Document z1148-17, valid, current version — Adoption on August 28, 2017
( Last event — Entry into force, gone October 10, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2017  № 1369


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2017 р.
за № 1148/31016

Про затвердження Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Державної служби України з питань праці

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 96 (зі змінами), та з метою забезпечення пропускного режиму до адміністративної будівлі Державної служби України з питань праці НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Державної служби України з питань праці, що додається.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з питань праці Чернегу Р.Т.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань праціР.Т. ЧернегаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.08.2017 № 1369


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2017 р.
за № 1148/31016

ІНСТРУКЦІЯ
з організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Державної служби України з питань праці

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок організації пропускного режиму до адміністративної будівлі Державної служби України з питань праці за адресою: вул. Десятинна, 14, м. Київ працівників апарату Держпраці та її територіальних органів, посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян України, представників іноземних делегацій та осіб без громадянства..

2. Режим пропуску в адміністративній будівлі Держпраці встановлюється з метою забезпечення порядку пропуску до приміщень Держпраці, зміцнення трудової та виконавської дисципліни, забезпечення громадського порядку, запобігання спробам проникнення до адміністративної будівлі Держпраці та прилеглої території сторонніх осіб, неконтрольованого переміщення матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі Держпраці.

3. Цілодобова охорона адміністративної будівлі Держпраці здійснюється суб’єктом охоронної діяльності, з яким укладено договір про надання послуг з охорони (далі - служба охорони).

4. Контроль за порядком охорони адміністративної будівлі Держпраці та забезпечення  пропускного режиму відповідальними особами служби охорони мають право здійснювати:

Голова Держпраці;

заступники Голови Держпраці;

керівник структурного підрозділу Держпраці, що відповідає за адміністративно-господарську діяльність та є матеріально відповідальною особою відповідної адміністративної будівлі Держпраці;

головний спеціаліст з режимно-секретної роботи.

5. У разі виникнення аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій спеціальний транспорт з персоналом, а також аварійні бригади допускаються до адміністративної будівлі Держпраці безперешкодно.

II. Порядок здавання/прийняття під охорону службових приміщень адміністративної будівлі Держпраці

1. Працівники Держпраці зобов’язані дотримуватись Правил внутрішнього службового розпорядку Держпраці.

2. Працівники Держпраці отримують ключі від службових приміщень на посту охорони у відповідальної особи служби охорони.

3. Після закінчення робочого дня працівники Держпраці, що останніми залишають службові приміщення, перевіряють їх на предмет зачинення вікон, знеструмлення обладнання й побутових та освітлювальних приладів. Після зачинення вхідних дверей службового приміщення ключі від приміщення здають на посту охорони відповідальній особі служби охорони.

4. Відповідальній особі служби охорони забороняється видавати ключі від службових приміщень стороннім особам, які не є працівниками Держпраці.

III. Порядок пропускного режиму

1. Вхід до адміністративної будівлі Держпраці здійснюється лише через пост забезпечення пропускного режиму, обладнаний автоматичною системою контролю допуску.

2. До службових приміщень адміністративної будівлі Держпраці допускаються працівники апарату Держпраці за службовим посвідченням та магнітною карткою.

3. У разі втрати працівником апарату Держпраці службового посвідчення або магнітної картки, він зобов’язаний негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника. Дублікат службового посвідчення або магнітної картки видається працівникові за письмовим дорученням Голови Держпраці.

4. Пропуск осіб, що прибули до Голови Держпраці чи його заступників здійснюється за попереднім погодженням у телефонному режимі відповідальною особою служби охорони з Головою Держпраці чи його заступниками та після отримання у відповідальної особи служби охорони магнітної картки відвідувача за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу.

5. До службових приміщень адміністративної будівлі Держпраці допускаються керівники територіальних органів Держпраці та їх заступники за умови пред’явлення відповідальній особі служби охорони службового посвідчення та отримання магнітної картки відвідувача.

6. Керівники державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держпраці, та їх заступники допускаються до адміністративної будівлі Держпраці за умови пред’явлення відповідальній особі служби охорони документу, що посвідчує особу, та отримання магнітної картки відвідувача.

7. До адміністративної будівлі Держпраці допускаються особи, які прибули за службовою необхідністю, з дозволу керівництва Держпраці, керівників самостійних структурних підрозділів або їх заступників та за попереднім погодженням у телефонному режимі з відповідальною особою служби охорони, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають потребу в тимчасовому перебуванні в адміністративній будівлі Держпраці, в супроводі працівника відповідного структурного підрозділу Держпраці.

Посадова особа Держпраці, яка дала дозвіл на пропуск до адміністративної будівлі Держпраці, організовує супровід таких осіб при вході та виході з будівлі, є відповідальною за дотримання ними порядку і правил поведінки в державній установі та своєчасний їх вихід за межі адміністративної будівлі Держпраці.

8. Відповідальна особа служби охорони робить запис у журналі обліку тимчасового пропуску до адміністративної будівлі Держпраці за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції, прізвище та ініціали особи, що допускається до адміністративної будівлі Держпраці, реквізити документа, який посвідчує особу, найменування підприємства, установи або організації, з якої вона прибула, а також прізвище та ініціали посадової особи Держпраці, яка дала дозвіл на пропуск, номер магнітної картки відвідувача, час входу та виходу.

9. До адміністративної будівлі Держпраці пропускаються безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України;

Голова Конституційного Суду України;

Голова Верховного Суду України;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Перший віце-прем’єр-міністр України;

Генеральний прокурор України;

віце-прем’єр-міністри України, міністри та заступники міністрів;

Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, а також уповноважені Національним агентством з питань запобігання корупції посадові особи за службовим посвідченням;

працівники  Національного антикорупційного бюро України за службовим посвідченням;

народні депутати України діючого скликання відповідно до частини третьої статті 17 Закону України „Про статус народного депутата України” при пред’явленні посвідчення народного депутата України.

Доступ помічників-консультантів народних депутатів до адміністративної будівлі Держпраці здійснюється за його посвідченням.

10. Співробітники фельд’єгерського зв’язку, спецзв’язку та інших державних органів, які доставляють секретну кореспонденцію, під час виконання своїх службових обов’язків пропускаються до адміністративної будівлі Держпраці у разі пред’явлення відповідальній особі служби охорони відповідного службового посвідчення і реєстру на доставку секретної документації до Держпраці та отримання магнітної картки відвідувача.

11. Пропуск осіб для виконання господарських і будівельних робіт до адміністративної будівлі Держпраці проводиться за списком, затвердженим керівником структурного підрозділу або його заступником, що відповідає за адміністративно-господарську діяльність та є матеріально відповідальною особою адміністративної будівлі Держпраці. Копія вищезазначеного списку надається відповідальній особі служби охорони у присутності відповідального за пропуск працівника Держпраці.

12. До адміністративної будівлі Держпраці забороняється пропуск осіб:

1) зі зброєю (за винятком працівників фельд’єгерського та спеціального зв’язку та Управління державної охорони України, які прибувають для доставки документів або здійснюють охорону посадових осіб органів державної влади згідно з чинним законодавством), боєприпасами, вибуховими речовинами;

2) з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою, крім випадків, коли на це надано дозвіл Голови Держпраці;

3) з наркотичними речовинами, вибухо-, радіоактивно-, хімічно-, бактеріологічно-, біологічно-, пожежонебезпечними речовинами, засобами, що можуть використовуватись для вчинення актів технологічного тероризму;

4) у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння;

5) з валізами, господарськими сумками та пакетами великих розмірів (понад 60х40х20 сантиметрів), крім випадків, коли на це надано дозвіл керівництва Держпраці або керівників самостійних структурних підрозділів;

6) з гучномовцями, плакатами, транспарантами;

7) з газовими балончиками, спеціальними засобами, отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя та здоров’я предметами;

8) з тваринами (крім службових собак правоохоронних органів).

IV. Порядок внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей із/до адміністративної будівлі Держпраці

Внесення (винесення) матеріальних цінностей із адміністративної будівлі Держпраці, а також заміна меблів, устаткування, інвентарю дозволяються у робочий час з дозволу Голови Держпраці (або особи, яка його замінює) за поданням керівника структурного підрозділу Держпраці, що відповідає за адміністративно-господарську діяльність та є матеріально відповідальною особою.

V. Підтримання належного громадського порядку біля входу до адміністративної будівлі Держпраці

Підтримання належного громадського порядку біля входу (в’їзду) до адміністративної будівлі Держпраці та забезпечення під’їзду до нього службових автомобілів  покладаються на відповідальних осіб служби охорони.

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. ТовстенкоДодаток
до Інструкції з організації пропускного
режиму до адміністративної будівлі
Державної служби України з питань праці
(пункт 8 розділу ІІІ)

Інв. №_____

ЖУРНАЛ
обліку тимчасового пропуску до адміністративної будівлі Держпраці

____________________________________________________________
(адреса адміністративної будівлі Держпраці)


Розпочато:______________
Закінчено:______________
На ___ арк.

№ з/п

Дата

Прізвище та ініціали відвідувачів, які пропускаються до адміністративної будівлі

Назва та реквізити документа, який посвідчує особу відвідувача

Найменування підприємства, установи, організації, звідки прибув відвідувач

Прізвище та ініціали керівника, який дав дозвіл на пропуск, та працівника, що супроводжує відвідувача

№ магнітної картки відвідувача

Час входу до адміністративної будівлі

Час виходу з адміністративної будівлі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

on top