Document z1149-18, valid, current version — Adoption on September 25, 2018
( Last event — Entry into force, gone October 30, 2018. Take a look at the history? )

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2018  № 188


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2018 р.
за № 1149/32601

Про внесення змін до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах прокуратури

Відповідно до Житлового кодексу Української РСР, статей 9, 83, 85 Закону України «Про прокуратуру», постанови Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення», Інструкції про організацію і здійснення матеріально-побутового та іншого забезпечення військових прокуратур, затвердженої наказом Міністерства оборони України, Генеральної прокуратури України від 18 березня 2016 року № 148/122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2016 року за № 548/28678, з метою впорядкування роботи в органах прокуратури з надання службових жилих приміщень і користування ними НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в органах прокуратури, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 11 листопада 2016 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2016 року за № 1549/29679, зміни, доповнивши пункт 5 розділу II новим абзацом такого змісту:

«Військовослужбовці, які відповідно до статті 15 Закону України «Про прокуратуру» є прокурорами органів військових прокуратур, можуть бути забезпечені службовими жилими приміщеннями відповідно до вимог нормативно-правових актів, згідно з якими службовими жилими приміщеннями забезпечуються працівники органів прокуратури України.».

2. Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Генерального прокурора та керівників регіональних прокуратур.

Виконувач обов’язків
Генерального прокурора


А. Матіос

ПОГОДЖЕНО:

Голова первинної профспілкової
організації працівників
Генеральної прокуратури України

А.Д. Барцицькийon top