Document z1196-17, valid, current version — Adoption on September 6, 2017
( Last event — Entry into force, gone October 31, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.09.2017  № 742


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2017 р.
за № 1196/31064

Про затвердження Інструкції з організації пропускного та внутрішньооб’єктового режимів в Державній службі фінансового моніторингу України

Відповідно до підпункту 5 пункту 10 Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року № 537, та з метою забезпечення схоронності майна, обладнання, захисту та зберігання інформації з обмеженим доступом, вдосконалення пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у Державній службі фінансового моніторингу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації пропускного та внутрішньооб’єктового режимів в Державній службі фінансового моніторингу України, що додається.

2. Сектору режимно-секретної роботи Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського І.Б.

Міністр

О. ДанилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
06.09.2017  № 742


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2017 р.
за № 1196/31064

ІНСТРУКЦІЯ
з організації пропускного та внутрішньооб’єктового режимів в Державній службі фінансового моніторингу України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок пропускного та внутрішньооб’єктового режимів, схоронності майна, обладнання, захисту та зберігання інформації з обмеженим доступом в адміністративній будівлі Держфінмоніторингу за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 24.

2. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

Електронна картка - картка системи контролю доступу, яка видається Працівнику на підставі наказу про призначення на посаду (прийняття на роботу) та використовується у програмному забезпеченні «Базовий модуль управління системою контролю доступу автоматизованої системи контролю доступу»;

Комплекс - адміністративна будівля, будівлі господарського призначення Держфінмоніторингу, територія внутрішнього двору із паркінгом для автотранспорту;

Підприємство - підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу;

Працівник - особа, яка на підставі наказу про призначення (зарахування) на роботу постійно працює у Держфінмоніторингу або на Підприємстві.

3. Запровадження пропускного та внутрішньооб’єктового режимів на території Комплексу здійснюється з метою захисту інформації з обмеженим доступом, запобігання безконтрольному входу/виходу до/з приміщень та на/з територію(ї) Працівників і відвідувачів, а також несанкціонованому доступу сторонніх осіб до матеріальних носіїв секретної інформації, винесенню/внесенню або вивезенню/ввезенню матеріальних цінностей.

4. Виконання вимог цієї Інструкції є обов’язковим для Працівників та відвідувачів.

5. Координацію і контроль за дотриманням вимог з організації пропускного та внутрішньооб’єктового режимів здійснюють працівники Сектору режиму та безпеки Держфінмоніторингу (далі - Сектор).

6. Для забезпечення пропускного та внутрішньооб’єктового режимів на території Комплексу встановлено автоматизовану систему контролю доступу та систему відеоспостереження.

7. Вхід на територію та вихід з території Комплексу здійснюються через дві пропускні системи за перепустками встановленого зразка.

II. Види перепусток і порядок їх видачі

1. Право перебування на території Комплексу надає Електронна картка або такі документи:

тимчасова одноразова перепустка (додаток 1);

тимчасова багаторазова перепустка (додаток 2);

спеціальна тимчасова перепустка для іноземців (додаток 3).

2. Електронна картка реєструється відповідальною особою Сектору в електронному журналі програмного забезпечення системи контролю доступу, обліковується у журналі обліку видачі електронних карток (додаток 4) та видається Працівнику під підпис.

У разі відсутності у Працівника Електронної картки вхід на територію Комплексу здійснюється за тимчасовою одноразовою перепусткою при пред’явленні документа, що посвідчує особу.

У разі втрати Електронної картки Працівник негайно інформує працівника Сектору та доповідає керівнику відповідного самостійного структурного підрозділу для прийняття рішення щодо можливості оформлення нової Електронної картки.

Працівник, що звільняється, повертає Електронну картку до Сектору, про що робиться відповідний запис у журналі обліку видачі електронних карток.

Вхід на територію Комплексу Працівників, які повернули Електронну картку (для отримання кінцевого розрахунку, трудової книжки), здійснюється за тимчасовими одноразовими перепустками.

3. Тимчасова одноразова перепустка оформлюється керівниками (заступниками керівників) самостійних структурних підрозділів, керівниками Підприємств (заступниками керівників) за погодженням з Головою Держфінмоніторингу або одним із заступників Голови відповідно до розподілу обов’язків для разового відвідування Держфінмоніторингу або Підприємств.

4. Тимчасова багаторазова перепустка оформлюється керівниками (заступниками керівників) самостійних структурних підрозділів, керівниками Підприємств (заступниками керівників) за погодженням з Головою Держфінмоніторингу або одним із заступників Голови відповідно до розподілу обов’язків для відвідувачів, які проходять стажування, практику, навчання тощо у Держфінмоніторингу або на Підприємствах.

5. Спеціальна тимчасова перепустка для іноземців оформлюється керівниками (заступниками керівників) самостійних структурних підрозділів, керівниками Підприємств (заступниками керівників) за погодженням з Головою Держфінмоніторингу або одним із заступників Голови відповідно до розподілу обов’язків для входу на територію Комплексу іноземних делегацій, груп чи окремих іноземних громадян.

6. Тимчасові перепуски надаються керівниками самостійних структурних підрозділів до Сектору для передачі черговому охорони.

ІII. Пропускний режим

1. Доступ на територію Комплексу встановлюється у робочі дні:

працівникам - з 08-00 до 21-00 години;

відвідувачам - з 09-00 до 18-00 години.

2. Цілодобовий доступ на територію Комплексу мають Голова Держфінмоніторингу, заступники Голови та працівники Сектору.

Керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, їх заступники, керівники Підприємств та їх заступники можуть перебувати на території Комплексу у вихідні, святкові і неробочі дні з 08-00 до 21-00.

Інші працівники допускаються на територію Комплексу у вихідні, святкові і неробочі дні з 08-00 до 21-00 згідно з переліком працівників, яким дозволено перебувати у вихідні, святкові і неробочі дні у службових приміщеннях Держфінмоніторингу та підприємств (додаток 5), оформленим керівниками (заступниками керівників) самостійних структурних підрозділів, керівниками Підприємств (заступниками керівників), який затверджується Головою Держфінмоніторингу або одним із заступників Голови відповідно до розподілу обов’язків.

Зазначений перелік передається до Сектору напередодні до 15-00.

Господарські роботи на території Комплексу після 21-00 та у вихідні, святкові і неробочі дні узгоджуються із Сектором і виконуються за погодженням з Головою Держфінмоніторингу або одним із заступників Голови відповідно до розподілу обов’язків.

3. На територію Комплексу та Підприємств пропускаються безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем'єр-міністр України;

Голова Конституційного Суду України;

Голова Верховного Суду України;

Генеральний прокурор України;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Перший віце-прем'єр-міністр України;

віце-прем'єр-міністри України, міністри;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Право вільного входу за службовими посвідченнями на територію майнових комплексів Держфінмоніторингу мають:

народні депутати України діючого скликання (відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про статус народного депутата України" при пред'явленні посвідчення народного депутата України) та їхні помічники-консультанти;

перший заступник Міністра фінансів України, заступники Міністра фінансів України, державний секретар Міністерства фінансів України;

інші особи, які мають таке право відповідно до чинного законодавства.

4. Вхід на територію Комплексу особам зі зброєю забороняється, за винятком:

фельд’єгерів спеціального зв’язку;

працівників Управління державної охорони України, що здійснюють охорону посадових осіб згідно з чинним законодавством;

інкасаторів та їх охоронців;

чергових охорони.

5. Вхід на територію Комплексу з відео-, кіно-, фототехнікою, записувальними пристроями відвідувачам, які не є представниками ЗМІ, забороняється.

6. Про перебування відвідувачів на території Комплексу робиться запис у журналі обліку перебування відвідувачів у службових приміщеннях Держфінмоніторингу та підприємств (додаток 6).

7. Вхід відвідувачів на територію Комплексу здійснюється у супроводі відповідальної особи, зазначеної у тимчасовій багаторазовій або тимчасовій одноразовій перепустці.

8. Іноземці допускаються на територію Комплексу у супроводі відповідальної особи, зазначеної у спеціальній тимчасовій перепустці.

Для прийому іноземців та роботи з ними виділяються й обладнуються окремі приміщення.

Забороняється під час прийому і роботи з іноземцями залишати їх у службових приміщеннях та на території Комплексу без супроводу.

9. Працівники та відвідувачі Комплексу на вимогу чергового охорони повинні пред’явити документ, що посвідчує особу.

У разі використання Електронної картки іншою особою така картка вилучається працівником охорони та передається завідувачу Сектору для вжиття відповідних заходів.

10. У разі виникнення на території Комплексу надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру, інших надзвичайних ситуацій пропуск працівників швидкої медичної допомоги, аварійно-рятувальних служб, працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Служби безпеки України здійснюється безперешкодно за наявності документа, що посвідчує особу, у супроводі працівника Сектору або чергового охорони.

IV. Порядок ввезення/внесення, вивезення/винесення цінностей, майна та обладнання на/з територію(ї) Держфінмоніторингу

1. В’їзд/виїзд на/з територію(ї) Комплексу вантажних автомобілів для вивезення сміття (обслуговування їдальні), інших автомобілів, ввезення/внесення, вивезення/винесення майна, обладнання та матеріалів дозволяються за наявності перепустки на в’їзд (виїзд), ввезення (вивезення), внесення (винесення) технічних засобів (іншого майна) до (з) адміністративної будівлі, будівель господарського призначення, території внутрішнього двору із паркінгом для автотранспорту Держфінмоніторингу (додаток 7), оформленої матеріально відповідальними особами, за погодженням з Головою Держфінмоніторингу або одним із заступників Голови відповідно до розподілу обов’язків.

2. При в’їзді/виїзді автомобілів, ввезенні/вивезенні, внесенні/винесенні майна, матеріалів та обладнання чергові охорони обов’язково перевіряють:

наявність перепустки на в’їзд/виїзд автомобілів, ввезення/вивезення, внесення/винесення матеріальних цінностей;

відповідність особистих даних, що вказані у перепустці, документу, що посвідчує особу;

відповідність фактичної кількості місць та найменувань предметів, що ввозяться/вносяться, вивозяться/виносяться, кількості місць та найменувань, зазначених у перепустці.

У разі виявлення розбіжностей щодо найменування, кількості або помилок у перепустці черговий охорони не випускає/не пропускає автомобіль або матеріальні цінності з (до) території Комплексу і негайно доповідає завідувачу Сектору.

3. В’їзд на територію Комплексу особистого автотранспорту Працівників дозволяється за переліком, оформленим керівниками (заступниками керівників) самостійних структурних підрозділів, керівниками Підприємств (заступниками керівників) за погодженням з Головою Держфінмоніторингу або одним із заступників Голови відповідно до розподілу обов’язків.

Переліки особистого автотранспорту Працівників надаються керівниками (заступниками керівників) самостійних структурних підрозділів, керівниками Підприємств (заступниками керівників) до Сектору для передачі черговому охорони.

4. Завантаження сміття, будівельних відходів тощо та їх вивезення з території Комплексу здійснюються під наглядом чергового охорони.

V. Внутрішньооб’єктовий режим

1. Внутрішньооб’єктовий режим складається із системи правил та заходів, що спрямовані на забезпечення дотримання правил поведінки усіх осіб, які знаходяться на території Комплексу.

2. Режимні приміщення Держфінмоніторингу здаються під охорону та знімаються з охорони відповідальними особами Держфінмоніторингу. Перелік осіб, відповідальних за здавання під охорону режимних приміщень Держфінмоніторингу (додаток 8), складає працівник Сектору та підписує завідувач Сектору. Перелік осіб, відповідальних за здавання під охорону режимних приміщень Держфінмоніторингу (із зразками підписів) (додаток 9) складає працівник Сектору та підписує завідувач Сектору. Зазначені переліки надаються на пост охорони.

Доступ до режимних приміщень здійснюється відповідно до переліків посад, що мають доступ до таких приміщень, складених та підписаних завідувачем Сектору і затверджених Головою Держфінмоніторингу.

У режимних приміщеннях дозволяється використовувати тільки захищені в установленому порядку засоби зв’язку.

3. Перелік осіб, які мають право закривати/відкривати службові приміщення Держфінмоніторингу та підприємств (додаток 10), складає працівник Сектору, підписує завідувач Сектору та затверджує Голова Держфінмоніторингу.

Зазначений перелік доводиться до відома керівників самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу та Підприємств і надається на пост охорони.

4. Згідно з вимогами протипожежної безпеки категорично забороняється проводити вогневі та зварювальні роботи без належного оформлення документів та проведення інструктажу з охорони праці.

VI. Обов'язки працівників щодо виконання вимог пропускного та внутрішньооб’єктового режимів

1. Працівники Держфінмоніторингу та Підприємств, перебуваючи на території Комплексу, незалежно від займаної посади та виконання посадових обов’язків зобов’язані:

1) дотримуватись встановленого пропускного та внутрішньооб’єктового режимів;

2) перед початком робочого дня отримати у чергового охорони ключі від:

службових приміщень, про що зробити відмітки у журналі приймання (здавання) під охорону приміщень Держфінмоніторингу, підприємств та ключів від них (додаток 11);

режимних приміщень, про що зробити відмітки у журналі приймання (здавання) під охорону, приймання (зняття) з-під охорони режимних приміщень (зон територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації та ключів від них (додаток 12), перевіривши цілісність відбитків печаток на пеналах та вхідних дверях до режимного приміщення;

3) після закінчення робочого дня перевірити наявність відвідувачів у приміщенні, зачинити вікна, кватирки, вимкнути електроосвітлення, персональні комп’ютери, оргтехніку, зачинити двері, опломбувати режимні приміщення, здати ключі черговому охорони. Ключі від режимних приміщень здавати в опломбованому відповідним чином пеналі з чітким відбитком особистої печатки;

4) приміщення, обладнані засобами охоронної сигналізації, здати під охорону в установленому порядку;

5) дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, уміти користуватися вогнегасниками та іншими первинними засобами пожежогасіння. У разі виявлення спалаху вогню у будівлях чи на території Комплексу негайно повідомити відповідальну за протипожежний стан особу за телефоном 16-69, охорону - за телефоном 16-44 та міську пожежну охорону - за телефоном 101;

6) дотримуватись чистоти, не захаращувати меблями, горючими та іншими предметами коридори, сходи, основні та запасні виходи, не залишати відкритими водопровідні крани в туалетних кімнатах.

2. Працівникам, що перебувають на території Комплексу, незалежно від займаної посади та виконання посадових обов’язків забороняється:

зберігати у службових приміщеннях, сейфах, металевих шафах, шафах для одягу та ящиках столів особисті цінні та коштовні речі;

залишати свою картку-перепустку на робочому місці та передавати її іншій особі;

розголошувати коди доступу до режимних приміщень та приміщень, де обробляється інформація з обмеженим доступом;

заносити на територію Комплексу вибухонебезпечні та вогненебезпечні предмети;

користуватися електронагрівальними приладами з відкритими нагрівальними елементами (кип’ятильниками, обігрівачами тощо);

залишати після закінчення робочого часу увімкнену комп’ютерну та іншу оргтехніку (крім тієї, що призначена для цілодобової роботи);

палити на території Комплексу, за винятком спеціально відведеного для цього місця.

3. Порушення пропускного та внутрішньооб’єктового режимів розглядається Головою Держфінмоніторингу або за його дорученням одним із заступників.

Завідувач Сектору
режимно-секретної роботи


Ю.Є. Неспосудний


Додаток 1
до Інструкції з організації
пропускного та внутрішньооб’єктового
режимів в Державній службі
фінансового моніторингу України
(пункт 1 розділу II)


ПОГОДЖЕНО
______________________________
                                (посада)


______
(підпис)

_____________________
        (ініціали, прізвище)


“___” _______________ 20__ р.

ТИМЧАСОВА ОДНОРАЗОВА ПЕРЕПУСТКА №___
до службових приміщень
_____________________________________
(назва підрозділу)

“___” _________ 20__ р.
з _______ год. до _______ год.

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Мета візиту

До кого має прибути (№ кімнати)

Відповідальна особа

1

2

3

4

5

________________________
(керівник самостійного
структурного підрозділу,
підприємства)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Додаток 2
до Інструкції з організації
пропускного та внутрішньооб’єктового
режимів в Державній службі
фінансового моніторингу України
(пункт 1 розділу II)


ПОГОДЖЕНО
______________________________
                                (посада)


______
(підпис)

_____________________
        (ініціали, прізвище)


“___” _______________ 20__ р.

ТИМЧАСОВА БАГАТОРАЗОВА ПЕРЕПУСТКА № ___
до службових приміщень
___________________________________
(назва підрозділу)

з “___” _________ до “___” _________ 20__ р.
з ___ год. до ___ год.

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Мета візиту

До кого має прибути (№ кімнати)

Відповідальна особа

1

2

3

4

5

________________________
(керівник самостійного
структурного підрозділу,
підприємства)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Додаток 3
до Інструкції з організації
пропускного та внутрішньооб’єктового
режимів в Державній службі
фінансового моніторингу України
(пункт 1 розділу II)


ПОГОДЖЕНО
______________________________
                                (посада)


______
(підпис)

_____________________
        (ініціали, прізвище)


“___” _______________ 20__ р.

СПЕЦІАЛЬНА ТИМЧАСОВА
ПЕРЕПУСТКА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ №___
до службових приміщень
___________________________________
(назва підрозділу)

“___” _______________ 20__ р.
з __________ год. до __________ год.

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Мета візиту

До кого має прибути (№ кімнати)

Відповідальна особа

1

2

3

4

5

________________________
(керівник самостійного
структурного підрозділу,
підприємства)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Додаток 4
до Інструкції з організації
пропускного та внутрішньооб’єктового
режимів в Державній службі
фінансового моніторингу України
(пункт 2 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку видачі електронних картокДодаток 5
до Інструкції з організації
пропускного та внутрішньооб’єктового
режимів в Державній службі
фінансового моніторингу України
(пункт 2 розділу IІI)


ЗАТВЕРДЖЕНО
______________________________
                                (посада)


______
(підпис)

_____________________
        (ініціали, прізвище)


“___” _______________ 20__ р.

ПЕРЕЛІК
працівників ___________________________________,
(назва підрозділу)
яким дозволено перебувати у вихідні, святкові і неробочі дні у службових
приміщеннях Держфінмоніторингу та підприємств

“___” _________ 20__ р.
з _______ год. до _______ год.

Дата

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

№ кабінету, контактний телефон

Час виконання завдання

1

2

3

4

5

________________________
(керівник самостійного
структурного підрозділу,
підприємства)

___________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)


Додаток 6
до Інструкції з організації
пропускного та внутрішньооб’єктового
режимів в Державній службі
фінансового моніторингу України
(пункт 6 розділу ІIІ)

ЖУРНАЛ
обліку перебування відвідувачів у службових приміщеннях Держфінмоніторингу та підприємствДодаток 7
до Інструкції з організації
пропускного та внутрішньооб’єктового
режимів в Державній службі
фінансового моніторингу України
(пункт 1 розділу IV)


ПОГОДЖЕНО
______________________________
                                (посада)


______
(підпис)

_____________________
        (ініціали, прізвище)


“___” _______________ 20__ р.

ПЕРЕПУСТКА
на в’їзд (виїзд), ввезення (вивезення), внесення (винесення) технічних засобів (іншого майна) до (з) адміністративної будівлі, будівель господарського призначення, території внутрішнього двору із паркінгом для автотранспорту Держфінмоніторингу

“___” _________ 20__ р.
з ________ год. до ________ год.

№ з/п

Найменування технічних засобів (іншого майна), автомобіля (номер автомобіля, технічного засобу або майна)

Прізвище, ім’я, по батькові водія або особи, яка супроводжує

Дата

Назва підрозділу, до (з) якого внесено (винесено) матеріальні цінності

в’їзду, ввезення, внесення

виїзду, вивезення, винесення

1

2

3

4

5

6

________________________
(посада керівника підрозділу,
за яким закріплено
технічний засіб)

___________
(підпис)

_______________________
( ініціали,прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Матеріально
відповідальна особа___________
(підпис)_______________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 8
до Інструкції з організації
пропускного та внутрішньооб’єктового
режимів в Державній службі
фінансового моніторингу України
(пункт 2 розділу V)

ПЕРЕЛІК
осіб, відповідальних за здавання під охорону режимних приміщень Держфінмоніторингу

№ з/п

Номер кімнати

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Контактний телефон

1

2

3

4

5


Завідувач Сектору
режиму та безпеки


_____________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 9
до Інструкції з організації
пропускного та внутрішньооб’єктового
режимів в Державній службі
фінансового моніторингу України
(пункт 2 розділу V)

ПЕРЕЛІК
осіб, відповідальних за здавання під охорону режимних приміщень Держфінмоніторингу (із зразками підписів)

№ з/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Зразок підпису

Номер приміщення

1

2

3

4

5


Завідувач Сектору
режиму та безпеки


_____________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 10
до Інструкції з організації
пропускного та внутрішньооб’єктового
режимів в Державній службі
фінансового моніторингу України
(пункт 3 розділу V)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Держфінмоніторингу


______
(підпис)

_____________________
        (ініціали, прізвище)


“___” _______________ 20__ р.

ПЕРЕЛІК
осіб, які мають право відкривати/закривати службові приміщення Держфінмоніторингу та підприємств

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

№ приміщень

№ телефонів (службових)

1

2

3

4

Завідувач Сектору
режиму та безпеки


_____________
(підпис)


___________________
(ініціали, прізвище)


Додаток 11
до Інструкції з організації
пропускного та внутрішньооб’єктового
режимів в Державній службі
фінансового моніторингу України
(підпункт 2 пункту 1 розділу VI)

ЖУРНАЛ
приймання (здавання) під охорону приміщень Держфінмоніторингу, підприємств та ключів від них


Додаток 12
до Інструкції з організації
пропускного та внутрішньооб’єктового
режимів в Державній службі
фінансового моніторингу України
(підпункт 2 пункту 1 розділу VI)

ЖУРНАЛ
приймання (здавання) під охорону, приймання (зняття) з-під охорони режимних приміщень (зон територій), сховищ матеріальних носіїв секретної інформації та ключів від нихon top