Document z1215-17, valid, current version — Adoption on October 2, 2017
( Last event — Entry into force, gone October 13, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.10.2017  № 530


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 жовтня 2017 р.
за № 1215/31083

Про затвердження Лімітів використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання 2017/2018 років

Відповідно до вимог частини першої статті 16 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», частини першої статті 26 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами) та з метою раціонального використання державного мисливського фонду НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ліміти використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання 2017/2018 років, що додаються.

2. Департаменту тваринництва у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр екології та природних ресурсів України

Заступник Голови Державного агентства
лісових ресурсів України


Остап Семерак


В.Н. Бондар


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
02.10.2017 № 530

ЛІМІТИ
використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання 2017/2018 років

Заступник директора
департаменту -
начальник відділу
Департаменту тваринництва
О. Альшановаon top