Document z1181-18, valid, current version — Adoption on September 26, 2018
( Last event — Entry into force, gone November 13, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2018  № 4440


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2018 р.
за № 1181/32633

Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту

Відповідно до статті 42 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», абзацу дванадцятого підпункту 17 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220, Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 24 квітня 2014 року № 1305, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за № 497/25274, що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр
молоді та спорту України


І. Жданов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
26 вересня 2018 року № 4440


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 жовтня 2018 р.
за № 1181/32633

ЗМІНИ
до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту

1. Доповнити неолімпійські види спорту новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Айкідо (додаток 4)».

У зв’язку з цим пункти 4-108 та посилання на відповідні додатки вважати відповідно пунктами та посиланнями на додатки 5-109.

2. Доповнити неолімпійські види спорту новим пунктом 30 такого змісту:

«30. Грепплінг (додаток 30)».

У зв’язку з цим пункти 30-109 та посилання на відповідні додатки вважати відповідно пунктами та посиланнями на додатки 31-110.

3. Доповнити Кваліфікаційні норми та вимоги Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту новим додатком 4 такого змісту:


«Додаток 4
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 4)

АЙКІДО

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

юнаки молодшого віку: 7, 8, 9 років;

юнаки старшого віку: 10-13 років;

кадети: 14-15 років;

юніори: 16-17 років;

молодь: 18-21 рік;

дорослі: 22-34 роки.

Посісти місця на одному з перерахованих змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-3 - у Всесвітніх іграх з єдиноборств;

1-2 - на чемпіонаті світу;

1 - на чемпіонаті Європи;

1 - у Кубку світу.

Майстер спорту України

1-2 - на чемпіонаті світу серед молоді;

1 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

1 - на чемпіонаті Європи серед молоді;

2 - на чемпіонаті Європи;

1-2 - на чемпіонаті України;

1 - у Кубку України.

Кандидат у майстри спорту України

3-5 - на чемпіонаті України;

2-3 - у Кубку України;

1-2 - на чемпіонаті України серед молоді;

1 - на чемпіонаті України серед юніорів.

Перший розряд

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

3-5 - на чемпіонаті України серед молоді;

1-2 - на чемпіонаті України серед кадетів;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді.

Другий розряд

3-4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

3-4 - на чемпіонаті України серед кадетів;

2-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді.

Третій розряд

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед кадетів;

4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молоді;

1-2 - на чемпіонаті України серед юнаків старшого віку.

Перший юнацький розряд

3-4 - на чемпіонаті України серед юнаків старшого віку;

3-4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед кадетів;

1-2 - на чемпіонаті України серед юнаків молодшого віку.

Другий юнацький розряд

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків старшого віку;

3-4 - на чемпіонаті України серед юнаків молодшого віку;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків молодшого віку.

Третій юнацький розряд

2-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків молодшого віку;

3-4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків старшого віку;

протягом року здобути не менше 5 перемог на змаганнях не нижче обласного рівня.

Умови присвоєння спортивних звань:

1. Спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» присвоюється за умови:

участі у виді програми спортсменів не менше ніж з 10 країн;

у командних видах змагань потрібно здобути перемогу не менше ніж у 2 поєдинках або пройти 2 кола на відповідних змаганнях.

2. Спортивне звання «Майстер спорту України» присвоюється за умови участі:

в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів не менше ніж з 10 країн;

в офіційних всеукраїнських змаганнях у виді програми спортсменів не менше ніж з 8 регіонів.

3. Для присвоєння спортивних розрядів «Кандидат у майстри спорту України» та першого розряду потрібно здобути перемогу не менше ніж у 2 поєдинках або пройти 2 кола на відповідних змаганнях.».

У зв’язку з цим додатки 4-108 та відмітки до них вважати відповідно додатками та відмітками 5-109.

4. Розділ «Третій розряд» додатка 7 Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту «Альпінізм» викласти у такій редакції:

«Третій розряд

На змаганнях V-VI рангів виконати:

1 сходження категорії 2Б** та пройти трасу з техніки альпінізму.».

5. Додаток 18 викласти у такій редакції:


«Додаток 18
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 18)

БОРОТЬБА САМБО

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

юнаки молодшого віку (підлітки): 9-12 років;

юнаки середнього віку: 13-14 років;

кадети: 15-16 років;

юнаки старшого віку: 17-18 років;

юніори: 19-20 років;

дорослі: 21 рік і старші.

Посісти місця на одному з перерахованих змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-2 - за результатами етапів Кубка світу;

1-3 - на чемпіонаті світу;

1-2 - на чемпіонаті Європи;

1-2 - за результатами етапів Кубка світу;

1-2 - в Європейських іграх;

1-3 - у Всесвітніх іграх з єдиноборств;

1 - у Кубку Європи;

1-2 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів.

Майстер спорту України

3 - на чемпіонаті Європи;

3 - за результатами етапів Кубка світу;

2 - у Кубку Європи;

3 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

1-3 - на чемпіонаті світу серед юнаків старшого віку;

2-3 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1-2 - на чемпіонаті Європи серед юнаків старшого віку;

1 - на чемпіонаті світу серед кадетів;

1-3 - на чемпіонаті України;

1 - у фіналі Кубка України;

1 - на чемпіонаті України серед юніорів.

Кандидат у майстри спорту України

2-3 - на чемпіонаті України серед юніорів;

5-6 - на чемпіонаті України;

3 - у фіналі Кубка України;

1-2 - на чемпіонаті України серед юнаків старшого віку;

1 - на чемпіонаті України серед кадетів;

1-2 - на Всеукраїнському турнірі серед дорослих;

1 - на Всеукраїнському турнірі серед юніорів.

Перший розряд

1-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

5-6 - на чемпіонаті України серед юніорів;

3-5 - на чемпіонаті України серед юнаків старшого віку;

2-3 - на чемпіонаті України серед кадетів;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

1 - на Всеукраїнських турнірах серед юнаків старшого віку;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків старшого віку.

Другий розряд

2-3 - на Всеукраїнських турнірах серед юнаків старшого віку;

1 - на Всеукраїнських турнірах серед кадетів;

5-6 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

3-5 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків старшого віку;

5-6 - на чемпіонаті України серед кадетів;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед кадетів.

Третій розряд

2-3 - на Всеукраїнських турнірах серед кадетів;

5-6 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

3-5 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед кадетів;

6-8 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків старшого віку.

Перший юнацький розряд

1-2 - на чемпіонаті України серед юнаків молодшого віку;

1-3 - на чемпіонаті України серед юнаків середнього віку;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків середнього віку;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків молодшого віку;

1-2 - на Всеукраїнському турнірі серед юнаків середнього віку;

1-2 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств, дитячо-юнацьких спортивних шкіл серед юнаків середнього віку.

Другий юнацький розряд

3 - на чемпіонаті України серед юнаків молодшого віку;

2-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків молодшого віку;

5-6 - на чемпіонаті України серед юнаків середнього віку;

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків середнього віку;

3 - на Всеукраїнському турнірі серед юнаків середнього віку;

3 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств, дитячо-юнацьких спортивних шкіл серед юнаків середнього віку.

Третій юнацький розряд

1 - у змаганнях обласного і районного рівнів серед юнаків молодшого віку;

1 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств, дитячо-юнацьких спортивних шкіл серед юнаків молодшого віку.

Умови присвоєння спортивних звань і розрядів:

1. Спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» присвоюється за умови участі у виді програми спортсменів не менше ніж з 10 країн.

У вагових категоріях 48 кг, 52 кг, 100 кг, понад 100 кг серед чоловіків та 44 кг, 48 кг, 80 кг, понад 80 кг серед жінок у виді програми - спортсменів не менше ніж з 8 країн.

2. Спортивне звання «Майстер спорту України» присвоюється за умови участі:

в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів не менше ніж з 10 країн; у вагових категоріях 48 кг, 52 кг, 100 кг, понад 100 кг серед чоловіків та 44 кг, 48 кг, 80 кг, понад 80 кг серед жінок у виді програми - не менше ніж з 8 країн;

в офіційних всеукраїнських змаганнях у ваговій категорії спортсменів не менше ніж з 10 регіонів, з яких 3 спортсмени мають спортивне звання «Майстер спорту України», 6 - спортивний розряд «Кандидат у майстри спорту України»; у вагових категоріях 48 кг, 52 кг, 100 кг, понад 100 кг серед чоловіків та 44 кг, 48 кг, 80 кг, понад 80 кг серед жінок - не менше ніж з 8 регіонів, з яких 2 спортсмени мають спортивне звання «Майстер спорту України», 4 - спортивний розряд «Кандидат у майстри спорту України».».

6. Абзац перший пункту 3 розділу «Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:» додатка 19 до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту «Боулінг» після слів «(в очках)» доповнити словами «які застосовуються до чемпіонатів областей та міст».

7. Пункт 1 розділу «Умови присвоєння спортивних звань:» додатка 26 до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту «Гирьовий спорт» після слів «53 поштовхів» доповнити словами «та у довгому циклі не менше 33 поштовхів».

8. Доповнити Кваліфікаційні норми та вимоги Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту новим додатком 30 такого змісту:


«Додаток 30
до Кваліфікаційних норм та вимог
Єдиної спортивної класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 30)

ГРЕППЛІНГ

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

діти: 10-11 років;

молодші юнаки: 12-13 років;

юнаки: 14-15 років;

кадети: 16-17 років;

юніори: 18-19 років;

дорослі: 20 років і старші.

Посісти місця на одному з перерахованих змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-3 - у Всесвітніх іграх з єдиноборств;

1-3 - на чемпіонаті світу;

1-2 - на чемпіонаті Європи;

1 - у фіналі Кубку світу;

1 - у Європейських іграх;

1-2 - на чемпіонаті світу серед юніорів.

Майстер спорту України

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1 - на чемпіонаті світу серед кадетів;

1-2 - на чемпіонаті України;

1 - у фіналі Кубку України;

1 - на Міжнародних турнірах в індивідуальному заліку.

Кандидат у майстри спорту України

1-2 - на чемпіонаті України серед юніорів;

3-5 - на чемпіонаті України;

1 - на чемпіонаті України серед кадетів;

2-3 - у фіналі Кубка України;

1-2 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств в індивідуальному заліку;

1-2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Перший розряд

3-4 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств в індивідуальному заліку;

1 - на чемпіонатах обласних рад фізкультурно-спортивних товариств;

3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

1-2 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств серед юніорів;

3 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств серед кадетів;

1-2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

2-3 - на чемпіонаті України серед кадетів;

1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед кадетів;

1 - на Всеукраїнських турнірах в індивідуальному заліку.

Другий розряд

4-5 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

3-4 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств серед юніорів;

2-3 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств серед кадетів;

1-2 - на чемпіонаті України серед юнаків;

2-3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед кадетів;

2-3 - на Всеукраїнських турнірах в індивідуальному заліку;

1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед юнаків.

Третій розряд

1-2 - на чемпіонатах міст та районів;

6 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

4 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед кадетів;

1-2 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків;

3-4 - на чемпіонаті України серед юнаків.

Перший юнацький розряд

3-4 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків;

1-2 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків;

1 - на чемпіонаті України серед дітей;

1-2 - на чемпіонаті серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Другий юнацький розряд

5-6 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків;

2 - на чемпіонаті України серед дітей;

3-4 - на чемпіонаті серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

1 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед дітей.

Третій юнацький розряд

3 - на чемпіонаті України серед дітей;

5-6 - на чемпіонаті серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

2-3 - на чемпіонатах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя серед дітей.

Умови присвоєння спортивних звань і розрядів:

1. Спортивне звання «Майстер спорту України міжнародного класу» присвоюється за умови участі у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 країн (окрім Всесвітніх ігор з єдиноборств).

2. Спортивне звання «Майстер спорту України» присвоюється на офіційних міжнародних змаганнях за умови участі у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 країн.

3. Для присвоєння звання «Майстер спорту України» на всеукраїнських змаганнях у видах програми потрібна участь спортсменів (команд) не менше ніж з 10 регіонів, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 регіонів.

4. У командних змаганнях для присвоєння спортивних звань «Майстер спорту України міжнародного класу» та «Майстер спорту України» потрібно здобути перемогу не менше ніж у 2 поєдинках на відповідних змаганнях.

5. Присвоєння спортивного розряду «Кандидат у майстри спорту України» та першого розряду у розділах програми здійснюється за умови здобуття спортсменом у змаганнях не менше ніж 2 перемоги.».

У зв’язку з цим додатки 30-109 та відмітки до них вважати відповідно додатками та відмітками 31-110.

9. Розділ «Майстер спорту України» додатка 33 Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту «Джиу-джитсу» після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«3 - на чемпіонаті Європи;».

У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.

10. У додатку 41 до Кваліфікаційних норм та вимоги Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту «Кікбоксинг WAKO»:

1) підрозділ «Вікові категорії для видів програм, які проводяться на татамі» розділу «Чоловіки та жінки» доповнити новим абзацом першим такого змісту:

«діти: 7-9 років;».

У зв’язку з цим абзаци перший - четвертий вважати відповідно абзацами другим - п’ятим;

2) у розділі «Майстер спорту України»:

в абзаці третьому цифру «1» замінити цифрами «1-2»;

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«3 - у Кубку світу;».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим.

11. У тексті додатка 74 до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту «Регбіліг» слова «Вищої ліги» замінити словами «Суперліги», слова «Першої ліги» замінити словами «Вищої ліги».

12. У додатку 86 до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту «Спортивні танці»:

1) розділи «Майстер спорту України міжнародного класу», «Майстер спорту України» викласти у такій редакції:

«Майстер спорту України міжнародного класу

1-3 - на чемпіонаті світу або чемпіонаті Європи, категорії: дорослі, професіонали та Про-Ам;

1 - на чемпіонаті світу, категорія - молодь;

1-2 - у Кубку світу або Кубку Європи, категорії: дорослі та професіонали, Про-Ам.

Майстер спорту України

4-6 - на чемпіонаті світу або чемпіонаті Європи, категорії: дорослі, професіонали та Про-Ам;

2-3 - на чемпіонаті світу, категорія - молодь;

1 - на чемпіонаті світу, категорія - юніори;

3-4 - у Кубку світу або Кубку Європи, категорії: дорослі та професіонали, Про-Ам;

1-4 - на чемпіонаті України, категорії: дорослі, професіонали, Про-Ам (окрім формейшн);

1 - на чемпіонаті України серед команд формейшн;

1 - у Кубку України, категорія - дорослі, професіонали, Про-Ам.»;

2) абзац шостий розділу «Кандидат у майстри спорту України» після слова «дорослі,» доповнити словами «професіонали, Про-Ам».

13. У додатку 94 до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту «Танцювальний спорт»:

1) в абзаці четвертому розділу «Майстер спорту України міжнародного класу» цифри «1-2» замінити цифрами «1-3»;

2) у розділі «Майстер спорту України»:

в абзаці третьому цифри «3-5» замінити цифрами «4-6»;

в абзаці п’ятому цифри «3-4» замінити цифрами «4-6»;

3) в абзаці третьому пункту 2 розділу «Умови присвоєння спортивних звань:» цифру «10» замінити цифрою «8».

14. У додатку 99 до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту «Ушу»:

1) розділи «Чоловіки та жінки», «Майстер спорту України міжнародного класу», «Майстер спорту України» викласти у такій редакції:

«Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

розділи «Таолу», «Комплекси традиційні»:

молодші юнаки: 6-8 років;

старші юнаки: 9-11 років;

молодші юніори: 12-14 років;

старші юніори: 15-17 років;

дорослі: 18 років і старші;

розділ «Саньшоу»:

молодші юнаки: 10-11 років;

старші юнаки: 12-13 років;

молодші юніори: 14-15 років;

старші юніори: 16-17 років;

дорослі: 18 років і старші.

Майстер спорту України міжнародного класу

4-5 - у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту;

1-3 - у Всесвітніх іграх з єдиноборств;

1 - на Всесвітній Універсіаді;

1-2 - на чемпіонаті світу (розділ «Комплекси традиційні»);

1-3 - на чемпіонаті світу;

1-2 - на чемпіонаті Європи;

1 - на чемпіонаті Європи (розділ «Комплекси традиційні»);

1 - у Кубку світу;

1 - у Європейських іграх;

1 - на Кубку Європи.

Майстер спорту України

1-3 - на чемпіонаті світу серед старших юніорів;

3 - на чемпіонаті світу (розділ «Комплекси традиційні»);

3 - на чемпіонаті Європи;

2 - у Кубку Європи;

1-2 - на чемпіонаті України;

1 - на чемпіонаті Європи серед старших юніорів;

1 - у фіналі Кубка України.»;

2) у розділі «Кандидат у майстри спорту України»:

абзац третій після слова «серед» доповнити словом «старших»;

абзац п’ятий після слова «серед» доповнити словом «молодших»;

3) у розділі «Перший розряд»:

абзац перший після слова «серед» доповнити словом «старших»;

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«2 - на чемпіонаті України серед молодших юніорів;».

У зв’язку з цим абзаци третій - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - п’ятим.

Абзац п’ятий виключити;

4) розділи «Другий розряд», «Третій розряд», «Перший юнацький розряд», «Другий юнацький розряд» викласти у такій редакції:

«Другий розряд

3 - на чемпіонаті України серед молодших юніорів;

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

1 - на чемпіонаті України серед старших юнаків;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед старших юніорів.

Третій розряд

4 - на чемпіонаті України серед молодших юніорів;

4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

2-3 - на чемпіонаті України серед старших юнаків;

2-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед старших юніорів.

Перший юнацький розряд

1-2 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молодших юніорів;

4 - на чемпіонаті України серед старших юнаків;

4 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед старших юніорів.

Другий юнацький розряд

3 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків;

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молодших юніорів;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед молодших юнаків.».

15. У додатку 108 до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації з неолімпійських видів спорту «Шахи»:

1) розділ «Чоловіки та жінки» після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«кадети: до 12 років;».

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами другим - п’ятим;

2) у підрозділі «Майстер спорту України» розділу «Очні змагання» кваліфікаційну таблицю для присвоєння спортивного звання «Майстер спорту України» викласти у такій редакції:

«

Чоловіки

Жінки

середній індивідуальний коефіцієнт суперників
(ІК ФШУ на початок змагання)

% очок
від кількості партій

середній індивідуальний коефіцієнт суперників
(ІК ФШУ на початок змагання)

% очок
від кількості партій

2251-2275

73

2100-2125

70

2276-2300

70

2126-2150

67

2301-2325

67

2151-2175

64

2326-2350

64

2176-2200

60

2351-2375

61

2201-2225

56

2376-2400

58

2226-2250

53

2401-2425

55

2251-2275

50

2426-2450

51

2276-2300

47

Понад 2451

48

Понад 2300

44

__________
Примітка.


Дробове число округлюється до найближчого півочка.

»;

3) у підрозділі «Кандидат у майстри спорту України» розділу «Очні змагання» кваліфікаційну таблицю для присвоєння спортивного розряду «Кандидат у майстри спорту» викласти у такій редакції:

«

Класифікація суперників у змаганнях

% очок від кількості партій у змаганнях

Майстер спорту України міжнародного класу

10

Майстер спорту України

25

Кандидат у майстри спорту України

55

Перший розряд

75

Другий розряд

100

».

16. У додатку 109 до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту «Шашки»:

1) розділ «Шашкова композиція» викласти у такій редакції:

«Шашкова композиція

Конкурс - офіційні змагання зі складання або розв’язання шашкових композицій.

Твір - шашкова композиція, що бере участь у конкурсі.

Твори оцінюються за шкалою від 0 до 100 очок.

Змагання зі складання шашкової композиції проводяться в розділах: проблеми, мініатюри, дамкові проблеми, етюди, задачі.»;

2) підрозділи «Майстер спорту України міжнародного класу (гросмейстер України)», «Майстер спорту України», «Кандидат у майстри спорту України» розділу «Складання шашкових композицій» викласти у такій редакції:

«Майстер спорту України міжнародного класу
(гросмейстер України)

Посісти місця в одному з перерахованих змагань:

1-3 - на чемпіонаті світу;

1-2 - на чемпіонаті Європи

або здобути звання міжнародного гросмейстера ФМЖД.

Майстер спорту України

1 - на чемпіонаті України за умови участі не менше ніж двох спортсменів, які мають спортивні звання «Майстер спорту України» або «Майстер спорту України міжнародного класу (гросмейстер України)»;

2-3 - на чемпіонаті України за умови участі не менше ніж трьох спортсменів, які мають спортивні звання «Майстер спорту України» або «Майстер спорту України міжнародного класу (гросмейстер України)», та при цьому мати не менше ніж два твори, оцінені у 70 очок і вище, або три твори, оцінені у 60 очок і вище (у розділах: проблеми, мініатюри або дамкові проблеми), або не менше ніж два твори, оцінені у 60 очок і вище, або три твори, оцінені у 50 очок і вище (у розділах: етюди, задачі)

або отримати звання міжнародного майстра ФМЖД.

Кандидат у майстри спорту України

1-4 - на всеукраїнському конкурсі;

1-6 - на чемпіонаті України без вимог до кількості інших учасників, які мають спортивне звання «Майстер спорту України» або «Майстер спорту України міжнародного класу (гросмейстер України)», та вимог до кількості очок за твори.»;

3) підрозділ «Перший, другий розряди» розділу «Складання шашкових композицій» замінити двома підрозділами такого змісту:

«Перший розряд

7-10 - на чемпіонаті України;

5-8 - на всеукраїнському конкурсі.

Другий розряд

11-15 - на чемпіонаті України;

9-12 - на всеукраїнському конкурсі.»;

4) розділ «Розв’язання шашкових композицій» викласти у такій редакції:

«Розв’язання шашкових композицій

Присвоєння розрядів можливе лише за результатами очних змагань.

Кандидат у майстри спорту України

Посісти 1-3 місця на чемпіонаті України або набрати на чемпіонаті України 85% очок.

Перший розряд

Посісти 4-8 місця на чемпіонаті України або набрати на чемпіонаті України 65% очок.

Другий розряд

Набрати на конкурсах не нижче обласного рівня 70% очок.

Третій розряд

Набрати на конкурсах не нижче обласного рівня 50% очок.".

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ. Біднийon top