Document z1189-05, invalid, current version — Loss of force on April 8, 2011, on the basis - z0365-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.09.2005 N 496
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 жовтня 2005 р.
за N 1189/11469
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
N 13 ( z0365-11 ) від 25.02.2011 }
Про внесення змін до Вимог
до ефективного використання
газу та охорони навколишнього
середовища при проведенні
налагоджувальних робіт
на паливовикористовуючому
обладнанні

На виконання Указу Президента України від 1 червня 2005 року
N 901 ( 901/2005 ) "Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення
державної регуляторної політики" Н А К А З У Ю:
1. Унести до Вимог до ефективного використання газу та
охорони навколишнього середовища при проведенні налагоджувальних
робіт на паливовикористовуючому обладнанні (далі - Вимоги),
затверджених наказом Державного комітету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості України від 14.02.95 N 8
( z0124-95 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
03.05.95 за N 124/660, такі зміни:
1.1. В абзаці першому підпункту 3.6 пункту 3 Вимог
( z0124-95 ) слова "споживач газу" замінити словами "споживач
природного газу".
2. Департаменту нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості (Зіневич В.О.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра - голову правління НАК "Нафтогаз України"
Івченка О.Г.
Міністр І.Плачков
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевичon top