Document z1123-17, valid, current version — Adoption on September 8, 2017
( Last event — Entry into force, gone October 3, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.09.2017  № 2841/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2017 р.
за № 1123/30991

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2014 року № 2164/5

Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України, абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 343 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції», постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 348 «Про ліквідацію територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства юстиції» НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2014 року № 2164/5 «Про затвердження Положення про комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2014 року за № 1644/26421 (із змінами), такі зміни:

у заголовку та пункті 1 слова «Державної пенітенціарної служби України» замінити словами «Міністерства юстиції України».

2. Затвердити Зміни до Положення про комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 24 грудня 2014 року № 2164/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2014 року за № 1644/26421 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту публічного права (Кравченко Л.М.) подати цей наказ для проведення державної реєстрації відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
08.09.2017 № 2841/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2017 р.
за № 1123/30991

ЗМІНИ
до Положення про комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

1. У заголовку слова «Державної пенітенціарної служби України» замінити словами «Міністерства юстиції України».

2. У розділі II:

1) У пункті 2:

в абзаці другому слова «територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби (далі - ДПтС), кримінально-виконавчої інспекції» замінити словами «міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, уповноважених органів з питань пробації»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«направляти документи зі спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання, на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», утвореної Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія);»;

2) у пункті 6 слова «Голови ДПтС» замінити словами «Міністра юстиції України».

3. У тексті Положення та додатку до нього слова «Державної пенітенціарної служби України», абревіатуру «ДПтС» замінити словами «Міністерство юстиції України» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту 
публічного права


Л. Кравченкоon top