Document z1214-09, valid, current version — Adoption on November 26, 2009
( Last event — Entry into force, gone December 31, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
26.11.2009 N 892
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2009 р.
за N 1214/17230

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України

Відповідно до пункту першого частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ) та з метою спрощення порядку
формування та подання звітних даних кредитних спілок Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. У пункті 3 розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 12.03.2009 N 167 ( z0265-09 )
"Про затвердження Змін до розпорядження Держфінпослуг від
25.12.2003 N 177 та про скасування деяких нормативно-правових
актів Держфінпослуг", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.03.2009 за N 265/16281, цифри "2010" замінити цифрами
"2011".
2. У пункті 2 розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 19.03.2009 N 200 ( z0348-09 )
"Про внесення змін до Положення про фінансові нормативи діяльності
та критерії якості системи управління кредитних спілок та
об'єднаних кредитних спілок", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16.04.2009 за N 348/16364, цифри "2009" замінити
цифрами "2010".
3. Департаменту пруденційного нагляду разом з управлінням
правового забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для його державної реєстрації.
4. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації
після його державної реєстрації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови згідно розподілу обов'язків.
6. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Комісії В.Суслов
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Протокол засідання Комісії
від 26.11.2009 N 525on top