Document z1186-07, valid, current version — Adoption on September 28, 2007
( Last event — Entry into force, gone October 29, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.09.2007 N 3455/853
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2007 р.
за N 1186/14453

Про затвердження Порядку взаємодії
центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді та управлінь (відділів)
освіти щодо підготовки до самостійного
життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, з числа учнів
старших та випускних класів інтернатних
закладів і шкіл соціальної реабілітації

Відповідно до Законів України "Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ), "Про
освіту" ( 1060-12 ), "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ), "Про
соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 2558-14 ), Загального
положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2004
N 1126 ( 1126-2004-п ) "Про заходи щодо вдосконалення соціальної
роботи із сім'ями, дітьми та молоддю", та з метою забезпечення
соціальними послугами дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних
класів інтернатних закладів і шкіл соціальної реабілітації
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок взаємодії центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді та управлінь (відділів) освіти щодо
підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних
класів інтернатних закладів і шкіл соціальної реабілітації (далі -
Порядок), що додається.
2. Республіканському (Автономна Республіка Крим), обласним,
Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді, Міністерству освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управлінням (відділам) освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
забезпечити виконання функцій відповідно до цього Порядку та
щороку до 20 лютого подавати інформацію про стан виконання цього
наказу до Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді
та до Міністерства освіти і науки відповідно.
3. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді
забезпечити державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України
від 28.12.92 N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження Положення про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра у справах сім'ї, молоді та спорту та заступника Міністра
освіти і науки відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
Міністр у справах
сім'ї, молоді та спорту В.П.Корж
Міністр освіти і науки С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту,
Міністерства освіти і науки
України
28.09.2007 N 3455/853
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2007 р.
за N 1186/14453

ПОРЯДОК
взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді та управлінь (відділів) освіти
щодо підготовки до самостійного життя дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
з числа учнів старших та випускних класів
інтернатних закладів і шкіл соціальної
реабілітації

1. Цей Порядок визначає основні напрями та форми взаємодії
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі -
центри) та управлінь (відділів) освіти щодо здійснення соціальної
роботи в інтернатних закладах і школах соціальної реабілітації з
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування,
з числа учнів старших та випускних класів з метою їх соціальної та
психологічної адаптації, підготовки до самостійного життя.
2. У своїй діяльності щодо здійснення соціальної роботи з
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування,
працівники центрів, управлінь (відділів) освіти та інтернатних
закладів і шкіл соціальної реабілітації керуються Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Конвенцією про права дитини від
20 листопада 1989 року ( 995_021 ), Європейською соціальною
хартією (переглянутою) від 3 травня 1996 року ( 994_062 ),
Законами України "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ), "Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
( 2342-15 ), "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"
( 2558-14 ), "Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні" ( 2998-12 ), Загальним положенням про центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 N 1126
( 1126-2004-п ) "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи
із сім'ями, дітьми та молоддю", іншими нормативно-правовими актами
та цим Порядком.
3. Взаємодія центрів з управліннями (відділами) освіти щодо
підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних
класів інтернатних закладів і шкіл соціальної реабілітації
здійснюється з метою забезпечення підготовки до самостійного життя
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
4. Функції управлінь (відділів) освіти у здійсненні заходів
щодо підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших та
випускних класів інтернатних закладів і шкіл соціальної
реабілітації: сприяння діяльності спеціалістів центрів в інтернатних
закладах і школах соціальної реабілітації; надання до центру за запитом інформації про кількість
випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, їхні потреби в соціальній допомозі,
підтримці та соціальному захисті, забезпеченні житлом та
соціальним супроводом не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення
закладу; участь у проведенні навчально-практичних семінарів для
спеціалістів центрів та інтернатних закладів і шкіл соціальної
реабілітації з питань соціального захисту та підготовки до
самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, розробки інформаційно-методичних матеріалів; участь у розробці методичних рекомендацій та пропозицій щодо
поліпшення роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних
класів інтернатних закладів і шкіл соціальної реабілітації з метою
правового захисту, соціальної адаптації та соціального
становлення; залучення за потреби спеціалістів центрів до участі в
семінарах, "круглих столах", робочих нарадах.
5. Функції регіональних центрів у здійсненні заходів щодо
підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних
класів інтернатних закладів і шкіл соціальної реабілітації: узагальнення та аналіз інформації про кількість випускників з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
які потребують соціальної допомоги, підтримки та соціального
захисту, про їхню потребу в забезпеченні житлом та соціальним
супроводом не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення закладу та
інформації про влаштування випускників з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, на подальше навчання,
працю не пізніше ніж за 5 днів до початку нового навчального року
(підставою про фактичне влаштування дітей є довідка, яка повинна
зберігатися в навчальному закладі); інформування населення про перелік соціальних послуг, що
сприяють влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у сімейне оточення (установлення опіки,
усиновлення в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу); розробка, виготовлення та розміщення соціальної реклами,
спрямованої на успішну соціалізацію дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування; розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо
поліпшення роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних
класів інтернатних закладів і шкіл соціальної реабілітації з метою
правового захисту, соціальної адаптації та соціального
становлення; організація та проведення навчальних семінарів, "круглих
столів" та робочих зустрічей для спеціалістів центрів відповідного
рівня, інтернатних закладів з питань соціального захисту,
соціальної допомоги, соціальної адаптації, покращання соціального
становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, з числа учнів старших та випускних класів інтернатних
закладів і шкіл соціальної реабілітації.
6. Функції міських/районних центрів у здійсненні заходів щодо
підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних
класів інтернатних закладів і шкіл соціальної реабілітації: укладення договорів про співпрацю з інтернатними закладами та
школами соціальної реабілітації з метою підготовки до самостійного
життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
з числа учнів старших та випускних класів інтернатних закладів і
шкіл соціальної реабілітації; визначення та погодження з інтернатними закладами і школами
соціальної реабілітації планів, форм та методів соціальної роботи
з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського
піклування, з числа учнів старших та випускних класів; надання комплексу соціальних послуг дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, з числа учнів старших та
випускних класів інтернатних закладів і шкіл соціальної
реабілітації, зокрема психологічних, соціально-педагогічних,
соціально-медичних, юридичних, інформаційних послуг тощо,
спрямованих на допомогу в набутті навичок самостійного життя,
формування відповідальності, підготовки до виконання відповідних
соціальних функцій у суспільстві; здійснення за погодженням з інтернатними закладами заходів,
спрямованих на соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших
та випускних класів інтернатних закладів і шкіл соціальної
адаптації з метою підготовки їх до самостійного життя; здійснення соціального супроводу (у разі потреби) дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа
випускників інтернатних закладів і шкіл соціальної реабілітації.
7. Функції інтернатних закладів і шкіл соціальної
реабілітації у здійсненні заходів щодо підготовки до самостійного
життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
з числа учнів старших та випускних класів інтернатних закладів і
шкіл соціальної реабілітації: укладення договорів про співпрацю з міським/районним центром
з метою підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших та
випускних класів інтернатних закладів і шкіл соціальної
реабілітації; надання по змозі спеціалістам центру приміщення та необхідних
матеріалів відповідно до укладеного договору для надання
соціальних послуг та проведення заходів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших та
випускних класів інтернатних закладів і шкіл соціальної
реабілітації; інформування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, з числа учнів старших та випускних класів інтернатних
закладів і шкіл соціальної реабілітації та членів їхніх родин про
діяльність центрів та послуги, що надаються спеціалістами; розміщення у приміщеннях інтернатних закладів і шкіл
соціальної реабілітації інформаційних матеріалів про діяльність
центрів та соціальної реклами, спрямованої на успішну
соціалізацію, адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування; залучення за потреби спеціалістів центрів до участі у
семінарах, "круглих столах", робочих нарадах з метою вирішення
проблем соціального захисту та соціального становлення дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Директор Державної
соціальної служби для сім'ї,
дітей та молоді А.В.Горін
В.о. директора департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти О.В.Єреськоon top