Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 25.02.2004 N 112
Мінпаливенерго України; Order on December 18, 2008640
Document z1214-08, invalid, current version — Loss of force on April 11, 2017, on the basis - z0315-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.12.2008 N 640
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2008 р.
за N 1214/15905
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
N 106 ( z0315-17 ) від 10.02.2017 }
Про внесення змін до наказу
Мінпаливенерго від 25.02.2004 N 112

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
2 листопада 2006 року N 1540 ( 1540-2006-п ) "Про затвердження
Положення про Міністерство палива та енергетики України", з метою
ощадливого та раціонального використання природного газу,
зменшення понаднормативних втрат у газорозподільних мережах та
зменшення обсягів розбалансування природного газу Н А К А З У Ю:
1. Визнати таким, що не застосовується з 01.10.2008, наказ
Мінпаливенерго від 24.07.2008 N 395 ( z0858-08 ) "Про внесення
змін до Положення про порядок обліку обсягів розбалансування
природного газу в газорозподільних мережах", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 16.09.2008 за N 858/15549.
2. Пункт 1.4 Положення про порядок обліку обсягів
розбалансування природного газу в газорозподільних мережах,
затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України
від 25.02.2004 N 112 ( z0287-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.03.2004 за N 287/8886 (із змінами), викласти в
такій редакції: "1.4. З 01.01.2009 вартісна оцінка обсягів розбалансування
газу в газорозподільних мережах здійснюється щомісяця за ціною, що
відповідає граничному рівню ціни на природний газ для промислових
споживачів та інших суб'єктів господарювання, установленому
Кабінетом Міністрів України, з урахуванням витрат Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" на реалізацію природного
газу, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді
цільової надбавки, тарифу на його транспортування магістральними
трубопроводами та податку на додану вартість".
3. Директору Департаменту з питань нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості Нестеренку О.Г. забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Бугайова О.А.
Міністр Ю.Продан
ПОГОДЖЕНО:
Голова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України В.Кальченко
Заступник Міністра фінансів
України А.І.Мярковський
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Готаon top