Document z1125-06, valid, current version — Adoption on October 17, 2006
( Last event — Entry into force, gone October 30, 2006. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.10.2006 N 79/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2006 р.
за N 1125/12999

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції
від 23 березня 2000 року N 10/5а та Порядку здійснення
державною виконавчою службою України виконання рішень
судів та інших органів (посадових осіб) стосовно
підприємств, установ, організацій, діяльність
яких пов'язана з державною таємницею

З метою приведення у відповідність до Закону України від 23
червня 2005 року N 2716-IV ( 2716-15 ) "Про внесення змін до
законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче
провадження" наказу Міністерства юстиції України від 23 березня
2000 року N 10/5а ( z0278-00 ), зареєстрованого в Мін'юсті України
15 травня 2000 року за N 278/4499, та Порядку здійснення державною
виконавчою службою України виконання рішень судів та інших органів
(посадових осіб) стосовно підприємств, установ, організацій,
діяльність яких пов'язана з державною таємницею, Н А К А З У Ю:
1. У назві та пункті 1 наказу Міністерства юстиції від
23 березня 2000 року N 10/5а ( z0278-00 ) "Про затвердження
Порядку здійснення державною виконавчою службою України виконання
рішень судів та інших органів (посадових осіб) стосовно
підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов'язана з
державною таємницею", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
15 травня 2000 року за N 278/4499, слова "державною виконавчою
службою України" замінити словами "органами державної виконавчої
служби".
2. У назві та преамбулі Порядку здійснення державною
виконавчою службою України виконання рішень судів та інших органів
(посадових осіб) стосовно підприємств, установ, організацій,
діяльність яких пов'язана з державною таємницею, затвердженого
наказом Міністерства юстиції від 23 березня 2000 року N 10/5а
( z0278-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції 15 травня
2000 року за N 278/4499 (далі - Порядок), слова "державною
виконавчою службою України" замінити словами "органами державної
виконавчої служби".
3. У пункті 6 Порядку ( z0278-00 ) слова "системи юстиції
України" замінити словами "державної виконавчої служби".
4. В.о. директора Департаменту державної виконавчої служби
Бачуку Б.Я. довести наказ до відома начальників державної
виконавчої служби Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва
і Севастополя та забезпечити належне його виконання.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції М.М.Шупеню.
Міністр Р.Зваричon top