

1,004

1,006

1,008

1,007

1,007


7

Запорізька

1,015

1,014

1,013

1,010

1,010

1,008

1,007

1,009

1,012

1,016

1,015

1,013


8

Івано-Франківська

0,988

0,988

0,987

0,984

0,986

0,985

0,986

0,987

0,987

0,990

0,988

0,987


9

Київська

1,000

1,000

0,999

0,996

0,997

0,995

0,996

0,997

0,999

1,001

0,999

0,998


10

м. Київ

1,000

1,000

0,999

0,996

0,997

0,995

0,996

0,997

0,999

1,001

0,999

0,998


11

Кіровоградська

1,001

1,000

1,000

0,996

0,997

0,996

0,996

0,997

1,000

1,003

1,001

1,000


12

Республіка Крим

0,996

0,996

0,995

0,993

0,993

0,993

0,992

0,993

0,996

0,999

0,998

0,996


13

м. Севастополь

1,021

1,019

1,019

1,016

1,016

1,015

1,014

1,015

1,018

1,021

1,021

1,020


14

Луганська

1,016

1,016

1,015

1,011

1,010

1,008

1,007

1,009

1,012

1,016

1,015

1,014


15

Львівська

0,981

0,980

0,980

0,978

0,980

0,979

0,980

0,981

0,982

0,983

0,981

0,980


16

Миколаївська

1,017

1,016

1,015

1,011

1,012

1,010

1,010

1,011

1,014

1,018

1,016

1,015


17

Одеська

1,017

1,016

1,015

1,012

1,012

1,011

1,011

1,012

1,015

1,018

1,017

1,016


18

Полтавська

1,003

1,002

1,002

0,998

0,999

0,999

0,996

0,998

1,001

1,004

1,002

1,001


19

Рівненська

0,993

0,992

0,991

0,989

0,991

0,989

0,990

0,991

0,993

0,995

0,992

0,991


20

Сумська

1,000

1,001

1,000

0,997

0,997

0,995

0,995

0,996

0,999

1,002

1,000

0,998


21

Тернопільська

0,981

0,980

0,980

0,977

0,979

0,978

0,979

0,980

0,981

0,983

0,980

0,980


22

Харківська

1,004

1,004

1,003

0,999

1,000

0,998

0,997

0,999

1,002

1,005

1,003

1,002


23

Херсонська

1,017

1,016

1,015

1,011

1,012

1,010

1,010

1,011

1,012

1,018

1,016

1,015


24

Хмельницька

0,984

0,983

0,983

0,980

0,982

0,981

0,981

0,983

0,984

0,986

0,984

0,983


25

Черкаська

1,008

1,008

1,007

1,004

1,004

1,003

1,002

1,004

1,007

1,010

1,008

1,007


26

Чернігівська

1,006

1,007

1,006

1,002

1,003

1,004

1,001

1,003

1,005

1,007

1,006

1,004


27

Чернівецька

0,992

0,991

0,991

0,988

0,989

0,989

0,989

0,990

0,992

0,994

0,992

0,991

on top