Document z1178-17, valid, current version — Adoption on September 11, 2017
( Last event — Entry into force, gone October 27, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2017  № 3789


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2017 р.
за № 1178/31046

Про затвердження Змін до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту

Відповідно до статті 42 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", абзацу дванадцятого підпункту 17 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року № 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за № 1861/24393 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 24 квітня 2014 року № 1305, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за № 497/25274 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр молоді
та спорту України


І.О. Жданов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
11.09.2017 № 3789


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2017 р.
за № 1178/31046

ЗМІНИ
до Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту

1. Після пункту 40 доповнити новим пунктом 41 такого змісту:

"41. Кікбоксинг ІСКА (додаток 41)".

У зв’язку з цим пункти 41 - 103 вважати відповідно пунктами 42 - 104.

2. Після пункту 46 доповнити новим пунктом 47 такого змісту:

"47. Комбат самозахист ІСО (додаток 47)".

У зв’язку з цим пункти 47 - 104 вважати відповідно пунктами 48 - 105.

3. Доповнити Кваліфікаційні норми та вимоги після додатка 40 новим додатком 41 такого змісту:


"Додаток 41
до Кваліфікаційних норм
та вимог Єдиної спортивної
класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 41)

КІКБОКСИНГ IСKA

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

діти старшого віку: від 8 до 9 років;

юнаки молодшого віку: від 10 до 11 років;

юнаки старшого віку: від 12 до 13 років;

юніори: від 14 до 15 років;

молодь: від 16 до 17 років;

дорослі: від 18 до 35 років.

Види програм (дисциплін):

"Пойнт Спаринг", "Пойнт Хард Спаринг", "Форми", "Лайт-Контакт", "К-1 Лайт Кік", "Фул-Контакт", "Кікбоксинг з Лоу Кік", "К-1", "Самозахист".

Посісти місця в одному з перерахованих змагань з урахуванням умов присвоєння спортивних звань та розрядів:

Майстер спорту України міжнародного класу

1-2 - на чемпіонаті світу;

1 - на чемпіонаті Європи;

1 - у Кубку світу.

Майстер спорту України

3 - на чемпіонаті світу;

2-3 - на чемпіонаті Європи;

2-3 - у Кубку світу;

1-2 - на чемпіонаті світу серед молоді;

1 - на чемпіонаті Європи серед молоді;

1-2 - на чемпіонаті України;

1 - у Кубку України.

Кандидат у майстри спорту України

3 - на чемпіонаті України;

2-3 - у Кубку України;

1-2 - на чемпіонаті України серед молоді.

Перший розряд

3 - на чемпіонаті України серед молоді;

1 - на чемпіонаті України серед юніорів;

1-2 - на всеукраїнських змаганнях;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

Другий розряд

2-3 - на чемпіонаті України серед юніорів;

3 - на всеукраїнських змаганнях;

1-2 - на всеукраїнських змаганнях серед молоді;

1 - на всеукраїнських змаганнях серед юніорів;

2-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів.

Третій розряд

3 - на всеукраїнських змаганнях серед молоді;

2-3 - на всеукраїнських змаганнях серед юніорів;

1 - на чемпіонатах України серед юнаків старшого віку;

2-3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів.

Перший юнацький розряд

2-3 - на чемпіонатах України серед юнаків старшого віку;

1 - на чемпіонатах України серед юнаків молодшого віку;

1 - на всеукраїнських змаганнях серед юнаків старшого віку;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків старшого віку.

Другий юнацький розряд

2-3 - на всеукраїнських змаганнях серед юнаків старшого віку;

2-3 - на чемпіонатах України серед юнаків молодшого віку;

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків старшого віку;

1 - на чемпіонатах України серед дітей старшого віку.

Третій юнацький розряд

2-3 - на чемпіонатах України серед дітей старшого віку;

1-2 - на всеукраїнських змаганнях серед дітей старшого віку;

1 - на чемпіонатах міст, районів серед дітей старшого віку.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за умови участі в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів не менше ніж з 10 країн, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 країн.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі:

в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 країн;

в офіційних всеукраїнських змаганнях у виді програми спортсменів (команд) не менше ніж з 10 регіонів.

3. У командних змаганнях для присвоєння спортивних звань "Майстер спорту України міжнародного класу" та "Майстер спорту України" необхідно отримати перемогу не менше ніж у 2 поєдинках на відповідних змаганнях.

4. Для присвоєння спортивного розряду "Кандидат у майстри спорту України", першого та другого розрядів необхідно отримати не менше 2 перемог.".

У зв’язку з цим додатки 41 - 103 вважати відповідно додатками 42 - 104.

У тексті Кваліфікаційних норм та вимог посилання на додатки 41 - 103 замінити відповідно посиланнями на додатки 42 - 104.

4. Доповнити Кваліфікаційні норми та вимоги після додатка 46 новим додатком 47 такого змісту:


"Додаток 47
до Кваліфікаційних норм
та вимог Єдиної спортивної
класифікації України
з неолімпійських видів спорту
(пункт 47)

КОМБАТ САМОЗАХИСТ ІСО

Чоловіки та жінки

Вікові категорії:

розділ "легкий контакт":

молодші юнаки: 7-12 років;

юнаки: 13 - 14 років;

юніори: 15 - 17 років;

дорослі: 18 років і старші.

Види програм: атак-тест, показові форми, кати, сейф-поінт, сейф-комбат, лайт-комбат (к-комбат лайт, мікс-комбат лайт, тайбокс лайт);

розділ "посилений контакт":

юнаки: 13 - 14 років;

юніори: 15 - 17 років;

дорослі: 18 років і старші.

Види програм: лайт-ринг, рейстлінг, командне багатоборство, тотал-комбат;

розділ "повний контакт":

юніори: 15 - 17 років;

дорослі: 18 років і старші.

Види програм: к-комбат, лоу-комбат, тайбокс комбат, фрі-комбат, мікс-комбат, фул-комбат.

Майстер спорту України міжнародного класу

1-2 - на чемпіонаті світу;

1 - на чемпіонаті Європи;

1 - у Кубку світу.

Майстер спорту України

3 - на чемпіонаті світу;

1-2 - на чемпіонаті світу серед юніорів;

2-3 - на чемпіонаті Європи;

2 - у Кубку світу;

1-2 - на чемпіонаті України;

1 - на чемпіонаті Європи серед юніорів;

1 - у Кубку України.

Кандидат у майстри спорту України

3 - на чемпіонаті України;

2-3 - у Кубку України;

1-2 - на чемпіонаті України серед юніорів;

1 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.

Перший розряд

3 - на чемпіонаті України серед юніорів;

2 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств;

2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

1 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

1-2 - на всеукраїнських змаганнях;

1 - на всеукраїнських змаганнях серед юніорів.

Другий розряд

3 - на всеукраїнських змаганнях;

2 - на всеукраїнських змаганнях серед юніорів;

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя;

2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юніорів;

3 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств.

Третій розряд

3 - на всеукраїнських змаганнях серед юніорів;

1 - на чемпіонаті України серед юнаків;

1 - на чемпіонатах міст.

Перший юнацький розряд

2-3 - на чемпіонаті України серед юнаків;

1 - на всеукраїнських змаганнях серед юнаків;

1-2 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

1-2 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків;

1 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств серед молодших юнаків.

Другий юнацький розряд

2-3 - на всеукраїнських змаганнях серед юнаків;

3 - на чемпіонатах областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя серед юнаків;

3 - на чемпіонаті України серед молодших юнаків;

2 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств серед молодших юнаків;

1-2 - на чемпіонатах районів міст, міст серед молодших юнаків.

Третій юнацький розряд

3 - на чемпіонатах фізкультурно-спортивних товариств серед молодших юнаків;

3 - на чемпіонатах районів міст, міст серед молодших юнаків.

Умови присвоєння спортивних звань та розрядів:

1. Спортивне звання "Майстер спорту України міжнародного класу" присвоюється за умови участі:

у виді програми (ваговій категорії) серед чоловіків (команд) не менше ніж з 10 країн; у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше ніж з 8 країн;

у виді програми (ваговій категорії) серед жінок (команд) не менше ніж з 8 країн.

2. Спортивне звання "Майстер спорту України" присвоюється за умови участі:

в офіційних міжнародних змаганнях у виді програми (вагових категоріях) спортсменів (команд) не менше ніж з 10 країн;

в офіційних всеукраїнських змаганнях серед чоловіків у виді програми (вагових категоріях) спортсменів (команд) не менше ніж з 10 регіонів, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше 8 регіонів;

в офіційних всеукраїнських змаганнях серед жінок у виді програми (вагових категоріях) спортсменів (команд) не менше ніж з 8 регіонів, у найважчій та найлегшій вагових категоріях - не менше 6 регіонів;

в офіційних всеукраїнських змаганнях у показових формах та катах звання присвоюється за умови виконання нормативу двічі.

3. У командних змаганнях для присвоєння спортивних звань "Майстер спорту України міжнародного класу" та "Майстер спорту України" необхідно отримати перемогу не менше ніж у 2 поєдинках.

4. Для присвоєння спортивних розрядів "Кандидат у майстри спорту України" та першого розряду необхідно здобути не менше 2 перемог.

5. Другий, третій та юнацькі розряди присвоюються за умови участі у виді програми (ваговій категорії) не менше 6 спортсменів.".

У зв’язку з цим додатки 47 - 104 вважати відповідно додатками 48 - 105.

У тексті Кваліфікаційних норм та вимог посилання на додатки 47 - 104 замінити відповідно посиланнями на додатки 48 - 105.

Директор
департаменту фізичної
культури та неолімпійських
видів спорту
М.В. Біднийon top