Document z1180-17, valid, current version — Adoption on September 6, 2017
( Last event — Entry into force, gone November 3, 2017. Take a look at the history? )

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.09.2017  № 184


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2017 р.
за № 1180/31048

Про внесення змін до зразка Направлення для посадових осіб органів Державної аудиторської служби України на проведення ревізії, державного фінансового аудиту, перевірки закупівель, зустрічної звірки

Відповідно до пункту 1 частини чотирнадцятої статті 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, НАКАЗУЮ:

1. У зразку Направлення для посадових осіб органів Державної аудиторської служби України на проведення ревізії, державного фінансового аудиту, перевірки закупівель, зустрічної звірки, затвердженому наказом Державної аудиторської служби України від 01 серпня 2016 року № 45, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2016 року за № 1104/29234:

1) слово «офіса» замінити словом «офісу»;

2) слова «(у разі проведення ревізії, державного фінансового аудиту, перевірки закупівель)» замінити словами «(у разі проведення державного фінансового аудиту окремих господарських операцій)»;

3) слова «(рішення суду від __________ № ________)» виключити;

4) слова «(прізвище, ім’я, по батькові)» замінити словами «(ініціали (ініціал імені), прізвище)».

2. Управлінню євроінтеграції та методології Державної аудиторської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної аудиторської служби України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної аудиторської служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Л. Гавриловаon top